Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Néhány klasszikus UFO-s eset... 1/2

Item 6
 
AZONOSITO  :201840
ID FEJLEC  : VX0037 3 230 MTIk1004
OM FEJLEC  :kiad kkt1004 3 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :10/10/89 06:36:39
TEMAKOD    : vegy/tudo
ALKOD      : su/kutatás
KULCSSZO   : ritkaság/ľrkutatás
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     si pc lb
ROVID CIM  :    UFO szállt le Voronyezsben
LEAD       :
 Moszkva, 1989. október 10. kedd (AP/DPA) - Szovjet tudósok
megerôsítették, hogy óriási emberek által vezetett nem földi ľrhajó
szállt le egy szovjet városban, jelentette a TASZSZ.
      Tudósok megerôsítették, hogy ismeretlen eredetľ repülô tárgy
  (UFO) szállt le nemrég Voronyezs város egyik parkjában.
  Azonosították a leszállás helyét és megtalálták a nyomaikat az
  idegeneknek, akik rövid sétát tettek a parkban - közölte a szovjet
  hírügynökség.
 
      A TASZSZ szerint Voronyezs lakói elôbb egy lángoló gömböt vagy
  korongot láttak a város felett. Az UFO utána leszállt, és három,
  emberhez hasonló lény szállt ki belôle, egy robot kíséretében. A
  szemtanúkat félelem fogta el.
 
      A lények 3 sôt 4 méter magasak voltak, és a fejük nagyon
  kicsinek látszott. A gömb vagy korong körül járkáltak, majd hirtelen
  eltľntek benne - idézte a TASZSZ a szemtanúkat.
 
      Genrih Szilanov, a voronyezsi geofizikai laboratórium vezetôje
  azt mondta a TASZSZ-nak, hogy amikor a tudósok a hír alapján kutatni
  kezdtek az UFO után, egy 20 méter átmérôjľ besüppedést találtak és 2
  mélyvörös színľ ismeretlen összetételľ követ. Ezekrôl az ásványtani
  elemzések azt mutatták ki, hogy ilyen anyag a Földön nincs. +++
 
 
Item 9
 
AZONOSITO  :203389
ID FEJLEC  : VX0343 4 230 MTIk1081
OM FEJLEC  :kiad kkt1081 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :10/13/89 16:56:58
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : es
KULCSSZO   : ritkaság
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     mj/hl hf
ROVID CIM  :    UFO-láz Spanyolországban
BY         : Meruk József, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Madrid, 1989. október 13. péntek (MTI-tud) - Földönkívüli
lényekkel való találkozásról számolt be egy dél-spanyolországi
tengerparti falu öt fiatal lakója. Az eset gyakrolatilag ugyanabban
az idôben történt, mint a voronyezsi UFO-látogatás. A spanyol
hadsereg haditengerészeti és légi egységeket is bevont a különleges
jövevények felkutatásába.
      Madridban pénteken két hetilap közölte munkatársainak híradását
  a Conilban (Cádiz környéke) észlelt jelenségekrôl. E szerint
  szeptember 29-ikén három, kar nélküli, 2-3 méter magasságú lény tľnt
  fel a Batelef-strandon. A szemtanúk: Isabel, Lazaro, Loli és a két
  Pedro azért nem mert a rendôrségen akkor bejelentést tenni, mert
  féltek, hogy bolondnak tartják ôket. A történteknek csak azután ment
  híre, hogy a térségben feltľntek a spanyol haditengerészet ôrhajói
  és megannyi helikopter. Lázas kutató tevékenységük okát a katonák
  nem jelölték meg.
 
      A 14-19 esztendôs fiatalok elmondása szerint elôször a tenger
  felett - a parttól 2-300 méteres távolságban - fénygömböt vettek
  észre. Ezekbôl jött elô két furcsa lény, aki a parton végigsétálva,
  30 méterre megközelített a sóbálvánnyá vált csoportot. A jövevények
  lepel- vagy tunikaszerľ öltözéket viseltek, amely merev anyagból
  készülhetett, mivel meg sem rezzent a szélben. A kar nélküli lények
  lassan és félénken lépkedtek a fövenyen. Fejük testükhöz képest
  aránytalanul kicsiny, ovális alakú, haj nem fedi. A két lény úgy
  hasonlított egymásra, mint két vízcsepp - állítják a spanyolországi
  szemtanúk. Késôbb feltľnt egy harmadik hasonló jövevény is. A
  találkozást követô napon a fiatalok a parti strand homokján 45
  centiméter hosszúságú lábnyomokat találtak, és rábukkantak egy
  újonnan keletkezett másfél-két méter átmérôjľ gödörre is.
 
      A különös esetrôl a Tiempo és a Panoráma címľ folyóiratok
  tudósítanak. Egyúttal hírt adnak a szovjetunióbeli Voronyezs
  városában észlelt esetrôl, hangsúlyozva, hogy a TASZSZ szovjet
  hírügynökség tekintélye ad hitelt ennek a tudósításnak. Megfigyelôk
  emlékeztetnek arra, hogy a Gibraltári-szoros, a Földközi-tenger és
  az Atlanti-óceán találkozási pontja fontos hadászati térség, Cádiz
  környékén pedig jelentôs spanyol-amerikai katonai támaszpont
  mľködik. +++
 
 
Item 1/1990
 
AZONOSITO  :257982
ID FEJLEC  : VX0143 4 300 MTIk1056
OM FEJLEC  :kiad kkt1056 4 pol bps/stk
KIAD.DATUM :03/16/90 17:52:51
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : su
KULCSSZO   : ritkaság
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     wa rg
ROVID CIM  :    UFO Uljanovszkban?
LEAD       :
 Uljanovszk, 1990. március 16. péntek (MTI/TASZSZ) - Ezúttal
a Volga-parti Uljanovszkban tľnt fel, a TASZSZ szemtanúkra hivatkozó
jelentése szerint, egy különös UFO-jelenség, s a szovjet
hírügynökség szerint ,,aligha van ok arra, hogy kételkedni kelljen a
történetben,,.
      A szemtanú, Tatyjana Bednyakova március 13-án, este háromnegyed
  nyolckor kinézett az ablakon, s elmondása szerint alig akart hinni a
  szemének. Behívta két szomszédasszonyát is, mert meg akart gyôzôdni
  arról, hogy nem képzelôdik. A sötét égen ugyanis - mint mesélte -
  három pont tľnt fel: két sárga egyvonalban, s egy piros felettük. A
  különös képzôdmény - mondták - ekkor tüzes sugarat bocsátott ki,
  amely felfelé és lefelé mozgott, megfejthetetlen jeleket írt le.
  Késôbb belülrôl kivilágították a tárgyat, amely ekkor úgy nézett ki,
  mint egy sétahajó, ablakokkal. A különös ,,hajó,, végül ellipszis
  alakú mozgást végzett, majd fényfoltot hagyva maga után, eltľnt. A
  nyomok még kevéssel fél tizenegy után is láthatóak voltak -
  mesélték. Az égbolton ugyanitt, még február 1-jén a megfigyelô
  szolgálat egy ôrmestere és több munkatársa állítólag hasonló
  jelenséget észlelt. +++
 
