Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Titkos muszlim katonai bázisok Németországban

 

austeja_emilija_dominykas.jpg

Talán a világ legnagyobb hazaárulása folyik jelenleg is

a németeknél! Hogy történhet meg ilyen Európában? - kérdez-

hetnénk. Nyilván a soros/schwartz-félék szervezésében ez is

lehetséges mint annyi más aljasság is...

 

Egy e-mail mellékletben kaptam az alábbi levelet. Döbbenet! Merkel és kormánya tagjainál nagyobb áruló talán még nem volt a világtörténelemben...

 

" Nem krimi, valóság!

 

Egy halálos beteg vallomása kormánytagok legaljasabb hazaárulásáról

(Németország)

 

Ismerjük JÉZUS végidőkről szóló mondatát:

„ Olyan nagy szorongattatás lesz, amilyen még nem volt a világ kezde-

tétől, és nem is lesz. (Mt 24, 21)"

De ennek a szorongattatásnak a mibenlétét, részleteit nem ismerjük. A kö­

vetkező levél ennek egy Németországra, később Nyugateurópára vonatkozó

részletét leplezi le.

Azért is fordítom le, hogy legyen némi fogalmatok az aljasság fokáról,

ami a világban van, és adjatok hálát azért a különbségért, amilyen a mi

becsületes, a magyar nép javát akaró kormányunk és ezek között van.

 

A levél írója dr. Austeja Emilija Dominykas mélyépítési mérnöknő,

alagutak és légoltalmi pincék (bunkerek) tervezése a munkája. Nyilván

elsőrendű szakember volt, ezért lett az egyik kiválasztott a következőkben

leírt feladatra. Nevezzük a továbbiakban, egyszerűség kedvért, egyik ke-

resztneve magyarosított formájában Emminek.

Litvániában élő német családból származik, de a nácik bukása után el-

kergették nagymamája családját. Szülei már Hollandiában nőttek föl. Szá­

mításom szerint Emmi 1971-ben születhetett. Hollandiában járt iskolába, de

az egyetemet már Németországban végezte el. A doktorátust Spanyolor-

szágban Madridban kapta ajándékba, egy disszertációért a nácik lengyelor-

szági inváziójáról. Eleinte Svájcban dolgozott alagútépítéseken. Jelenleg 45

éves. 2014-ben gyógyíthatatlan leukémiát állapítottak meg nála, amely

mostanig már a végső stádiumába ért. Nyilván a halál közelsége nem

hagyta a lelkiismeretét nyugodni, és arra indította, hogy megírja

vallomását saját árulásáról és leleplezését a nagyfejűekről.

A levél tele van pontos adatokkal és mérnöki szakkifejezésekkel. Ezek

növelik az elmondottak hitelét. Mivel azonban ezeket én nem értem és nyil-

ván ti sem, illetve nem is fontosak nekünk, hát elhagyom. így a városok

neveit is, ami csak a németeknek fontos. (Akinek mégis fontos, utánanézhet

az Interneten.1) \

A levél nyilvánosságra hozatala: 2016. szept. 20.

(Én okt. 13-án kaptam meg.) Következik a levél lerövidített tartalma:

1 A Zárójelben ( ) lévők az én, a fordító megjegyzései. A levélből átvett zárójeleket

ezzel szemben így //jelzem.

A Német Állami Építési Hivatal 2001. februárjában pályázatot hirdetett

földalatti menedékhelyek építésére a lakossság számára, arra az esetre, ha

katasztrófák miatt ki kéne üríteni egész helységeket, városokat.

Ennek nyomán 7 mérnök jött össze megbeszélésre 2001. márc. 23-án.

10 különböző minisztérium hallgatási ígéreteket íratott velük alá. Ezt Emmi

különösnek találta, mert a nép számára készült védelmi intézményeket nem

szokták eltitkolni, sőt, engedéllyel meg is lehet tekinteni.

