Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Utolsó idők  

Kép

Próféciák, melyeket Pió atya kapott

 

1. "Fiam, fiam, már nagyon vártam ezt az órát, amelyben szívem nagy szeretetét feltárhatom neked.... Imádkozz hozzám és a többieket is figyelmeztesd erre, mert közel van az idő, amikor meglátogatom a hitetleneket, akik a kegyelemi időt nem használták ki. Tarts ki az imában, hogy ellenségeidnek ne legyen hatalma feletted. Mondd meg az enyéimnek, hogy mindig legyenek készenlétben, mert ítéletem hirtelen fog elérkezni és senki sem futhat el előlem, mindenkit megtalálok! Az igazakat meg fogom védeni. Figyeld a Nap, a Hold és a csillagok állását. Ha nyugtalannak tűnnek, és szokatlan módon mozognak, akkor tudni fogod, hogy már nincs messze a nap. Maradjatok erősek az imában és virrasszatok, amíg a pusztítás angyala elvonul az ajtótok előtt. Imádkozzatok, hogy ezek a napok lerövidüljenek."

2. "Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imádkozz! Mert az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküvőjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a bűn. A harag napja, a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis biztonságérzetbe ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint a villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tűnik majd. Igen, mondom neked, a gonoszság még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban."

3. "Tartsátok zárva az ablakaitokat (az ítélet napján). Ne nézzetek ki. Gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig ki fog tartani. Imádkozzátok a rózsafüzért. Olvassatok lelki könyveket. Végezzetek lelki áldozást és a szeretet tetteit cselekedjétek, amivel nekünk örömet szereztek. Imádkozzatok kitárt karokkal, vagy boruljatok a főidre, hogy sok lelket megmentsetek. Ne menjetek ki a házból. Gondoskodjatok elegendő élelemről. .A természet erői megindulnak és a tűzeső miatt az emberek remegni fognak a félelemtől. Legyetek bátrak! Veletek vagyok.'"

4. "Gondoskodjatok az állatokról ezekben a napokban. Én vagyok a teremtő, az állatok és az emberek védelmezője. Előtte jeleket fogtok kapni, hogy tudjátok, mikor kell majd több élelmet adnotok az állaitoknak. A kiválasztottak tulajdonát megvédem, beleértve az állatokat is. Ne engedjetek senkit sem kimenni az udvarra, aki kimegy az állatokat etetni, az meghal. Gondosan fedjétek le az ablakaitokat, választottaim ne lássák haragomat. Bízzatok bennem, és én leszek az oltalmatok."

5. "Tűz-hurrikánok fognak áradni a felhőkből és az egész föld fölött elterjednek! Viharok, rossz idő, villámok és földrengés lesz az egész földön, két napig. Szakadatlan tűzeső fog esni! Egy nagyon hideg éjszakán fog mindez elkezdődni. Mindez annak a bizonyítékaként, hogy Isten a teremtés ura. Akik bíznak bennem és hisznek szavaimnak, nincsen félnivalójuk, mert nem fogom cserbenhagyni őket, és azokat sem, akik igémet terjesztik."

6. "Hogy felkészüljetek ezekre a csapásokra, a következő jeleket fogjátok tapasztalni: az éjszaka nagyon hideg lesz. A szél üvölteni fog. Egy idő után villámcsapásokat lehet majd hallani. Csukjatok be minden ajtót és ablakot. Ne beszéljetek senkivel, aki a házon kívül van. Térdeljetek le egy kereszt előtt, bánjátok meg a bűneiteket és imádkozzatok Anyámhoz védelemért. A földrengés ideje alatt ne nézzetek ki, mert Isten haragja szent."

7. "Akik nem hallgatják meg ezt a tanácsot, egy pillanat alatt meghalnak. A szél mérges gázokat fog terjeszteni az egész földön. Akik szenvednek, és ártatlanul meghalnak, mártírokká válnak és bevonulnak velem országomba. A sátán diadalmaskodni fog. Azonban három éjszaka után véget ér a földrengés és a tűz. A kővetkező napon újra kisüt a nap és angyalok fognak leszállni az égből és a béke lelke elterjed a főlelőn. Végtelen hála tölti el azokat, akik kiállták ezt a szörnyű próbát. Más országokból is választottam ki lelkeket, akik megkapják ezt a kinyilatkoztatást (Belgiumból, Svájcból, Spanyolországból), hogy ezek az országok is felkészüljenek. Imádkozzátok a rózsafüzért, de jól imádkozzátok, hogy imáitok az égbe jussanak. Hamarosan borzasztó katasztrófa éri a földet, olyan fenyítés, amilyen ezelőtt még soha."

8. "Mennyire nem törődnek az emberek ezekkel a (végső) dolgokkal! Nagyon hamar be fognak következni, minden várakozás ellenére. Mennyire közönyösek és nem készülnek ezekre az eseményekre, amelyeken hamarosan keresztül kell menniük. Isten ítélete eléri a földet. Atyám haragja kiárad az egész világra. Ezért figyelmeztetem a világot a ti közreműködésetekkel, ahogy már ezt olyan sokszor tettem. "

9. "Ez a katasztrófa úgy fog elérkezni a földre, mint egy villám. Abban a pillanatban a reggeli nap fényét szuroksötét váltja fel! Senki se hagyja el a házat és ne nézzen ki az ablakon ettől a pillanattól kezdve. Én magam jövök el a villámban és a mennydörgésben. A gonoszak megpillantják isteni szívemet. Nagy lesz a zűrzavar a teljes sötétség miatt, ami az egész földet beborítja, és sokan meghalnak félelmükben, vagy elkeseredettségükben."