 
Item 2
 
AZONOSITO  :268183
ID FEJLEC  : VX0031 4 230 MTIk1003
OM FEJLEC  :kiad kkt1003 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :04/13/90 06:47:27
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : su
KULCSSZO   : ritkaság
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     sy/hl pl
ROVID CIM  :    Uljanovszki UFO
BY         : Tamássy Sándor, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Moszkva, 1990. április 13. péntek (MTI-tud) - Hatalmas, a
Holdnál nagyobb méretľ, kékeszöld sugárzást árasztó, titokzatos
objektumot figyeltek meg a horizonton a Volga parti Uljanovszkban.
Az egy héttel ezelôtti jelenségnek a helyi sajtó beszámolója szerint
több száz szemtanúja volt.
      A UFO-t elôször egy AN-26-os repülôgéprôl vették észre, majd tíz
  másik gép legénysége is jelentette az uljanovszki
  repülésirányítóknak a félelmetes látványt. A helyi repülôtér
  diszpécserei is felfedezték lokátorernyôiken a félelmetes gömböt. A
  szemtanúk szerint a gömb fél órán át volt látható, majd a közepén
  két sárga fénypont gyulladt ki, és a megfigyelt jelenség eltľnt.+++
 
 
Item 3
 
AZONOSITO  :268803
ID FEJLEC  : VX0087 4 270 MTIk1023
OM FEJLEC  :kiad kkt1023 4 nem/szi bps/stk
KIAD.DATUM :04/16/90 15:23:14
TEMAKOD    : tudo
ALKOD      : be/kutatás
KULCSSZO   : ľrkutatás
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     bd/hi kd
ROVID CIM  :    Repülôcsészealj-vadászat Belgiumban (1. rész)
BY         : Baracs Dénes, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Brüsszel, 1990. április 16. hétfô (MTI-TUD) - ,,Sok hľhó
majdnem semmiért,, - egyelôre így lehet összegezni a belga
UFO-vadászok pénteken este kezdôdött nagyszabású - katonai
repülôgépek bevetésével folytatott - hadmľveletét a kis ország egén
feltľnô rejtélyes repülô tárgyak megfigyelésére.
      Miután a belga védelmi minisztérium a légierôt is a repülô
  csészealjak megfigyelésére alakult belga társaság rendelkezésére
  bocsátotta a nagyszabású akcióhoz, újságírók és érdeklôdôk serege
  kíséri a több napos - illetve több éjszaka tartó - mľveletet. Még a
  szovjet televízió és a TASZSZ tudósítója is megjelent az UFO-lesen.
  Mindazonáltal a bevetett technikai eszközök és a hírverés ellenére
  mindeddig igen sovány a ,,zsákmány,,: néhányan ugyan ismét látni
  véltek rejtélyes fényeket és tárgyakat a tavaszi égbolton, a
  bejelentések késôn érkeztek ahhoz, hogy a repülôgépek idôben a
  helyszínre érkezzenek és a rajtuk elhelyezett mľszerek valamit is
  észleljenek.
 
      Az UFO-k (vagy francia rövidítésük alapján OVNI-k) - azaz a nem
  azonosított repülô tárgyak, népszerľ elnevezésük szerint repülô
  csészealjak - vadászata tavaly ôsszel kezdôdött meg Belgiumban,
  azután, hogy az ország keleti részében több, egymástól független
  megfigyelô - köztük csendôr is - észlelt különbözô fény-alakzatokat,
  megmagyarázatlan jelenségeket az égen. Ezek tanulmányozására az Ulb
  brüsszeli egyetem egyik fizikusának vezetésével megalakult egy
  társaság, a Sobeps, amely március második felében már szervezett egy
  kétnapos virrasztást.
 
      A belga televízió a napokban bemutatott egy filmet, amelyen
  háromszögľ fényes alakzat mozog az égbolton, Brüsszel felhôkarcolói
  mögött - ezt az UFO-vadászok rögzítették. Guy Coeme védelmi
  miniszter ezután a húsvéti repülôcsészealj-vadászathoz felajánlotta
  a légierô segítségét is. (folyt.)
 
Item 4
 
AZONOSITO  :268807
ID FEJLEC  : VX0091 4 270 MTIk1024 (folyt.mtik1023.2) (vége)
OM FEJLEC  :kiad kkt1024 4 nem/szi bps/stk folyt.mtik1023.2/vége
KIAD.DATUM :04/16/90 15:25:38
TEMAKOD    : tudo
ALKOD      : be/kutatás
KULCSSZO   : ľrkutatás
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     bd/hi kd
ROVID CIM  :    Repülôcsészealj-vadászat Belgiumban (2. rész)
LEAD       :
 
      Igy péntektôl fogva százak és százak virrasztanak, szemüket a
  csillagokra vetve, Belgiumban, elsôsorban a falvakban, és a
  megfigyelôk központjába, a bierseti polgári repülôtérre igen sok
  bejelentés érkezett. Ezek többségét hamar komolytalannak
  minôsítették a megfigyelôk, de szombatról vasárnapra virradóra egy
  Hawker Siddeley típusú repülôgép, fedélzetén tíz tudóssal, felszállt
  az egyik jelzés nyomán. Mire a helyszínre érkezett, már semmit sem
  talált. Vasárnapról hétfôre virradóra más taktikát választottak a
  tudósok, a gép minden jelzés híján is öt órát körözött a csillagos
  ég alatt - de a kutatók ismét csak üres kézzel tértek vissza, bár
  ezúttal is számos jelzés érkezett különbözô fényjelenségekrôl.
 
      Az UFO-vadászat hétfôrôl keddre virradóra ér véget. Azzal
  kapcsolatban, hogy miért éppen Belgium fölött köröznek a rejtélyes
  látogatók, a Sobeps feltevése egyszerľ. Belgium az egyetlen ország,
  ahol éjszaka is kivilágítják az autópályákat: így jobban látszik a
  világľrbôl...+++
 
Item 5
 
AZONOSITO  :268954
ID FEJLEC  : VX0081 4 230 MTIk1016
OM FEJLEC  :kiad kkt1016 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :04/17/90 10:04:17
TEMAKOD    : tudo/vegy
ALKOD      : be/kutatás
KULCSSZO   : ritkaság
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     bd/hl pl
ROVID CIM  :    Repülô csészealjak - nem oszlott el a rejtély Belgiumban
BY         : Baracs Dénes, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Brüsszel, 1990. április 17. kedd (MTI-tud) - A nagy húsvéti
UFO-vadászat negyedik éjszakája sem hozott több eredményt, mint az
elsô három - hiába mozgósították még a belga légierô két gépét is.
      Igaz, az égbolt jobbára borús volt - ez azonban nem akadályozta
  meg a földön virrasztókat, hogy száz számra jelezzék a különös
  fényjelenségeket a bierseti polgári repülôtéren berendezett alkalmi
  központnak, ahol a meghatározatlan repülô tárgyak, az UFO-k, azaz
  ismertebb nevükön a repülô csészealjak megfigyelését irányították
  négy éjszakán át. Persze a bejelentésekrôl sorra kiderült, hogy az
  amatôr megfigyelôk természetes jelenségeket értelmeztek félre - vagy
  mire a helyszínre ért a megfigyelô repülôgép, már ,,radarral
  üthették a nyomát,,.
 