A titoktartás biztosítása után Emmit megbízták a PG4 (Planungsgrup-

pe) azaz a 4. Tervező Csoport vezetésével. Másnap ismertették a tervet: 7

különböző városban kell hatalmas földalatti komplexumokat építeni, föld-

alatti vasúttal egybekötve, raktárakkal, független áram és vízellátással,

egyenként 300.000 ember számára. (7x 300.000=2.100000, azaz több mint

2 millió.) A megnevezett városok nem elsőrendű fontosságúak, inkább

félreeső helyeken fekvők. Ezeket Emmi felsorolja.

A fúrások céljának leplezésére, a lakossság előtt útépítési feladatoknak

álcázták ezeket. Senki semmiféle gyanút nem fogott! Mivel az Emmi cso-

portjára bízott fúrások igen nehezen haladtak az ottani sziklák keménysége

miatt, Ausztráliából hoztak gyémántbánya szakembereket segítségül. El-

képzelhető, hogy ez nem volt olcsó dolog!

2004 júliusára 16 óriási komplexum készen volt. Ekkor kibővítették a

tervet és újabb 16 ásatást indítottak, olyan óriási helyiségekre, amelyek

alkalmasak robbanó anyagok tárolására. Ez megint furcsa volt. Miért kel-

lenek a lakosság kiürítéséhez készülő menedékhelyekhez robbanóanyag

raktárak? - Végül még 4 hatalmas ásatást kellett tervezni, olyan nehéz ter-

het bíró nagy felvonók számára, amelyek tankokat, sőt repülőgépeket is

tudnak szállítani.

Az egész most már a Védelmi Minisztérium hatáskörébe tartozott és

szigorúan titkos lett. így már világos lett, hogy katonai intézményekről

van szó.

„Ami engem a legjobban meglepett,” - írja Emmi - „hogy a beépítési

terv egy kápolnát is előírt, pontosabban egy mecsetet, azaz muzulmán ima-

házat, viszont keresztény berendezés nem szerepelt a tervekben.” (A néme-

tek menedékhelyén?)

„2005. nov. 14-én újból összehívtak minket. Bemutatták nekünk a

német állam kancelláriájának új főnökét, és az ország új kancellárnőjét, egy

evangélikus pásztor kissé gyenge. értelmi képességű leányát: Angéla

Merkelt.” (A nép kedvesen Muttinak becézi, hiszen már 11 éve uralkodik.

Nem is sejtik az itt leírtakat és a kancellárnő aljasságát.)

„Dicsérték az eddigi munkák jó előrehaladását és biztosítottak a terv

fontosságáról és ennek megfelelően a szükséges fedezet meglétéről.

Ezen a télen hosszú szabadságot töltöttünk a Rockefeller Corporátió

költségén Havaiban. Ott találkoztunk különböző nemzetiségű politikai

vezetőkkel, akik tudtak a munkánkról. Föl akartak lelkesíteni, hogy ha a

német építmények már üzemben lesznek, náluk folytassuk ugyanezt a

munkát. Ezek többek közt Kanadából, Argentínából, Hollandiából és

Franciaországból jöttek.

 

2006 áprilisától rengeteg vízálló betont és feszítő acélt építettünk be,

valamint jó 100 tonna olyan kábelt hírközlésre, mely fénysebességgel

tudja továbbítani az üzeneteket.

Ezután jött az Izraeli Technikai Csoport az energiaforrásokat és a vilá­-

gítást beszerelni. Mindez olyan mérhetetlenül drága volt, hogy egyedül

2006-ban 6x kellett fölfelé javítani a tervezett összeget. Ezért fölemelték a

többletadót, hogy legyen miből folytatni a munkát, de a lakosságnak ne

tűnjön föl, hogy mi ilyen drága. A Hartz törvény (?) újabb 200 milliárd €-t

nyomot ki a számunkra.

