Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Néhány klasszikus UFO-s eset... 2/2

 Az alábbi adatokat már nagyon régen őrizgetem, valamikor a '90-es évek 

elején kapthattam valakitől, de már nem emlékszem rá, hogy kitöl...  

Valamilyen  ősi adatbázból származhat, néhány ékezetes karakter még most

sem stimmel, ezért (is) elnézést kérek. 

 

Item 33
 
AZONOSITO  :647240
ID FEJLEC  : VX0188 4 230 MTIk1055 (Panoráma)
OM FEJLEC  :kiad kka1055 4 nem/pol bps/stk Panoráma
KIAD.DATUM :04/24/92 14:05:40
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : dl/rf/us
SZIGNO     :     pd/hi bs
ROVID CIM  :    Jó és rossz ľrlakók
LEAD       :
 (MTI-Panoráma) - A peresztrojka és a glasznoty bevezetése
óta a földöntúli lények sokkal inkább érdeklôdnek a volt Szovjetunió
iránt - állította Valerij Nagibin, UFO-szakértô egy beszélgetés
során, amelyet a nemrég lezajlott berlini ufológiai kongresszus
szünetében a DPA német hírügynökség munkatársával folytatott. -
Megfigyelnek bennünket, - fľzte hozzá a 35 éves orvos. Szerinte az
oroszok fele látott már repülô csészealjakat az égen. - Lehet, hogy
a földöntúliak jobban kedvelik a demokráciákat, mint a diktatúrákat.
[n mindenesetre látok egyfajta összefüggést, - mondta Nagibin.
      Hasonlóan amerikai kollegáihoz, ô is szôrtelen, nagyfejľ
  teremtményeknek írja le a világľrbôl érkezôket. Fekete, éber szemük
  van, s tökéletesen beszélnek minden nyelvet. Nagibin már több
  éjszaka látott UFO-kat Moszkva mellett, sôt megfigyelte, ahogyan a
  legénység kiszállt az ľrjármľvekbôl. Sajnos a fotókon és a filmeken,
  amelyeket bemutatott, csak fénypontok és világos foltok láthatók.
  Nagibin szerint: ezek a foltok a látogatók szemeinek tükrözôdései...
 
      Mint amerikai kollegája, Virgil Armstrong, Nagibin is - aki
  egyébként Németországban UFO-szemináriumokat hirdet -, azt hiszi,
  hogy a világľrben ugyanúgy vannak jó és rossz lények, mint a földön.
  S mint Amerikából, a volt Szovjetunióból is raboltak el embereket az
  ľrlakók és néha fájdalmas vizsgálatoknak vetették alá ôket. A
  vizsgálatok nyomai hegek formájában megmaradnak, de az áldozatok
  semmire sem emlékeznek.
 
      James Hurtak, amerikai ,,UFO tudós,, szerint kétféle földöntúli
  teremtmény létezik. Vannak földközeliek, akik hasonlítanak a földi
  élôlényekhez és ultraľrbeliek, akiknek testét legfeljebb sugárzó
  anyagként lehet felismerni. - Legkevesebb 54 különféle típusú ľrlakó
  tett már látogatást a Földön, mondta Hurtak egy elôadáson. - Ezeket
  a látogatásokat azonban az emberek többsége képtelen észrevenni.
 
      Azt a német hírügynökség tudósítója nem említi, hogy mennyi
  pénzt keresnek az ,,UFO-szakértôk,, elôadásaikkal és
  szemináriumaikkal. +++
 
      1992. április 24.
 
      (A DPA alapján.)
 