      Ezúttal sem sikerült azonban mľszeresen rögzíteni, megfejteni a
  belgákat már hónapok óta nyugtalanító fényjelenségeket - egy
  kivétellel. Az ľrjelenségek tanulmányozására alakult belga társaság
  - a SOBEPS - egyik csoportja még szombatról vasárnapra virradóan
  filmre vett egy 30-50 méter nagyságú háromszögletľ ,,valamit,,,
  amely zöld, vörös és fehér pontokból állt, és az alján egy
  kidudorodás látható. A húszegynéhány megfigyelô csoport és a sok
  száz önkéntes csészealj-vadász számára ez meglehetôsen sovány
  zsákmány.
 
      Annál elégedettebbek lehetnek az újságírók. Ha UFO-t nem is
  fogtak, minden belga lap elsô oldalas riportban számolhatott be
  kedden a nagy vadászatról. +++
 
Item 6
 
AZONOSITO  :272731
ID FEJLEC  : VX0216 4 130 MTIb1032
OM FEJLEC  :kiad bpo1032 4 haz/pol bps/stb
KIAD.DATUM :04/25/90 15:40:48
TEMAKOD    : tudo/kult/vegy
ALKOD      : hu/bp/termtud/közmľvelôdés
KULCSSZO   : könyvkiadás/sajtótájékoztató/ritkaság
BEL SZAKSZ : 0
SZIGNO     :     cv/jó fe/rj sr
ROVID CIM  :    Mégis léteznek UFO-k?
LEAD       :
 1990. április 25., szerda - Minden bizonnyal nagy
érdeklôdésre számot tartó könyvet mutattak be a sajtó képviselôinek
a Totál Kft. Atlantisz Kiadójának képviselôi kedden a MTESZ
székházában. A könyv címe: UFO szenzációk és bizonyítékok.
      Mint azt a mľ szerzôje, Hargitai Károly a nagyszámú érdeklôdônek
  elmondta: maga is találkozott nem azonosítható repülô tárggyal jó
  évtizeddel ezelôtt. A döntô lökést azonban könyve megírásához az az
  amerikai-szovjet közös tévémľsor adta, amely két évvel ezelôtt jött
  létre Washington és Moszkva között, s amelyben mintegy száz amerikai
  és szovjet tanú - pilóta, magasrangú katonatiszt, tudományos
  kormánytanácsadó és háziasszony - számolt be az UFO-kkal kapcsolatos
  tapasztalatairól.
 
      A szerzô szerint az emberek nem tudják, hogy miként kell
  viselkedni, ha egy ismeretlen eredetľ tárggyal találkoznak, s ezért
  veszélybe kerülhetnek. Az író rámutatott arra, hogy könyvével éppen
  az volt a célja, hogy eloszlasson különféle hiedelmeket, s
  tájékoztassa a magyar közvéleményt arról, hogy mire is számíthatnak,
  ha egy idegen civilizáció tagjaival találkoznak. (MTI)
 
 
Item 9
 
AZONOSITO  :288939
ID FEJLEC  : VX0086 4 230 MTIk1018
OM FEJLEC  :kiad kka1018 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :05/25/90 08:43:44
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : SU
KULCSSZO   : ritkaság
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     nn
ROVID CIM  :    Ufók és a tejesember
LEAD       :
 Moszkva, 1990. május 25. péntek (Reuter) - Nagy riadalmat
keltett a minap az oroszországi Lipeck környéki falvakban egy
ismeretlen eredetľ fényes gömb felbukkanása. A Szelszkaja Zsizny
cimľ napilap csütörtöki beszámolója szerint a gömb egy éjjelen
üldözôbe vette a közeli tehenészetbe tartó Vlagyimir Ahalcev
tejesember teherautóját, s a sofôr minden igyekezete ellenére közel
félóráig tartó hajsza után sem tágított a gépkocsi nyomából.
      Három közeli falu lakosai állítólag ugyancsak látták a fénylô
  gömböt, s nagy aggodalommal tölti el ôket a gondolat: mi lesz, ha
  egy nap szomjas ľrlények elrabolják a tejesembert, ki fogja akkor
  házhoz szállítani a tejet?
 
      A szovjet lapok beszámolói szerint ôsszel a közeli Voronyezsben
  jelentek meg háromszemľ földönkívüli lények. +++
 
 
Item 12
 
AZONOSITO  :314796
ID FEJLEC  : VX0114 4 230 MTIk1021
OM FEJLEC  :kiad kkt1021 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :07/13/90 09:43:57
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : fr
KULCSSZO   : ritkaság
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     ki/dj pi
ROVID CIM  :    Marslakók a kukoricaföldön?
BY         : Kis Csaba, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Párizs, 1990. július 13. péntek (MTI-tud) - Meteorit
csapódott-e be a kukoricaföldbe, vagy netán marslakók ľrhajója tartott
itt megállót? A tudósok aligha hisznek az utóbbi feltételezésnek, de
mindenesetre öttagú szakértôi csoportot küldtek ki a Párizstól alig
150 kilométerre lévô Caorches-Saint-Nicolas falucskába, ahol egyik
naprol a másikra csaknem harminc méter átmérôjľ és három méter mély
kráter keletkezett egy helybéli gazda, Denis Potel kukoricaföldjén. A
krátert még július 6-án reggel fedezték fel, de az eddigi vizsgálatok
nem találtak magyarázatot keletkezésének okára. Elôzô nap még semmi
nyoma sem volt.
      A vizsgálatot a helyi csendôrök indították meg. <k is, a szakértôk
  is meteorit becsapódására gyanakodtak, esetleg arra, hogy egy polgári,
  vagy katonai repülôgéprôl leszakadt alkatrész, netán a világľrbôl
  származó mesterséges hold, vagy rakéta-maradvány vájta ki a krátert -
  egyelôre azonban semmiféle maradvány nem került elô a földhányások
  alól. Robbanás sem történt, mert a kráter mellett semmiféle égési nyom
  nem látszik a kukoricán. A radioaktivitás normális méretľ - vagyis
  egyelôre nincs támpont arra, honnan került elô a kráter. Néhány helyi
  lakos éjszaka hangrobbanás-szerľ hangot hallott, de fényjelenséget
  senki sem észlelt.
 