Franz Müntefering könnyed csevegés közben azt is elárulta, hogy

belső körökben szívesen használják az „értéktelen emberanyag” kifeje-

zést.” (Magyarul ágyútölteléknek szokták nevezni ezt). 1

„2007. januárban készen voltak a puszta helyiségek, az elektronikus

berendezésekkel együtt, Ehhez jött még 2 hosszú alagút a földalatti vasút

számára. Ezt egy speciális francia vállalat építette ki, vonatokkal együtt,

melyekben katonai szállító, egységek voltak, egyenként 400 felfegyverzett

emberre vagy 2 tankra méretezve. Ezeket úgy tervezték, hogy ne csak a

vonatokkal, hanem a 34 készen álló VTOL (?) repülővel, valamint a 16

helikopterrel is szállíthatók legyenek.” (Kérded, mindez minek . . ?)

„A komplexumok önmagukban zárt, földalatti egységek. A mienkben

még 16 felvonó is van, amelyekbe egyenként, egyszerre 4 tank + ,60 ember

fér bele.

A bunkerek kijáratai álcázva vannak, mint trafó házikók, vízvédő,

vagy kis gázelosztó épületek. Az egész komplexum teljesen atombiztos,

még telitalálatnak is ellen tud állnia nyomáscsökkenés nélkül.

A belső kiépítés, egészségügyi helyiségek, hatalmas computerek, ki-

festés, ellenőrzések, párhuzamosan folytak.” (Ilyen sürgős?)

Luxus menedékhelyek „a lakosságnak” (?) Németországban

„2008-ban újabb megbízás alapján még 8 raktárt kellett fúrni, egyen-

ként 220.000 m3 térfogattal, diesel, nehézolaj és kerozin tárolására. Azon-

kívül raktárakat ásni mélyhűtött élelemnek és ivóvíznek 200.000 katona +

10.000 segélyszemélyzet, + 6000 lelkész (müezin) és hivatásos „szórakoz-

tató hölgyek”, (újabb nevén szexmunkások) számára.

Föltűnt nekem, hogy nagyon figyeltek az élelmiszerek összeállításá­-

nál, hogy csak muzulmánoknak megengedett élelmiszerek legyenek. Pl.

semmi disznóhús. Mikrofonokat szereltek be reggeli ima számára. Minden-

féle fegyvert tároltak, ABC fegyvereket, gépfegyvereket bajonettel és

10.000 tonna muníciót hozzá.

18 hálótermet rendeztek be, összesen 68.000 háromemeletes ággyal.

(Az 204.000 ember egy bunkerban!) Zuhanyozókat, amelyben egyszerre

4000 ember tud tusolni. 4 kórházat, egyenként 6 tökéletesen fölszerelt

OP.-vel és hatalmas gyógyszerraktárakat.

Százával szerelték be a legmodernebb TV-ket, amelyek a Koránból

sugároztak részletekét arabul, vég nélkül, végtelen hangszalagokról. Pl.

hogy a keresztények alacsonyrendű állatok, akiket le kell mészárolni.

Senkit sem kell kímélni, mert ez isten(*) akarata. A nyugati nőket tiszteletre

(móresre) kell tanítani isten harcosaival szemben.” (Hogyan? Megerőszakolni?)

„2010-ben aztán óvóhelyeket építettünk a minisztériumok alá. Talán

föltűnt, hogy a berlini és a Stuttgart 21. repülőtér mennyi pénzt nyel el,

igazi feneketlen hordók. Nos, az odaszánt pénzek 95 %-át titokban a mi

terveink számára ágaztatták le.” (Állami sikkasztás?) „Ugyanígy a többi

nagy városokban tervezett nagy beruházásokból is.

 

((*) Ezt az istent nem vagyok hajlandó nagybetűvel írni, mert semmi köze

a mi Istenünkhöz.)

 

A kancelláriának. 160 m-re Berlin alatt van az óvóhelye, minden el-

képzelhető luxussal. A Hilton szálloda elbújhat mellette! 12 milliárd €

ment rá a szociális pénzekből. Merkel, az ő stábja családostul + 100 Vete-

rán az élettársaival együtt talál benne oltalmat. A kancellár bunkerját még

fölhúzható páncél falak is védik. Mindez kiszámíthatatlanul hosszú időre

tervezve. 60 m-rel fölöttük 2000 különleges kiképzésű katona és a német

hadsereg vezérkara kap helyet. Computerrel 1,2 millió katonát tudnak innen

vezényelni.