Item 34
 
AZONOSITO  :652871
ID FEJLEC  : VX0166 4 230 MTIk1053
OM FEJLEC  :kiad kkt1053 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :05/11/92 13:48:19
TEMAKOD    : tudo/vaes
ALKOD      : cn/nk
KULCSSZO   : tanácskozás/szervezet/elôzetes
SZIGNO     :     bgy/jp rp
ROVID CIM  :    Kína - UFO-világkonferencia
BY         : Barta György, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Peking, 1992. május 11. hétfô (MTI-tud) - Kína szeretné
megrendezni jövôre az elsô UFO-világkonferenciát - jelentette be
hétfôn Pekingben az államilag is támogatott kínai UFO-kutató
szervezet országos értekezletén a tudós társaság ügyvivô elnöke,
Vang Csang-ting.
      A 3 600 állandó tagot számláló kínai szervezet mintegy 40 000
  tudóssal áll szoros munkakapcsolatban. A kínai UFO-kutatók közel
  ötezer hazai, kortárs UFO-észlelôt tartanak nyilván, s történelmi
  dokumentumokat tanulmányozva több ezer régmúltból származó
  UFO-jelenséget derítettek fel - így mondta legalábbis Vang
  Csang-ting elnök. +++
 
 
 
 
úúEnd of document reachedúú
 
Item 35
 
AZONOSITO  :654866
ID FEJLEC  : VX0050 4 230 MTIk1025
OM FEJLEC  :kiad kkt1025 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :05/16/92 12:08:41
TEMAKOD    : tudo/vegy
ALKOD      : us/kutatás
KULCSSZO   : ľrkutatás/ritkaság
SZIGNO     :     ha kp/ve ml
ROVID CIM  :    Ufo-áldozatokat kutat a Harvard-professzor
BY         : Heltai András, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Washington, 1992. május 16. szombat (MTI-tud.) - John Mack,
a világhírľ Harvard egyetem ideggyógyászati tanszékének tanára
földön kívüli lények által ,,elrabolt,, emberekkel foglalkozik:
mintegy 50 férfi és nô történetét tanulmányozza. Az érintettek
havonta találkoznak, hogy az ideggyógyász vezetésével beszéljenek
riasztó tapasztalataikról.
      Jóllehet az amerikai szakemberek túlnyomó többsége elutasítja az
  ufo-legendákat, történeteket arról, hogy ľr-jármľveikben földön
  kívüli lények látogatnak a Földre, egy felmérés szerint mintegy 3,7
  millió amerikai számolt már be arról, hogy ufo-val kapcsolatos
  élménye van. S a 62 éves Mack professzor szerint köztük sok a
  komoly, hitelt érdemlô ember - ráadásul a gyakran csak hosszú
  faggatózásra, vagy pszichoanalizis segítségével feltáruló történetek
  nagyon is hasonlítanak egymáshoz.
 
      Míg más tudósok fanyalognak, a Harvard egyetemen úgy vélik, hogy
  volt már sok másfajta kutatás is, amelyet kezdetben megmosolyogtak -
  s miért ne kutasson Mack professzor, nem okoz ezzel kárt senkinek.
 
      Elképzelhetô viszont, hogy a furcsa vizsgálatok kárt okoznak -
  nem is akármilyet. A CBS TV-hálózat ugyanis Mack kutatásai alapján
  sorozatot indít, amelyben az ufók utasai által elraboltak mondják el
  borzongató, vagy sokkoló élményeiket. A The Wall Street Journal
  szerint a tv-sorozat veszélyes, hiszen tömeghisztériát indíthat el,
  ha sok nézô hitelt ad a látottaknak-hallottaknak. Egy emlékezetes
  példa volt már erre: 1938-ban Orson Welles olyan hitelesen rendezte
  meg a rádióban H.G.Wells ,,A világok háborúja,, címľ mľvét, hogy sok
  hallgató valóságnak hitte az ľrbôl érkezett támadás hírét, és
  pánikba esett.. +++
 
Item 36
 
AZONOSITO  :655047
ID FEJLEC  : VX0061 4 230 MTIk1035 (Panoráma)
OM FEJLEC  :kiad kka1035 4 nem/pol bps/stk Panoráma
KIAD.DATUM :05/17/92 11:52:35
TEMAKOD    : tudo
ALKOD      : ch/termtud
KULCSSZO   : csillagászat/tanácskozás
SZIGNO     :     pd/dm bs
ROVID CIM  :    Kínai ufo-kutatók
LEAD       :
 
      (MTI-Panoráma) - Pekingben 200 kínai ufo-kutató gyľlt össze,
  hogy tapasztalatait kicserélje és az Ufo jelenséget elemezze. A
  gyľlésen, amelyet a kínai Ufo-kutató Társaság szervezett, a
  Tudományos Akadémia tagjai is beszámoltak álláspontjukról -
  jelentette az &j Kína hírügynökség. A repülô csészealjak, ahogyan
  Kínában is az ufókat nevezik, az akadémikusok szerint gömbvillámok,
  szuper-elektromos kisülések vagy ľrhajók hajtóanyagai.
 