      A közeli Belgiumban ebben az idôszakban ismét láttak UFO-t,
  ismeretlen eredetľ repülô objektumot. 'gy a falucska jónéhány lakója
  arra gyanakszik, hogy a belgiumi ľrobjektum - benne a kis zöld
  emberkékkel - átmenetileg Denis Potel gazda kukoricaföldjén tartott
  megállót, s az hagyta maga után a krátert. +++
 
 
Item 13
 
AZONOSITO  :314930
ID FEJLEC  : VX0272 4 230 MTIk1069
OM FEJLEC  :kiad kkt1069 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :07/13/90 18:06:57
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : fr
KULCSSZO   : ritkaság
KUL SZAKSZ :0
SZIGNO     :     ki/hl pl
ROVID CIM  :    Mégsem marslakók voltak...
BY         : Kis Csaba, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Párizs, 1990. július 13. péntek (MTI-tud) - Mégsem marslakók
ľrhajója hagyott maga után nyomot a kukoricaföldön a franciaországi
Caorches-Saint-Nicolas mellett: egy második világháborús bomba
robbant fel, több méter mélyen a föld alatt, eddig ismeretlen okból.
A krátert feltáró tudósok hat méter mélységben bukkantak az elsô
repeszdarabokra. Egyelôre nem tudni, mekkora légibomba volt immár
fél évszázada a föld mélyében, de a környéken a háború idején heves
harcok dúltak és a körzet több bombázást is átélt.
      Mivel a bomba mélyen a föld alatt robbant fel, valósággal
  beszívta a fölötte lévô földréteget - ez okozta a kráter
  létrejöttét. Mint jelentettük, az egyik napról a másikra
  keletkezett, csaknem harminc méter átmérôjľ krátert még a múlt héten
  fedezte fel egy helyi parasztgazda, kukoricaföldjén, s eredetérôl a
  legkülönbözôbb találgatások kaptak szárnyra - még az is, hogy a
  nagyjából ezzel egyidôben Belgiumban állítólag látott UFO,
  ismeretlen eredetľ repülô objektum földön kívüli ľrhajósai tartottak
  pihenôt ezen a helyen. +++
 
Item 14
 
AZONOSITO  :322334
ID FEJLEC  : VX0002 4 300 MTIh3051
OM FEJLEC  :kiad htb3051 4 pol str
KIAD.DATUM :08/09/90 05:34:16
KUL SZAKSZ : n
ROVID CIM  :     Magyar vonatkozású hírek
LEAD       :
 
      ------------------------
               1990. augusztus 9.
 
      8.) David Lewis, a Reuter budapesti tudósítója szerdán az év
  elején megalakult magyar UFO-adatgyľjtô központ mľködésérôl írt
  színes beszámolót. (Reuter)
 
 
Item 16
 
AZONOSITO  :329231
ID FEJLEC  : VX0022 4 230 MTIk1005
OM FEJLEC  :kiad kkt1005 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :09/03/90 06:35:13
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : su
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     sy fl
ROVID CIM  :    Ufo Murmanszk felett
LEAD       :
 Moszkva, 1990. szeptember 3. hétfô (MTI-tud.) - Ismeretlen
eredetľ, fényes gömb jelent meg vasárnap este Murmanszk felett, s a
tenger felôl a Kola-félsziget belseje felé haladt - jelentette a
TASZSZ.
      A szovjet hírügynökség a helyi légvédelmi parancsnokságra
  hivatkozva arról számolt be, hogy az ,,UFO,, hatalmas léghajóra
  emlékeztet és 25 kilométeres magasságban repül. A légvédelem
  folytatja az ismeretlen objektum figyelését, követését.+++
 
Item 18
 
AZONOSITO  :334709
ID FEJLEC  : VX0128 4 230 MTIk1046
OM FEJLEC  :kiad kka1046 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :09/19/90 12:42:05
TEMAKOD    : vegy/tudo
ALKOD      : jp
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     to pk
ROVID CIM  :    Titokzatos körök
LEAD       :
 Tokió, 1990. szeptember 19. szerda (AFP) - Az
,,azonosítatlan repülô tárgyak,, újabban már Japánban is üzenetet
hagynak hátra - az ufológusok legalábbis ezzel magyarázzák azt a két
titokzatos kört, amelyet Fukuoka prefekturában Abe Sunzo japán gazda
fedezett fel hétfôn hajnalban rizsföldjén.
      A 18 és 6 méter átmérôjľ szabályos körön belül a rizsszálak
  módszeresen az óramutató járásával ellenkezô irányban feküdtek el.
 
      Az érdeklôdést csak fokozta, hogy az év elején Nagy-Britanniában
  hasonló jelenség izgatta az emberek képzeletét. Természetesen
  Japánban is vannak kákán is csomót keresô, vagy mindenbôl viccet
  faragó, notórius kételkedôk. A gazdát 428 dollárak megfelelô
  termésveszteség érte s legfeljebb azzal vigasztalhatja magát, hogy
  híres ember lett és fogadhatja a kíváncsiak szüntelenül özönlô
  seregét. +++
 
 
Item 19
 
AZONOSITO  :335461
ID FEJLEC  : VX0092 4 230 MTIk1020
OM FEJLEC  :kiad kkt1020 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :09/21/90 08:58:39
TEMAKOD    : vegy/kato
ALKOD      : su/fegyver
KULCSSZO   : támaszpont/ritkaság
SZIGNO     :     sy/jp pl
ROVID CIM  :    Ufo a Volgánál
BY         : Tamássy Sándor, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Moszkva, 1990. szeptember 21. péntek (MTI-tud.) - Ismeretlen
eredetľ repülô tárgy szált le egy szovjet - Kujbisev mellett lévô -
lokátorállomás területén - jelentette pénteki számában a Rabocsaja
Tribuna. A szovjet lap szerint az ufo valószínľleg az úgynevezett
,,belga háromszög,, ,hiszen leírása megfelel azoknak a
jelentéseknek, amelyek nem is oly régen Európa nyugati részébôl
érkeztek. (Radarok is érzékelték, s vadászgépek követték a repülô
tárgyat).
      Az ufo szeptember 13-án szállt le a távolsági légifelderítés
  részét képezô lokátorállomás területére, pontosabban a katonai
  egység ,,háztáji kertjének,, paradicsomültetvényére. A kertet mintha
  hatalmas légnyomás érte volna, a bokrokat, sôt, a földet is
  meglapította. A szemtanúk szerint a ,,háromszög,, ismeretlen
  sugárral megrongálta az egyik antennát is: a fémszerkezet eldôlt és
  kigyulladt.
 
      Az ôrszemélyzet beszámolója szerint az ufo fekete színľ,
  lekerekített sarkú háromszög (oldala csaknem 15 méter, s nincsenek
  rajta nyílások). Az ismeretlen tárgy másfél-két órát tartózkodott a
  radarállomás területén, s ez idô alatt más ,,csodák,, is történtek.
  Eltľnt az ôrszemélyzet két tagja, s csak két óra múlva került elô. A
  katonák semmire sem emlékeztek, azt állították, hogy állandóan
  posztjukon voltak. Karóráik azonban egy óra 50 perces késést
  jeleztek, s mi több, az egyik katona géppisztolyáról és
  szuronykésérôl úgy eltľnt a gyári szám, mintha sosem ütötték volna
  bele.
 