Ahol nem lehetett fúrni a sziklák miatt, pl. Berlinben, ott robbantot-

tunk. Erről némely újság hírt is közölt, de persze senki se hisz nekik. A

német nép homokba dugja a fejét, mint a strucc, mint a nácizmus idején is

tette. 2015-ig folytonosan robbantottunk.

Mindehhez 2012-ben kineveztek „Az Új Európát Tervező-stáb” veze-

tőjének. /Ettől kezdve ment az egészségem lefelé/. Az UN titokban kihir-

dette Európa ellen a 'migrációs- fegyver’ bevetését. 3 Az UN, a Világ-

bank és az EU anyagilag fedezett 10 központot Közel Keleten és 5 közpon-

tot Afrikában munkaerő szervezésére Európa számára.

Aki megfelelt a feltételeknek, az kapott egy smartphont, 2500 €-t és

beosztották valamelyik útvonalba Németország felé. Németországgal

egyeztettek. Ez hivatalosan 2015-ben indult, de titokban már 2013 óta folyt

kisebb csoportokban.”

Ki felelt meg a feltételeknek? Aki 20-30 év között van és nemző ké­

pes. (Utóbbit orvosok megvizsgálták.) Intelligenciája, IQ-ja nem nagyobb

90-nél. Ne legyen képzett, inkább erőszakra hajló a nőkkel szemben. Le-

gyen könnyen irányítható. Lehetőleg vesse meg a keresztényeket. Előny,

ha a szexuális magatartása feltűnően abnormális, pl. homoszexuális vagy

pedofil.

Hogy felizgassák őket, Németországban, Ausztriában és Franciaor-

szágban éhbérér szerződtetett nőket adtak eléjük, akiknek előzőleg 2 órás

kurzust tartottak, hogyan bánjanak az agresszív, büdös, európai nyelvet

nem tudó férfiakkal. Ettől remélték a születések számának emelkedését.

A Családminisztérium nyelvén: 'határozott szexuális akciókat' remél-

tek, /megerőszakolásokat/, de mivel biztonsági örök is jelen voltak, nehe-

zen indult a dolog. 576 ‘népek közti megértés' történt, (micsoda cinizmus a

minisztériumok nyelvében!) de csak 44 gyermek született. Ezeket azonnal

elvették az anyáktól és állami gondozásba vették.

Az anyákat pedig följelentették kiskorú védenceik elcsábításának vád-

jával.(?) (Nyilván, hogy megfélemlítsék őket, és elvegyék a lehetőségét a

lázadásnak, vagy a megerőszakolás följelentésének.) Ennek ellenére egye-

dül 2015-ben 48.323 feljelentésről tudok csak vidéken. Ezeket eltusolták.

 

A 'menekültek’ vándorlását 5 hullámban szervezték meg:

 

1. ártalmatlan emberek és gyerekek,

2. betegek és öregek,

3. ragályos betegek, szülésre képtelen nők, özvegyek, :

4. agresszív fiatalok és lelki betegek,

5. fegyverforgató, kiképzett katonák és forradalmárok.

 

/ A 'migrációs fegyver’-ről már régebben írnak amerikai szakkönyvek, amelyeket

tábornokok írtak, az USA világuralmának biztosításáról. Evvel tönkre lelhet tenni

egy országot, saját katonák bevetése, tehát veszteség nélkül./

 

Ezek az utóbbiak máris ezrével laknak a kiépített földalatti komplex-

umokban. A tervezett létszám 30 %-a van itt. A többinek 2017 év közepéig­

kell megérkeznie titokban, éjszakai repülőjáratokon.

2016- ban kezdik az afrikai központok küldeni az 5. hullámot Németországba.

Összesen 8 millió fegyverest és 2 millió 'határozatlant’, /ezeket maguk

közt „vágómarhának’ nevezik/.