      Ezt a magyarázatot azonban az ufo-kutatók nem hiszik el. Mint
  Vang Csang-ting, a Kutató Társaság elnöke elmondotta, Kínában eddig
  kereken 5 ezer ,,találkozást,, regisztráltak azonosíthatatlan
  repülôtárgyakkal. Ezen felül a társaság tagjai még több ezer
  ufo-esetet jegyeztek fel. A társaság egyébként 1978-ban alakult és
  tagja a Tudomány- és Technológia Egyesületének, amelyben elismert
  kutatók és mérnökök dolgoznak.
 
      Kínában újból és újból felbukkannak ufók-ról szóló hírek. Egy
  tanár azt állította, hogy kis földöntúli lények elrabolták. Egy
  tudós arról számolt be, hogy meghívták egy ľrjármľre, s elvitték egy
  távoli bolygóra. Egy délnyugat-kínai tartományban egy összejövetel
  után ezrek láttak éjjel egy ufót, amely halványan világított és 10
  percen át csavarmenet formájában távolodott. A Kvigang szakértôi
  arra is képesek, hogy érintkezésbe lépjenek más csillagok lakóival.
  (A Kvigang az emberfeletti életenergia megszervezésének mľvészete
  lélegzés és gondolati összpontosítás által.)
 
      - Kínaiak millióit foglalkoztatja az ufo-kérdés - hangoztatta a
  kutatótársaság elnöke. Szavai szerint jövô évben Kínában kívánják
  megszervezni az elsô ufo-világkonferenciát. Társaságának - mondotta
  - 3600 tagja van, akik 40 ezer ,,kutatóval,, tartják a közvetlen
  kapcsolatot. +++
 
      1992. május 17.
 
 
Item 37
 
AZONOSITO  :669774
ID FEJLEC  : VX0291 4 150 MTIb1088
OM FEJLEC  :kiad bga1088 4 haz/gaz bps/stb/taj
KIAD.DATUM :06/25/92 19:03:38
TEMAKOD    : vegy/tudo/mezg
ALKOD      : hu/székesfehérvár/termtud/növénytermesztés
KULCSSZO   : agrártudomány
SZIGNO     :     Dáv/Az/zs Kz
ROVID CIM  :    Ufóláz Székesfehérvárott - Titokzatos körök a búzatáblában
LEAD       :
 június 25., csütörtök - Jártak-e ufók, titokzatos földöntúli
lények a búzatáblában? Ez a kérdés foglalkoztatja napok óta a
székesfehérváriakat. A város határában ugyanis, a 70-es
fôközlekedési út közelében, a helyi Aranybulla Kft. búzatáblájában
az egyik hajnalra szabályos, 36 méter átmérôjľ, valamint egy kisebb
kör és egy egyenlô szárú háromszög jelent meg, majd a szerdára
virradó éjszaka újabb három kis körrel egészült ki a piktogram. A
dolog érdekessége az, hogy a körök szabályosan ,,ki vannak
kerítve,,, s egy részükben a kalászok az óramutató járásával
megegyezô, kettôben pedig azzal ellentétes irányba dôlnek.
Pörkölésnek, perzselésnek, jármľnek nem látták nyomát a titokzatos
jeleket vizsgálók. Abban valamennyien megegyeztek, hogy a
,,rajzokat,, semmilyen földi eszközzel nem lehetett volna
elkészíteni, s a tüneményhez hasonló jelenség eddig csak a televízió
nulladik típusú találkozások címľ mľsorában volt látható. A
mezôgazdák szerint a körön belüli növények szára teljesen ép maradt,
bár egyesek szerint mintha kicsit lágyabb volna, mint a körön
kívülieké. A titokzatos jelenség lázba hozta a várost. A búzatábla
valóságos látványosság lett, s különösen azóta, hogy a megyei lap is
hírt adott a jelenségrôl, százak zarándokolnak oda reggeltôl estig
csodát látni, ámuldozni. Nem maradtak tétlenek a tudományos
szakemberek sem, a velencei Növényegészségügyi és Agrokémiai ^llomás
szaktanácsadói talaj- és növénymintát vettek, hogy megállapítsák,
változott-e a termôföld összetétele, a talaj elemei. (MTI)
 