      Az ufo a tisztek szerint valamivel éjfél felé kezdett közeledni
  a radarállomáshoz, s ezt jelezték a mľszerek. Ahogy közeledett a
  repülô test, úgy gyengültek a radarhoz beérkezô, visszavert
  hullámok, s a lokátorállomáshoz öt kilométerre érve az égi vendég
  már teljesen elnyelte a hullámokat - idézi V. Tolit fôhadnagyot a
  Rabocsaja Tribuna, s olvasóinak ígéri, hogy további részleteket
  közöl az ufo Volga-parti látogatásáról. +++
 
 
Item 21
 
AZONOSITO  :350665
ID FEJLEC  : VX0043 4 230 MTIk1008
OM FEJLEC  :kiad kkt1008 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :11/06/90 06:51:45
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : fr
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     ki/jp
ROVID CIM  :    Ufók a hétfôi francia égen
BY         : Kis Csaba, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Párizs, 1990. november 6. kedd (MTI-tud.) - Franciaország
több pontján észleltek hétfôn kora este rendkívüli fényjelenségeket
az égen. Az állítólagos ufókat még a két nagy párizsi repülôtér,
Roissy és Orly irányítótornyaiban is látták, sôt több katonai pilóta
is beszámolt errôl, ám sem a katonai, sem a polgári radarok nem
mutattak ki semmiféle repülô testet.
      A szemtanúk beszámolói a legkülönbözôbb formában írták le az
  ismeretlen repülô tárgyakat. Volt, aki ,,szabályos,, ,köralakú
  repülô csészealjat látott, volt, aki háromszög alakú testet, amelyet
  narancssárga, sárga és zöld fény világított meg, ismét más szemtanuk
  ,,nagy fémszerkezetet,, emlegettek. Az viszont tény, hogy szinte
  valamennyi beszámolóban nagyjából azonos idôpont - este hét óra -
  szerepelt, és a bejelentôk nagyjából Franciaország északi felében,
  egy kelet-nyugati sávban látták a titokzatos fényjelenségeket. +++
 
 
Item 24
 
AZONOSITO  :350904
ID FEJLEC  : VX0282 4 230 MTIk1086
OM FEJLEC  :kiad kka1086 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :11/06/90 18:26:55
TEMAKOD    : vegy/tudo
ALKOD      : fr/dl/at/neur
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     to rp
ROVID CIM  :    Ufo-láz Nyugat-Európában
LEAD       :
 Hamburg/Párizs, 1990. november 6. kedd (DPA/Reuter) -
Ufo-lázat váltott ki hétfôn este Nyugat-Európában egy szokatlan égi
fényjelenség, amelyet Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban,
Svájcban és Délnyugat-Németországban egyaránt észleltek.
      A hatóságokat telefonon riasztó izgatott szemtanúk egy része
  narancssárga, sárga és zöld fényben játszó háromszög alakú, mások
  rombusz vagy kör alakú repülô csészealjat láttak. A szakértôk
  szerint azonban egy légkörbe hatolt meteorit vagy mľhold okozhatta a
  riadalmat.
 
      Az ügyben Bajorországban a Bundeswehrt is mozgósították,
  Baden-Württembergben a rendôrség pedig több járôrautót küldött ki
  megfigyelésre. A ,,hullócsillagot,, több pilóta látta Regensburg és
  Passau között, s jelentette a müncheni repülôtérnek. Egy Brüsszelbôl
  Frankfurtba tartó járat kapitánya kilenc kilométeres magasságban
  észlelte a fényes tárgyat, amely röviddel este hét óra után meg is
  elôzte a repülôgépet, majd mintegy tizenöt darabra széthullott.
  Egyes darabjai olyan fényesek voltak, mint a telihold. Mások a
  Fekete-erdô fölött láttak egy robbanó tľzgolyót.
 
      Gregor Morfill, a Max-Plank Intézet professzora kedden úgy
  vélte, hogy a leírások szerint is egy meteoritot vélhettek Ufónak. A
  jelenség szerinte típikus tľzgolyóra hasonlít: a feltehetôen
  legalább egy tonnás üstökös nagy darabjai laza anyaguk miatt a föld
  légkörébe belépve felizzanak és elégnek. A professzor nem tartja
  valószínľnek, hogy a meteorit bármely darabja földet ért volna.
 
      Hermann Mucke, a bécsi Urania csillagvizsgáló vezetôje, aki maga
  is percekig szemtanúja volt a jelenségnek, valószínľbbnek mondta,
  hogy a titokzatos fényjelenséget egy, a Föld légkörébe jutott mľhold
  okozhatta, mivel egy meteorit lényegesen gyorsabban ég el.
 
      A ,,hullócsillag,, a jelek szerint Nagy- Britanniát elkerülte,
  igaz, hogy ott a figyelmet az esti fényes tľzijáték terelhette el.
  Angliában, mint minden évben, ugyanis aznap emlékeztek meg a Guy
  Fawkes vezette 1605-ös sikertelen lôporöszeesküvésrôl, amikor is a
  sértett katolikusok királyostól fel akarták robbantani a
  parlamentet. +++
 
 
Item 26
 
AZONOSITO  :351095
ID FEJLEC  : VX0067 4 230 MTIk1020
OM FEJLEC  :kiad kkt1020 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :11/07/90 07:29:59
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : fr
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     ki/jp pl
ROVID CIM  :    Meteorit volt az ufo?
BY         : Kis Csaba, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Párizs, 1990. november 7. szerda (MTI-tud.) - Valószínľleg
egy, a légkörbe jutott és felrobbant meteorit izzó töredékeit látták
hétfôn este a francia - és egyúttal az olasz és a brit - égen azok,
akik ismeretlen repülô tárgyaknak, ufóknak vélték a
fényjelenségeket. Ez a vélemény a bochumi német obszervatórium
szakértôitôl származik, akik bizonyosságot is ígérnek egy-két hét
múlva, amikorra sikerül feldolgozni automatikus fotóberendezéseik
esetleges felvételeit. Franciaországban azonban sokan kitartanak az
ufók megjelenése mellett: a különbözô hatóságoknál, tudományos
szerveknél száznál többen jelentkeztek megfigyeléseikkel.
      Több egybehangzó jelentés szerint a fénypontok ,,szabályos
  alakban,, haladtak: egy nagyobb, erôsebb fénypontot három kisebb
  követett. Mások úgy jelezték, hogy egy nagy háromszög sarkaiban
  helyezkedtek el a fényforrások. A jelenséget még a francia
  haditengerészet egyik hajójának személyzete és észlelte, s látták
  azt katonai pilóták is. A hajó, a repülôgépek és repülôterek, a
  francia polgári és katonai intézmények radarjainak képernyôin
  azonban ebben az idôszakban semmiféle repülô tárgyat nem észleltek.
  +++
 
Item 28
 
AZONOSITO  :352070
ID FEJLEC  : VX0278 4 230 MTIk2003
OM FEJLEC  :kiad kka2003 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :11/09/90 18:52:18
TEMAKOD    : tudo
ALKOD      : SU/kutatás
KULCSSZO   : ľrkutatás
SZIGNO     :     kl rp
ROVID CIM  :    Rakéta darabja volt az UFO
LEAD       :
 Toulose, 1990. november 9. péntek (Reuter) - Egy szovjet
hordozó rakéta atmoszférába jutott, izzó darabját hitték UFO-nak a
nyugat-európai országokban a hét elején - közölte pénteken a francia
ľrkutatási intézet.
      A számos nyugat-európai országban észlelt jelenséget az október
  3-án felbocsátott, Gorizont-21 jelzésľ távközlési mľholdat pályára
  állító rakéta hajtómľvének harmadik fokozata okozta, amely a
  légkörbe belépve, vörös fényt kibocsátva szelte át az égboltot.
 