 

A nagyobb városokban (háború esetére, vagy a chipp belövése után-

ra?) élelmiszerellátó bunkerokat építettek a lakosság számára, százezer

tonna mélyhűtött és szárított élelmiszerrel. De ez csak azokat illeti meg,

akik 2017-ben az 'azonosító chippet’ fölveszik. (A Jelenések Könyvének

vadállattól való, vagy antikrisztusi jele). Nyugalmazottaknak nem tervez-

nek be élelmet, ezek éhen halhatnak. /Ezt az állam így tervezi a belső

rendelkezésekben, az ALG2 (?) bevezetése óta./

2017-ben Merkel kikiáltja az 1968-ban hozott és 2015-ben megváltoztatott

krízis törvényt, azaz veszély állapotot, és a kormány levonul a luxus

bunkerba. (l. feljebb 4. old.)

 

Tervben van, hogy először a rendőrség vívjon kilátástalan harcot,

aztán a katonaság kaszabolja le egymást. (Polgárháború?) Mikor aztán a

fazék túlforr és kifut a tej, és minden csupa összevisszaság, akkor megnyit-

ják a bunkerokat és kezdődhet a harmadik világháború! (Tudjuk az üze-

netekből, hogy ezt az antikrisztus csinálja, hogy aztán békét teremthessen,

és világszerte őt ünnepeljék.) .

A terv szerint legalább 15 millió németet le kell ölni, főleg öregeket és

anyagilag gyengén állókat. Tömeges kisajátítások lesznek, ezeket aztán

amerikaiaknak ajándékozzák. A németeknek 2019-ig nem lesznek jogaik.

Aki ezen fönnakad, azt azonnal lelövik. Ez törvényes a Liszabon-egyezség

óta.(?) Az amerikaiak minden gyülekezésre napalm bombával fognak vála-

szolni . Aki Merkel ellen van, az Németország ellen van, a demokrácia és a

szabadság ellen. Ezeket a sajtó államellenségnek fogja nevezni.

Már építés alatt van 180 koncentrációs tábor: a német származású­-

aknak, elfajult művészeknek, más gondolkozásúaknak, békét hirdetőknek és

lázadóknak. A táborok célja: éhen halni hagyni.

A migránsoknak ellenben új sorházakat építenek, muszlim szuper-

marketeket, mecseteket, korán iskolákat, muszlim óvodákat, luxus kivitellel,

ingyen. Autókat osztogatnak, autóvezetői tanfolyamokat rendeznek, divatos

új ruhákat adnak nekik.

 

Végül is a németek megelégelik az elnyomást és minden ellen fordulnak

ami nem német. Kiújul a nácizmus, nem a zsidók ellen, hanem a színe­sek

ellen. 15 millió „új polgárt” élvezettel le lehet mészárolni. Általános

vérengzés és terror uralkodik. Mindez tervezett!

 

Az eddigi „terrorakciók” pl. szilveszter Kölnben, Párizs Nizza, Brüsz-

szel stb. a kormányok rendezvényei voltak, kipróbálni, hogy reagál rá a

lakosság és alkalmat adni a biztonsági erőknek gyakorlatra. Mint ahogy

annak idején 2011-ben a Word Trade Center robbantása is. 20 éve minden

terror-színjáték, állami rendezvény volt, a hatalom biztosítására. Félelem

uralja a földet, és a vele való üzlet teszi ki a világgazdaság 90 %-át. A

menekült-üzlet is ma milliárdokat hoz!

 

Tanácsok a te biztonságod érdekében; /a tervek szerint/

Ne menj Németországba, főleg ne a nagyvárosok közelébe, ezeket

teljesen le fogják rombolni 2019-ben, a német polgárháború után, a tervek

szerint, az orosz nagy támadásnál.

Atombomba csak az USA-t fogja érni, még pedig a kínaiak részéről

2020-ra van tervezve. New York 30 megatonna robbanóanyagtól teljesen

elég a tervek szerint. Ez után jön a 3 napos sötétség, amit az atomhulladék

okoz. Légmentesen zárj be ajtót, ablakot és csak zárt konzervdobozokból

táplálkozz, csak olyan zárt üvegből igyál vizet, amit bent tartottál a lakásban.