Item 38
 
AZONOSITO  :673808
ID FEJLEC  : VX0269 4 170 MTIb1060
OM FEJLEC  :kiad bvi1060 4 haz/szi bps/stb
KIAD.DATUM :07/07/92 19:02:33
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : hu/baz/tiszaujváros
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     tre/bm Az
ROVID CIM  :    UFO Tiszaújváros határában ?
LEAD       :
 1992. július 7., kedd - Rengeteg környékbeli bámult kedden
értetlenül egy szokatlan, megmagyarázhatatlan jelenséget a borsodi
Tiszaújváros és Hejôbába közötti árpamezôben. Az egyik árpa-táblában
két szabályos köralakú, 8 méter átmérôjľ lenyomatot fedeztek fel,
amelyekben az óramutatóval ellentétes irányban megdôlt a kalászos.
Az egyik körnek 80 centiméter széles gyľrľje is van. A körben
háromszög alakú lenyomatokat is találtak, mintha nehéz, három lábú
jármľ tappancsai telepedtek volna rá. A körökön kívül viszont semmi
nyoma sincs annak, hogy oda valami közlekedett volna. A jármľ, ha
egyáltalán az volt a légtérbôl érkezett. A környékbeli lakosok
viszont semmi ilyet nem észleletek. A jelenségre tehát egyelôre
semmi elfogadható, praktikus magyarázat nincs, így UFO-ra
gyanakodnak, amely itt landolt, majd amilyen észrevétlenül érkezett,
úgy távozott is. (MTI)
 
Item 39
 
AZONOSITO  :674463
ID FEJLEC  : VX0152 4 180 MTIb1028
OM FEJLEC  :kiad bpo1028 4 haz/egy bps/stb
KIAD.DATUM :07/09/92 13:08:47
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : hu/bar
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     kász/Ká/ko til
ROVID CIM  :    &jabb rejtélyes körök a gabonatáblában
LEAD       :
 1992. július 9., csütörtök - &jabb rejtélyes köröket
találtak - most a Baranya megyei Bicsérd község határában - egy
gabonatáblában. Az egyik tizenkét méter átmérôjľ körben a búzaszálak
az óramutató járásával megegyezô irányban hajlottak le a földre, a
szabályos mértani alakzat határvonalán túl azonban szálegyenesen
állt még a vágásra érett gabona. Az egyik kör már eltľnt, mert a
búzát learatták, a tábla szélén talált másikat azonban még
csütörtökön is sokan nézhették.
      Mľkedvelô ufológusok szerint az ismeretlen eredetľ köröket
  ugyanannak a földön kívüli ľrexpedíciónak a jármľvei okozták a
  bicsérdi búzatáblában, amelyek a minap Székesfehérvár közelében
  hagytak rejtélyes nyomokat a gabonában. Egy másik, néprajzi
  megközelítésľ magyarázat szerint viszont csupán a hajdani aratások
  idején gyakran elkövetett gyermekcsíny nyomairól van szó. A játékos
  kedvľ fiatalok egykor ugyanis azon versengtek egymással, hogy ki tud
  minél nagyobb és szabályosabb köröket lehemperegni a még lábon álló
  gabanatáblában.
 