      A hétfôn este észlelt jelenség kapcsán számos találgatás látott
  napvilágot az érintett országok sajtójában - idegen bolygók lakóinak
  látogatását sejtve a különös jelenségben. +++
 
 
Item 30
 
AZONOSITO  :372922
ID FEJLEC  : VX0305 4 130 MTIb1050
OM FEJLEC  :kiad bpo1050 4 haz/pol bps/stb/taj
KIAD.DATUM :01/21/91 18:41:22
TEMAKOD    : tudo/vegy
ALKOD      : hu/termtud
KULCSSZO   : csillagászat/ritkaság
SZIGNO     :     rj
ROVID CIM  :    Meteor lehetett a különös repülô tárgy (1. rész)
LEAD       :
 1991. január 21., hétfô - A Föld légkörébe jutott
természetes vagy mesterséges test, úgynevezett meteor lehetett az
Ufo - azonosítatlan repülô tárgy -, amelyet január 18-án este az
ország számos részén észleltek az emberek - vélekedett Horváth
András ľrkutató csillagász, a Planetárium igazgatója az MTI
munkatársának érdeklôdésére. A megfigyelôk leírásából erre lehet
következtetni - mondotta. Az egyik budapesti lakos például leírta,
hogy erôs fényľ, 8-10 méter átmérôjľ gömböt, s abból kinyúló 40-50
méter hosszúságú csóvát látott. A különös tárgy a Föld felszínétôl
500-800 méter magasságban, vízszintesen, hangtalanul, a
repülôgépeknél sebesebben haladt.
      Az ilyen jelenségek távolságát, a felszín feletti magasságát nem
  lehet megbecsülni egy megfigyelés alapján - jelentette ki a
  szakértô. Megítélése szerint a Naprendszerben keringô meteorok
  egyike, vagy a Föld körül keringô mesterséges hold, avagy egy rakéta
  darabja csapódott a sľrľbb földi légkörbe. Ezek a természetes, vagy
  mesterséges testek kozmikus sebességgel repülnek. A Föld felszínétôl
  80-90 kilométer magasságban lépnek be a légkörbe, s azzal súrlódva
  hô keletkezik. Az ízzó tárgy korong alakúnak tľnik. Az égés közben a
  tárgyból leváló darabok hosszan elnyúlnak, s az üstököshöz hasonló
  jelenség képzôdik. Ez általában néhány másodpercig látható. ,,&gy
  gondolom, hogy ez a jelenség nem lehetett Földön kívüli ľrhajó,, -
  mondotta a csillagász.
 
      Az Uránia Csillagvizsgáló UFO adatgyľjtôjét több lakos
  tájékoztatta errôl a jelenségrôl. Egy mezôcsáti fiatalember jelezte,
  hogy pénteken este a látóhatártól 30 foknyi magasságban vörös fényľ
  tárgyat látott. Ez a ,,repülô,, a Föld felszínével párhuzamosan
  haladt, de hangot nem hallatott. Hasonló jelenséget észlelt,
  ugyancsak pénteken este, egy egri asszony, aki a vöröses színľ, Hold
  nagyságú objektum felületén ablakokat vélt felismerni.
 
      Az MTI megyei tudósító is közölték, hogy az ország számos
  részében észlelték a különös fényjelenséget. A Salgótarján
  központjában lakó Drexler Károly és felesége péntek éjszaka vakítóan
  sárga fényt sugárzó, s mintegy 10 méter hosszú fénycsíkot húzó
  gömböt látott. Kálló községben ugyanezen az éjszakán Tasi Károly
  matematika-fizika szakos tanár néhány percig kísérhette figyelemmel
  a ritka látványt. (folyt.köv.)
 
 
Item 1
 
AZONOSITO  :372924
ID FEJLEC  : VX0308 4 130 MTIb1051 (folyt.mtib1050.2) (vége)
OM FEJLEC  :kiad bpo1051 4 haz/pol bps/stb/taj folyt.mtib1050.2/vége
KIAD.DATUM :01/21/91 18:45:03
TEMAKOD    :tudo/vegy
ALKOD      :hu/termtud
KULCSSZO   :csillagászat/ritkaság
SZIGNO     :     me/szen/luj/bag/ács/ko/rj -ár
ROVID CIM  :    Meteor lehetett a különös repülôtárgy (2. rész)
LEAD       :
 
      Sabján Ferenc nagykanizsai tľzoltó-fôtörzsôrmester és az általa
  vezetett 10 tagú raj pénteken éjszaka egy kazaltľz eloltásából indul
  vissza Kanizsára, amikor a Nagybakó közelében lévô Antal-hegynél
  mintegy 300 méter magasságban repülô, rendkívül fényes testet
  látott. Elmodása szerint jól kivehetô volt a repülô test gömb alakú
  eleje, és kékes-sárgás csóvája.
 
      Nyíregyházáról, Tiszabercelrôl, Gávavencsellôrôl és
  Nagyszállásról többen arról tájékoztatták a Szabolcs-Szatmár-Bereg
  megyei rendôrfôkapitányság ügyeletét, hogy pénteken, 23 óra után
  mintegy 500-1500 méter magasan repülô, 50 méter hosszú, 3 méter
  átmérôjľ, henger alakú tárgyat láttak lakóhelyük felett. A
  hangtalanul, nagy sebességgel szálló objektum rózsaszínľ fényt
  bocsátott ki magából, felette, majd elôtte fehér fény világított. A
  nyíregyházi Esze Tamás laktanya ôrségben lévô katonái is észlelték
  az UF@-t. ^llításuk szerint, amikor az ismeretlen tárgy a honvédségi
  létesítmény fölé ért, hatalmas detonációt hallatszott. A szabolcsi
  megyeszékhelyhez közeli Napkor községben lévô Agrometeorológiai
  radarállomás technikai eszközei viszont nem észlelték a különös
  repülôtárgyat.
 
      A kecskeméti katonai repülôtér ügyeletes meteorológusa, Szabó
  Péter hadnagy 50-60 méter hosszú, narancsszínľ lángcsóvát látott,
  egy meg nem határozható tárgy mögött. Az azonosíthatatlan repülô
  test a kifutópálya vonalát követve repült. Az ügyeletes
  repülésvezetôi szolgálatot teljesítô Tóth Gábor fôhadnagy a torony
  legfelsô részébôl 15-25 méter hosszú, 80-100 méteres lángcsóvájú
  tárgyat észlelt, a radar viszont nem észlelte ezt a a tárgyat. A
  hivatásos katonák kizárták, hogy repülôgép lett volna az ismeretlen
  objektum. (MTI)
 
Item 2
 
AZONOSITO  :373016
ID FEJLEC  : VX0421 4 230 MTIr2020 (Szolgálati használatra!)
OM FEJLEC  :kiad rvk2020 4 nem/pol bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
KIAD.DATUM :01/21/91 22:35:30
TEMAKOD    : KULP
ALKOD      : POLTEV/HU/IL
SZIGNO     :     tom tom nal
ROVID CIM  :     Magyarország: Izrael jól szerepelt - ufóveszély
LEAD       :
 
         Washington, 1991. január 21. (Amerika Hangja, Esti hiradó) - Az
  Izrael elleni iraki támadásokat, valamint az izraeli álláspontot
  Magyarországon is szoros figyelemmel kísérik. Ezzel kapcsolatban
  furcsa hiedelmek is terjednek. Szénási Sándort hallják Buddapestrôl:
 
      - Az Izrael elleni iraki rakétatámadások aggodalmat keltettek a
  magyar közvéleményben, amely attól tartott: a katonai válasz révén
  kiszélesedik a háború, ezért nagy az elismerés az eddig tartózkodó
  tel-aviv-i álláspont iránt. A tömegkommunikáció többször
  megszólaltatta a budapesti izraeli nagykövetet, Slomo Marom-ot, aki
  - lévén hogy Magyarpországról vándorolt ki - kiválóan beszéli a
  nyelvet, és aki minden alkalommal elmondta az ismert tel-aviv-i
  álláspontot: Izrael egyelôre nem támad, ám a támadásra szóló jogát
  fenntartja.
 