Ne nyiss ajtót senkinek, akárhogy siránkozik! Ő is, te is elégtek az izzó

belélegzett gázoktól. A ház valamennyire véd. (Ez megegyezik az égi

üzenetekkel.) A háború alatt ne igyál csapi vizet, csak zárt üvegből régi

forrásvizet.

De már most: ne vegyél kész ételeket, főleg nemzetközi üzletláncok

áruit ne, kész pizzát, Coca-Colát, Nestlé és Fanta termékeket, különösen

ne német gyártmányt. Ezekben máris olyan anyagokat tettek, ami tömegha-

lált okoz, esetleg tömeges demenzet. Ezeket a BAYER gyógyszergyár fej-

lesztette ki. (Ezért van olyan feltűnően sok szenilis már eddig is?) Miért

teszik ezt? Az Alzheimer milliárdokat hoz az,orvosság gyáraknak!!;!

Semmi esetre se engedd magad beoltani!!! (imph, chipp. A Szentírás

szerint se! Lítium van benne, ami ha kifolyik fájdalmas kelésekkel halált

okoz. Kívülről is előidézhető, hogy kifolyjon! Ez az én kémia tudásom.)

ASPARTAM és NEOTAM orvosságok, (?) olyan katalizátorok, amelyek

gyorsan, nem kimutathatóan Ölnek.

 

Eddig a levél!

 

Most még néhány kiegészítés a fordítótól, magyarázat, összefüggések,

amiket máshonnan tudtam meg.

Most hát tudjuk, miért ismételgette a ’Mutti’ (Merkel) jóságos, vendég-

szerető, menekülteket szánó mondatát, valahányszor újabb menekült-

áradatról volt szó: „Wir schaffen es!" „ Wir schaffen es!" (Megoldjuk!)

Amikor ezrek jöttek, nem értettük: 'Hová lettek? Elnyelte őket a föld!'

Most már tudjuk, valóban elnyelte őket a föld, előkészített, kényelmes,

muszlimoknak való bunkerokban. De elő fognak bújni, mihelyt elegen

lesznek, hogy leöljék vendéglátóikat, akik mindennel ellátták őket. Hiszen azok

keresztények, gyaur kutyák, ahogy már Magyarország 150 éves megszál-

lásakor nevezték!

Mi ez az egész? A német kormány hazaárulása? Igen! A történelem

legrafináltabb és legaljasabb hazaárulása, a saját nép elárulása, szán-

dékos kiirtása. Ezek még rosszabbak, mint a nácik. Mert azok ugyan borzal-

mas népgyilkosságot követtek el, de legalább a hazájuknak, népüknek jót

akartak. Ha rosszul sült el, az nem az ő szándékukon múlott De ezek most

a saját népüket akarják hidegvérrel legyilkoltatni, tönkretenni.

De hát miért jó ez nekik? - A hatalomért! - Emlékezzetek JÉZUS

megkísértésére: A Sátán megmutatta Neki a világ minden dicsőségét és azt

mondta: ,Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz ENGEM!" - Persze

JÉZUSNÁL hatalmasat tévedett! Hogy is képzelhette, hogy ISTEN leborul

előtte? Csak a mérhetetlen gőg tehette ilyen butává.

De azóta is mindig evvel próbálkozik az érzékiség és pénz mellett, és .

legtöbbször sikerrel!

 

Ez a pokoli terv természetesen csak az ördögtől származhat, csak a

pokol képes ilyen gonoszságot kitalálni, és ez a rafináltság is csak az ő

intelligenciájától telhet ki.

De emberek hajtják végre!

Ez esetben első fokon az illuminátusok. Ezek a legmagasabb fokozatú

szabadkőművesek. Ördögimádók, ha ezt nem is akarják bevallani. Köz-

vetlenül kapják az utasításokat az ördögöktől, nem is a legkisebb rangúaktól.

Már írtam, hogy soknak találják a földön jelenleg élő embereket. Hiszen

az ő kiszolgálásukra kevesebb is elég. És szolgálni nem is kell olyan

nagy intelligencia. Az csak jogok követelésére vezet. A fölöslegeseket tehát

ki kell irtani. Aki marad, az pedig jobb, ha gyengébb képességű, (lásd:

H.G- Wells: ’Szép új világ’, gamma emberei, ha valaki olvasta.)