      A bicsérdi gabonamezô körüli találgatások - akár a búza
  betakarításának munkálatai - folytatódnak. (MTI)
 
Item 40
 
AZONOSITO  :675959
ID FEJLEC  : VX0221 4 180 MTIb1054
OM FEJLEC  :kiad bpo1054 4 haz/egy bps/stb
KIAD.DATUM :07/14/92 16:44:00
TEMAKOD    : kozl/vegy
ALKOD      : hu/tab/távközlés/som
KULCSSZO   : telefon/megszľnés/ritkaság
SZIGNO     :     zsó/Az bm Kz
ROVID CIM  :    Nem UFO, egy munkagép némította el a telefonokat Tabon
LEAD       :
 1992. július 14., kedd - Többen is úgy vélték, bizonyára egy
UFO rovására írható a telefonok némasága Tabon. Megszünt minden
összeköttetés a külvilággal, s ez más esetben nem adott volna okot
ilyen találgatásokra, ám az egy hét elôtti események meglódították
az emberek fantáziáját. Történt, hogy egy közeli faluban lakó
asszony, aki éppen hazafelé tartott, elmondta: hogy valami fényesség
telepedett az autójára és emiatt nem is tudja, miként tette meg az
út egy részét. Egy másik Tab környéki településen, Torvajon pedig
néhány napos eltéréssel ugyancsak többen láttak valami szokatlan
fényjelenséget hajnalban.
      Szóval megindult a találgatás hétfôn is, de mint kiderült
  egészen prózai oka volt a ,,telefontalanságnak,,: Daránypusztánál
  egy munkagép elvágta a körzetkábelt s emiatt csaknem öt órán át
  voltak süketek a telefonok. A ,,földi,, szakembereknek hála, kedden
  már zavartalanul beszélhetettek telefonjukon azok a tabiak, akiknek
  megadatott, hogy legyen min távbeszélniük. (MTI)
 
Item 41
 
AZONOSITO  :676343
ID FEJLEC  : VX0243 4 150 MTIb1062
OM FEJLEC  :kiad bga1062 4 haz/gaz bps/stb/taj
KIAD.DATUM :07/15/92 17:31:03
TEMAKOD    : mezg
ALKOD      : hu/növénytermesztés/fej
KULCSSZO   : gabona/betakarítás
SZIGNO     :     Dáv/Az/zs Kz
ROVID CIM  :    Learatták a búza egyötödét Fejér megyében
LEAD       :
 1992. július 15., szerda - Felgyorsult az aratás Fejér
megyében: a mezôgazdasági nagyüzemek már végeztek az ôszi árpa
betakarításával, magtárba került a tavaszi árpa mintegy tizedrésze,
s levágták a 60 ezer hektárnyi búza egyötödét. Amennyiben a
következô napokban az esô miatt nem kényszerülnek pihenôre a
kombájnok, 20 munkanap alatt végeznek a még lábon álló kalászosok
aratásával. A gazdaságok többségében egyébként a korábban
megszokottnál kevesebb gabona termett, de szerencsére a minôségen
nem rontott számottevôen a koratavaszi aszályos idôjárás.
      Betakarították a kenyérgabonát Székesfehérvár határában, az
  Aranybulla Mezôgazdasági Kft. ,,ufójárta,, tábláiról is. Az MTI
  érdeklôdésére a gazdaságban elmondták, hogy a ,,körösített,, táblák
  termését nem kezelik külön, ugyanúgy a magtárba került, mint a kft.
  más területein aratott szemek. (MTI)
 