      Az iraki rakéta-agresszió ellen minden magyarországi zsidó
  szervezet tiltakozott. A Magyar-Izraeli Baráti Társaság is, a Magyar
  Cionista Szövetség is felszólította arra a világ zsidóságát, hogy
  tartson össze a baj eme órájában.
 
      A tiltakozásokkal, állásfoglalásokkal és a hírekkel együtt
  megállapítható, hogy Izrael még magyarországi megítélésének negatív
  korszakában sem szerepelt ennyit a televízióban, rádióban és a
  lapokban, mint most, amikor az iránta érzett rokonszenv és
  együttérzés - csúcsán van.
 
      Az újságok arról is hírt adnak, hogy a washingtoni Fehér Házban
  is sosem látott ázsiója van Tel Aviv-nak, és megjegyzik, hogy míg
  Bush és Samír az utóbbi hónapokban kerülték egymás telefonjait, most
  szinte óránkét élô a kapcsolat közöttük.
 
      A közvéleményben természetesen továbbra is tapasztalhatók a
  félelmek az esetleges terrortámadások miatt - és ezeket az sem
  csökkenti, hogy az iraki nagykövet ennek lehetôségét többször is
  cáfolta.
 
      Emellett új, vagy inkább felújult hisztéria alakult ki a magyar
  légtérben állítólag megjelent ufók, illetve katonai rakéták körül.
  (folyt.)
 
Item 3
 
AZONOSITO  :373017
ID FEJLEC  : VX0422 4 230 MTIr2021 (Szolgálati használatra!)
OM FEJLEC  :kiad rvk2021 4 nem/pol bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
KIAD.DATUM :01/21/91 22:42:55
TEMAKOD    : KULP
ALKOD      : POLTEV/HU/IL
SZIGNO     :     tom tom nal
ROVID CIM  :     - Izrael jól szereplt Magyarországon - 1. folyt.
LEAD       :
 
      Többezren láttak szerte az országban különös fényjeleket,
  amelyeket - az \böl-beli televíziós közvetítések következtében -
  hajlandók voltak fel-felrobbanó rakétákként érzékelni, illetve az a
  vélemény is kialakult, hogy a kezdôdô Apokalipszis jeleként, idegen
  bolygók lakói szálltak le Magyarországon.
 
      A dolgok már odáig fajultak, hogy katonatisztek is hivatalos
  jelentéseket tettek ismeretlen repülô tárgyakról.
 
      A katonai szakértôk elsô válasza az volt, hogy valószínľleg a
  légtérbe belépô és elégô mľholdak fényeit látták, majd a
  minisztérium szóvivôje lakonikusan csak annyit mondott: nincs oka
  kételkedni tiszt-társainak szavahihetôségében.
 
      Ezt a lapok azonnal úgy fordították le, hogy tehát a szóvivô
  hisz az ufókban - holott mindenrôl szó lehet, csak nem errôl
   -
  Dehát akkor mirôl? - Erre nincs válasz. Márpedig nem nagyon lenne
  helyes pusztán tömegpszichózisra gondolni - még ha ez jelentôsen
  bele is játsztik a dologba.
 
      Az azonban biztos, hogy a háború elhúzódása, illetve az elsô
  napok sikereinek némi eltúlzása után nô a pesszimizmus, nônek a
  lelki terhek a lakosságon - amelyet egyszerre két válság lehangoló
  hírei bombáznak: a közeli baltikumi eseményekrôl szólók, és az
  \böl-hírek. [s azt is tudja már a magyar közvélemény: a válságok
  közeli oldódására - egyelôre - nincsen remény. +++
 
Item 4
 
AZONOSITO  :373045
ID FEJLEC  : VX0016 4 300 MTIh3064 (folyt.mtih3063.2)
OM FEJLEC  :kiad htb3064 4 pol str folyt.mtih3063.2
KIAD.DATUM :01/22/91 05:37:34
ROVID CIM  :     - öfi 2.
FORRAS     : n
LEAD       :
      11.) Több hírügynökség beszámolt arról, hogy a kecskeméti
  katonai repülôtér közelében péntekrôl szombatra virradóra UF@-kat
  véltek látni. Külön megemlítik a jelentések, hogy Keleti György
  honvédelmi minisztériumi szóvivô szerint a minisztérium figyelmet
  szentelt a bejelentéseknek, a radarok azonban nem mutattak semmi
  szokatlant. (Reuter, AFP)
 
      (folyt.)
 
Item 6
 
AZONOSITO  :373080
ID FEJLEC  : VX0051 4 230 MTIk1115
OM FEJLEC  :kiad kka1115 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :01/22/91 06:55:21
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : CS/szlovákia
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     bgy pi
ROVID CIM  :    Szlovákiában is látták az UF@-t
LEAD       :
 Pozsony, 1991. január 22. kedd - Két szlovák újságíró is
látott UF@-t a múlt héten azon az éjszakán, amelyen Magyarország
több pontjáról jelezték az emberek, hogy ismeretlen repülô tárgyat
észleltek az égen.
      A Práce címľ szlovák lapban megírták, hogy amikor a szombatra
  virradó éjszakán gépkocsival utaztak Pozsonyból Kassa felé, Nyitra
  térségében, Bélád település felett körülbelül hat méter hosszú, fél
  méter széles, lapos, fénylô tárgy jelent meg elôttük az ég alján. Az
  alacsonyan lebegô tárgy néhány másodpercnyi mozdulatlanság után
  délnyugati irányban tovaúszott a légben. +++
 