Másik vonal: az USA világhatalmat akar minden eszközzel. Ezt már

néhány USA tábornok megírta. De ki olvas Európában vaskos hadi szak-

könyveket angolul? Az USA elnökei is bejelentették már többször. Ki figyelt

föl rá? Ezt persze úgy akarják föltüntetni, mint jóságos beavatkozást,

rendteremtést a népek javára. Valahogy úgy, ahogy egy apa beavatkozik a

fiai verekedésébe..- Példákat láttunk már sajnos eleget. Jóságuk százezrek

(milliók?) lemészárlásához vezetett a harmadik világban.

De hiszen a világháborúkat is ők akarták Európában! Az igazságtalan

trianoni békét is ők csinálták. (A szabadkőművesek.) Meg kellett dönteni a

keresztény királyságokat! Mindent tönkretenni.

 

Először akarta Amerika az EU megalakulását, mert könnyebb egy

állammal tárgyalni, mint sok európai állammal. Idővel azonban kezdték az

EU-t túl hatalmasnak találni, és főleg Németországot. Tehát részben ki kell

a németeket irtani, és egyáltalán az európai intelligens fajt is. - Részben

pedig utódaikat tönkretenni, azáltal, hogy gyengébb képességű és gyilkos-

ságra kész színesekkel nemzenek utódokat. (L: a 90 % IQ követelményét és

egyéb alkalmassági feltételeket.)

Erre aztán legcélszerűbb felhasználni magukat a németeket, ha találnak

rá alkalmas elég aljas hazaárulókat, akiket meg lehet nyerni erre a célra

a hatalom ígéretével. Merkelnek pl. 15 év hatalmat ígértek, 2020-ig. Bámulatos,

hogy milyen olcsón adta! (Az angol Erzsébet királyné 40 év uralkodásban

egyezett meg annak idején az ördöggel és Angliának is kialkudott

400 évi világuralmat. Nem adta ilyen olcsón. Be is tartotta mindkettőt az

ördög. Sajnos már letelt a 400 év és Nagybritannia elvesztette a gyarmatait,

sőt úgy látszik még a szigeten is el akarnak szakadni a nem angol népek.

De Erzsébet legalább gondolt a hazájára is. Ha megkapta is az ördög a

kialkudott lelkét (ezt nem tudhatjuk) mindenképp messze fölötte volt Erzsé­bet

királynő erkölcsileg egy ilyen Merkelnek és a többi német kormányban

lévő összeesküvőnek, akik tudtak erről a tervről. Emmi csak egy nevet említ

de többen voltak.)

 

U.i. XI.15. Egy szerzetestársunk hozta a hírt, hogy Emmi meghalt.

Imádkozzunk ezért a szegény lélekért. Egyrészt, hogy ez a vallomása még

meg tudja akadályozni ezt a borzalmat - (ha a németek fölébrednek naiv,

jótékonykodási álmukból, és végre kiemelik strucc fejüket a homokból).

Másrészt, hogy ISTEN előtt is elfogadható igaz bűnbánata legyen, és bo-

csánatot nyerjen. Ámen, úgy legyen! {akikért imádkoznak, az megmenekül

Több üzenetben is jött) "

 

https://www.psiram.com/ge/index.php/Austeja_Emilija_Dominykas_Verschw%C3%B6rung

-------------------------------------

 

Eddig az e-mail melléklet.

Ha ez igaz, szörnyű (közel)jövő vár ránk. Hiába a kerítés, stb. a déli határon,

ha nyugat felől felfegyverkezett muszlim barbár hordák  -  illetve ha ezeknek

csak egy kis része is beszivárogna hozzánk és elkezdene pusztítani.

A német vezetés minősítésére meg egyszerűen nem lehet szavakat találni...

---------------------

 

rabszolgaker.jpg

---------------------

 

A LEVÉL

 

portraitufonauta.jpg

Vissza a főoldalra...