 
Item 42
 
AZONOSITO  :676902
ID FEJLEC  : VX0040 4 130 MTIb1003
OM FEJLEC  :kiad bpo1003 4 haz/pol bps.0600.17/stb.0600.17/taj.0600.17
KIAD.DATUM :07/16/92 21:37:10
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : hu/fej
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     dáv/az/ko kz
ROVID CIM  :    Folytatódik az ,, ufójárás ,, Fejér megyében
LEAD       :
 1992. július 17., péntek - Lassan már mindennapi eseménnyé
válik az ,,ufójárás,, Fejér megyében. Az elsô székesfehérvári
gabonakörök felfedezése óta ugyanis szinte alig akad nap, hogy ne
jelezné valamelyik mezôgazdasági nagyüzem: búzatáblájában
megjelentek a titokzatos jelek, a kisebb-nagyobb körök, háromszögek.
Legutóbb Kislángon fedeztek fel egyszerre öt, három méter, illetve
1,5-2 méter átmérôjľ kört. A jelenségnek szinte percek alatt híre
futott, s a gabonatábla egész napra valóságos búcsújáró hellyé
változott. A Fejér megyei gabonaköröket egyébként tudományos
alapossággal elemzi a ,,Hálózat az ufó-jelenség vizsgálatára,,
elnevezésľ fiatal mérnökökbôl, mérnökjelöltekbôl álló budapesti
csoport. Már eddig is több érdekes megállapítást tettek. Egyes körök
belsejében például a környezetben levônél magasabb
talajhômérsékletet mértek, a körön belüli búzaszemeket pedig
keményebbnek találták, mint a körön kívülieket. A székesfehérvári
búzatábla vizsgálatánál a nagy gabonakörön kívül húzódva egy
vékonyabb körgyľrľt is felfedeztek, amelynek mentén, a kört
érintôlegesen, alakult ki három egyforma gabonakör. A jelenségre a
magyarázatot az angliai gabonakörökrôl publikált tudományos
dolgozatok tapasztalatait is figyelembe véve keresik a választ. A
Fejér megyei mezôgazdasági szakemberek pedig arra kiváncsiak, ha
learatják a kalászosokat, befejezôdik-e az ufójárás, a titokzatos
jelenségek ugyanis mindeddig csak az árpa- és a búzatáblákban
fordultak elô, más növényi kultúráknak még csak a környékén sem
fedezték fel az esetleges földöntúli lények nyomait. (MTI)
 
 
Item 43
 
AZONOSITO  :678559
ID FEJLEC  : VX0186 4 130 MTIb1035
OM FEJLEC  :kiad bpo1035 4 haz/pol bps/stb
KIAD.DATUM :07/22/92 15:43:11
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : hu/vas
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     fl/bné Az bm kz
ROVID CIM  :    Ufo-jelek vas megyében is
LEAD       :
 1992. július 22., szerda - Ufo-jeleket észleltek az emberek
Vas megyében is. Elsôként Szôce község határában, a mestervágási
dľlôben a búzatáblában vettek észre három méter átmérôjľ kört.
Hasonló jelenségeket fedeztek fel Szentpéterfa község határában is.
Itt legalább tíz kört találtak a búzamezôben. (MTI)
 
Item 44
 
AZONOSITO  :682608
ID FEJLEC  : VX0111 4 230 MTIk1037
OM FEJLEC  :kiad kkt1037 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :08/03/92 12:10:48
TEMAKOD    : pres/vegy/tudo
ALKOD      : cs/szlovákia
KULCSSZO   : ritkaság/lapszemle
SZIGNO     :     k/ve kt
ROVID CIM  :    Szlovákia: ufók ,,körözése,,
LEAD       :
 Pozsony, 1992. augusztus 3. hltfô (MTI-tud.) - A pozsonyi
Szabad &jság hétfôi számának közlése szerint Csehszlovákiában is
,,megrajzolták,, az elsô ismeretlen eredetľ ,,gabonaköröket,,.
      A füleki ^llami Gazdaság sídi részlegének kombájnosai szerint a
  sídi búzatáblán felfedezett körök az elôzô napon még nem voltak ott.
  Másnap reggel a három körgyľrľkkel övezett ,,gabonakört,, találtak a
  kombájnosok. Ezek pontosan olyanok, mint az Angliában százszámra
  elôforduló és a közelmúltban Magyarországon is felfedezett, ufónak
  tulajdonított jelenségek. A lap közlése szerint: amikor a füleki
  kombájn kereszülhaladt az egyik gabonakörön ,,a terménykihordó
  ékszíjtárcsája azonnal három darabra tört.,,+++
 