10. "A sötétség ezen napjaiban senki ne hagyja el a házat és ne nézzen ki az ablakon. A sötétség egy nap és egy éjszaka fog tartani, amit egy további nap és éjszaka követ, majd még egy nap, de a következő éjszakán a csillagok ismét világítani fognak és, reggel újra felkel a nap és TAVASZ lesz!! A sötétség napjaiban a választottak ne aludjanak. Szakadatlanul imádkozzanak és ne botránkozzanak meg bennem. Össze fogom gyűjteni a választottakat. A pokol azt gondolja majd, hogy az egész földet birtokába vette, de én megfékezem."

11. "Újra és újra figyelmeztettem az embereket és sok lehetőséget adtam a jó útra való visszatérésre, de most a gonoszságuk elérte a tetőpontját és a büntetéssel nem lehet tovább várni. Mondjátok meg mindenkinek, hogy eljött az idő, amikor ezek be fognak következni."

 

Pió atya Magyarországról szóló próféciája:

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"  

(Lejegyezte Pió atya, forrás: Marana Tha, 2009/2. szám)

 -------------------------------------------------------------------------------

  

Pió atyáról:

 Részlet Maria Winovska „Padre Pio igazi arca" című könyvéből: „Az olaszországi San Giovanni Rotondo kapucinus kolostorában élt és halt meg Pió atya (1887-1968). Neve immár fogalommá vált a katolikus hívők többsége számára, története a XX. század misztikájának önálló fejezete. A karizmatikus pap számos szenvedése után a fizikai parajelenségek legritkább és fizikailag legérthetetlenebb jelenségét, a levitációt is megélte. Híres lett arról is, hogy a gyóntatószékben nála nem kell gyónni. Tisztánlátásával – medialitásával – tudta ugyanis, hogy milyen problémái vannak a gyónóknak. Fotósok hiába próbálkoztak azzal, hogy szemben vele, háta mögött, vagy rejtekhelyről pillanatfelvételt készítsenek róla, a filmek exponálatlanok maradtak." (Ecclesia kiadó – 2002) 

 

  "...A néni azt is mesélte, hogy a szerzetes a nagy tömegből is kiválasztotta és elküldte azokat az embereket, akik szerinte nem őszinte szándékkal közeledtek hozzá. Pió közelében erős ibolyaillat áradt, s ezt még sokáig lehetett érezni a hazaérkezés után a bőröndben, a ruhákon is.  ... "     (kisalföld.hu) 

 

A rejtélyes Pió atya

/1887 - 1968./
 

Pió atya, akinek emléke előtt minden év szeptember 23-án zarándoklattal, böjttel és imádsággal tisztelegnek a hívők, a katolikus egyház egyik legrejtélyesebb alakja.

Krisztuséhoz hasonló stigmái voltak

1887-ben született Dél-Olaszországban, majd a kapucinus szerzeteseknél tanult, és 23 évesen pappá szentelték. 1920-tól a keresztre feszített Krisztuséhoz hasonló stigmákat viselt a kezén, a lábán és a szíve táján. Ezek a vérző sebek soha nem gyulladtak, illetve gyógyultak be, és ő kínzó fájdalmat érzett egészen 1968-ban bekövetkezett haláláig.

Megváltójával összeforrt, áldozatokat vállaló aszkéta élete miatt „második Assisi Szent Ferenc”-ként is emlegették. A szóbeszéd szerint Pio atya monostori cellájában megküzdött az ördöggel, jövőbe látóvá, lélekbelátóvá, gyógyítóvá lett, képes volt egyszerre több helyen is megjelenni. Annak ellenére, hogy a hívők tömegei már életében szentként tekintettek rá, a vatikáni hivatalnokok egy része „csalónak és pszichopatának” tartotta, aki saját maga hozta létre önnön stigmáit, különleges képességeit pedig az „Ördög művének” tulajdonították.
Számos csodát jegyeztek fel

Pió atya számos csodája közül az egyház kettőt hivatalosan is elismert, amely elegendő volt ahhoz, hogy 1983-ban megindítsák a szentté avatási eljárását, 1999-ben boldoggá, 2002 júniusában pedig szentté avatták. Az első csodás gyógyítása 1962-ben történt: Karol Wojtyla püspök, a későbbi II. János Pál pápa egy krakkói, halálos betegségben szenvedő, négygyermekes orvosnő megmentése érdekében Pio atyához fordult segítségért. Néhány nap múlva a súlyos állapotban lévő asszony visszanyerte egészségét. A második esetben egy agyhártyagyulladástól kómába került 9 éves olasz kisfiú édesanyja kérte gyermeke gyógyulását a „szenvedések szentjétől”, s az ő imája is meghallgatásra talált.      (Freespirit.hu )

 

Ugrás a Szent Malakiás jóslatokra.

vagy

 Kép

 

Ugrás a NYIRKAI JÓSLATRA :     

 

 

vagy

 

Ugrás az .Arsenie Boca szerzetespap jóslataira

 

vagy

portraitufonauta.jpg

 Vissza a főoldalra...   

 

Website counter

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.