 
Item 45
 
AZONOSITO  :687504
ID FEJLEC  : VX0209 4 130 MTIb1053
OM FEJLEC  :kiad bpo1053 4 haz/pol bps/stb/taj
KIAD.DATUM :08/18/92 15:50:12
TEMAKOD    : tudo/vaes
ALKOD      : hu/bp/termtud/nk
KULCSSZO   : kongresszus/elôzetes/sajtótájékoztató
SZIGNO     :     KV/rj kz
ROVID CIM  :    UFO Világkongresszust tartanak Magyarországon - sajtótájékoztató
 
LEAD       :
 1992. augusztus 18., kedd - UFO Világkongresszus lesz
október 23-tól 26-ig Budapesten, a világ minden tájáról érkezô
UFO-kutatók, tudósok részvételével - jelentették be a rendezôk
kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatójukon.
      A kongresszus majdani díszelnöke, a már most hazánkban
  tartózkodó, amerikában élô, magyar származású Colman S. von Keviczky
  UFO-szakértô a sajtótájékoztatón kiemelte: az UFO problémát súlyának
  megfelelôen kell kezelni. Meggyôzôdése szerint a tudósok
  kötelessége, hogy az ezzel kapcsolatos ismereteket a civil lakosság
  elé tárják, mert - mint mondta - ,,óriási pánik törne ki, ha a
  Földön, mondjuk akár holnap, megjelennének az UFO-k,,. Meggyôzôdése
  szerint a nagyhatalmaknak békés kapcsolatra kell törekedniük az
  intergalaktikus erôkkel, már csak azért is, mert - amint azt a
  sajtótájékoztatón az MTI munkatársával folytatott beszélgetésen
  elmondta: az UFO-k szuper technológiájával mi földiek még aligha
  vehetjük fel a versenyt. (MTI)
 
 
Item 47
 
AZONOSITO  :694406
ID FEJLEC  : VX0035 4 150 MTIb1008
OM FEJLEC  :kiad bpo1008 4 haz/gaz bps.0600.10/stb.0600.10/taj.0600.10
KIAD.DATUM :09/09/92 22:22:27
TEMAKOD    : jogi
ALKOD      : hu
KULCSSZO   : szak
SZIGNO     :     dáv/se kru
ROVID CIM  :    Eljárást kezdeményez az Aranybulla Rt. a tréfacsinálók ellen
LEAD       :
 1992. szeptember 10., csütörtök - Magántulajdon sérelmére
elkövetett, nagy kárt okozó cselekedetért kezdeményez eljárást - ha
állításuk hitelt érdemlôen beigazolódik - a székesfehérvári
Aranybulla Rt. az ellen a két középiskolás fiatalember ellen, aki a
Friderikusz-showban bevallotta, hogy a gazdaság gabonatáblájába
,,rajzolt,, 36 méter átmérôjü ,,ufó-kör,, az ô mľve volt. A
,,különös,, jelenség csaknem egy hónapig tartotta izgalomban az
embereket, s az Aranybulla gabonatáblája ez idô alatt valóságos
zarándokhellyé vált. Emiatt a gazdaságnak tľzvédô árkokat kellett
ásnia, utakat kellett ,,kitaposnia,,. A diákcsíny sokba került az
Aranybulla Rt.-nek: a kár meghaladta a 630 ezer forintot. A gazdaság
éppen ezért a Fejér Megyei Hírlapban nyilatkozatban közölte, hogy
megbízza a nyomozóhatóságokat, vizsgálják ki az ügyet, s majd a
kellô bizonyítékok alapján dönt az ügy esetleges továbbvitelérôl.
      Az érettségi elôtt álló fiúk egyébként, mint a helyi sajtónak
  elmondták, csak arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi
  ufó-hisztériában nem kell mindent elhinni. Most már nagyon bánják,
  amit tettek, fôként azért, mert nem gondoltak arra, hogy csínyükkel
  komoly anyagi kárt okoznak. (MTI)
 

 

 

vagy:
portraitufonauta.jpg

 Vissza a főoldalra...