 
Item 9
 
AZONOSITO  :378284
ID FEJLEC  : VX0158 4 180 MTIb1017
OM FEJLEC  :kiad bvi1017 4 haz/egy bps/stb
KIAD.DATUM :02/07/91 14:17:47
TEMAKOD    : vegy/kata
ALKOD      : hu/hev
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     nos/lné/ré Az
ROVID CIM  :    Verpeléten bedôlt a tľzfal - UFO volt vagy egér?
LEAD       :
 1991. február 7., csütörtök - A Heves megyei Verpeléten,
szerdáról csütörtökre virradó éjjel, fél kettô tájban a Kossuth út
81. szám alatti ház tulajdonosa, Hornyák Lajos, arra riadt fel, hogy
a ház vastagfalú alsó épületébôl erôs, a fülnek idegen zajt,
robajlást hallott. Az ágyából kiugró és a zaj forrásához futó
Hornyák Lajost a falusi éjszakában a környékbeli kutyák nyľszítése,
az alsó épületben pedig elképesztô látvány fogadta. A mennyezet
mintegy négy négyzetméteres szakaszon leszakadt, s jó darabon bedôlt
a tľzfal is. A ház tulajdonosa haladéktalanul értesítette a
rendôrséget, amely polgári védelmi szakemberek bevonásával kezdte
meg a vizsgálatot.
      A vizsgálat elsô szakaszában azt állapították meg, hogy nem
  kívülrôl jövô tárgy okozta a mennyezet és tľzfal leomlását,
  beszakadását. Ennek némiképp ellentmondani látszik, hogy a
  tetôcserepek természetellenesen mozdultak el, néhány faluban élô
  pedig arra emlékszik,, hogy az adott idôpontban apró, zöld égi
  tárgyat láttak Verpelét felé közeledni. (Nem az elsô ilyen eset
  Verpelét környékén, az odavalósiak tehát nem szívesen beszélnek
  róla, mondván, hogy rémhírterjesztéssel, UFO vagy gömbvillám
  ,,látással,, vádolják ôket.) Az eset nyomait vizsgáló szakemberek az
  ügyet ideiglenesen úgy zárták le, hogy bejelentették: a házrészt nem
  érte sugárfertôzés, a fal és a mennyezet beomlását pedig egy egér
  éppen úgy okozhatta, mint valamilyen ismeretlen tárgy. (MTI)
 
Item 10
 
AZONOSITO  :378390
ID FEJLEC  : VX0269 4 130 MTIb1063
OM FEJLEC  :kiad bpo1063 4 haz/pol bps/stb
KIAD.DATUM :02/07/91 18:25:49
TEMAKOD    : okta
ALKOD      : hu/debrecen/oktarendszer
KULCSSZO   : szabadegyetem
SZIGNO     :     tár/rj Ká Kz
ROVID CIM  :    Ufológiai szabadegyetem
LEAD       :
 1991. február 7., csütörtök - Ufó-lázban ég az ország, ezért
döntöttek úgy a szervezôk, hogy ufológiai szabadegyetemet rendeznek
Debrecenben. Csütörtökön a vasutállomás zsufolásig megtelt nagy
oktatótermében kezdôdött meg az elôadássorozat. Hetente egy-egy
elôadás keretében ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk az ufológiával, a
magyarországi ufó-észlelésekkel, a gömbvillámok természetével, a
parajelenségekkel.
      Az elsô elôadáson a történeti áttekintés és az alapesetek
  ismertetése mellett utaltak a januári magyarországi
  ufó-megfigyelésekre. Mint elhangzott: most dolgoznak a látottak
  értékelésén, de annyi bizonyos, hogy a jelenség semmiképpen nem
  lehetett vizió, mert ahhoz túl sokan - és szerencsére szakemberek is
  - észlelték. Az, hogy  a megfigyelt jelenség alacsonyan tünt fel
  kizárja a becsapódó mľhold feltételezést. A megfigyelt
  irányváltoztatások és a tárgy emelkedésének ténye valószinľsíti,
  hogy a januárban több helyen észlelt fénylô jelenséget jármľnek
  tekinthetjük... - hangzott el a debreceni ufológiai szabadegyetem
  megnyitóján. (MTI)
 
Item 11
 
AZONOSITO  :504487
ID FEJLEC  : VX0126 4 130 MTIb1029
OM FEJLEC  :kiad bpo1029 4 haz/pol bps/stb
KIAD.DATUM :02/23/91 19:32:40
TEMAKOD    : tudo/belp/pres
ALKOD      : hu/bp/társmozg/termtud/tömegkommunikáció
KULCSSZO   : szövetség/megalakulás/megválasztás/ujság
SZIGNO     :     si-se/Kz
ROVID CIM  :    Ufó szövetség alakult
LEAD       :
 1991. február 23., szombat - A magyar ufókutatók, klubbok,
egyesületek munkájának összehangolása, továbbá az ufókkal
kapcsolatos objektív tájékoztatás érdekében szombaton Budapesten
megalakult a Magyar Ufókutató Szervezetek Szövetsége. A 15 különbözô
hazai szervezetet és mintegy félezer tagot magába foglaló új
szövetség elnöke Hargitai Károly hivatalos lapja az Ufo Magazin.
(MTI)
 
Item 12
 
AZONOSITO  :521017
ID FEJLEC  : VX0222 4 130 MTIb1052
OM FEJLEC  :kiad bpo1052 4 haz/pol bps/stb/taj
KIAD.DATUM :04/12/91 16:23:29
TEMAKOD    : pres/tudo
ALKOD      : hu/tájpol/bp
KULCSSZO   : lapalapítás/sajtótájékoztató
SZIGNO     :     Kv/se/fr
ROVID CIM  :    &j UFO-lap indul
LEAD       :
 1991. április 12., péntek - A megmagyarázhatatlannak tľnô
jelenségek tudományos vizsgálatára vállalkozik többek között az
április végén induló, Aión címľ, új UFO-lap - errôl számolt be péntek
délután, sajtótájékoztatón Gál Attila, a folyóirat fôszerkesztôje.
      A havonta megjelenô, 16 oldalas újság célja: a különös,
  földöntúli jelenségek fogadására felkészítse az olvasókat, és hogy a
  tudomány ezzel kapcsolatos eredményeirôl reális tájékoztatásokat
  adjon. A lapot a Budapesti UFO Egyesület adja ki. (MTI)
 
 
Item 13
 
AZONOSITO  :523113
ID FEJLEC  : VX0312 4 130 OSSZ3010
OM FEJLEC  :kiad bsz3010 4 haz/pol bps/sti
KIAD.DATUM :04/18/91 19:56:50
TEMAKOD    :belp/part/kved/okta/vaes/tudo
ALKOD      :hu/Bp/oktarendszer/@zd/termtud
KULCSSZO   :os/közlemény/elôzetes/rendezvény/Fidesz/középfoku/tanácskozás/kongr
           esszus
ROVID CIM  :    Közlemények, elôrejelzések (1. rész)
LEAD       :
 
      1991. április 18., csütörtök -
      X X X
 
      Április 19-e és 21-e között az Ózdi Olvasó Egyesület Mľvelôdési
  Házában tanácskozik az elsô magyar UFO-kongresszus. A RYUFOR
  Alapítvány és az UFO Magazin támogatásával zajló rendezvényen
  csaknem valamennyi hazai UFO-kutató, megfigyelô, elemzô, kiértékelô
  klub, egyesület, illetve érdeklôdô részt vesz. A három nap során
  ufológusok, csillagászok, jövôkutatók, ľr- és katonai szakértôk
  filmekkel, diavetítéssel illusztrált elôadásokat tartanak. Az
  elôadók között található többek között Hargitay Károly ufológus,
  Keleti György HM-szóvivô, Schuminszky Nándor ľrszakértô, Pusztay
  Sándor szakíró, Urbán Iván jövôkutató, Nemere István író, Huba
  Csaba, a Budapesti UFO Egyesület elnöke. A rendezvény mľsorvezetôje
  Déri János és Trethon Judit.
 
Item 14
 
AZONOSITO  :523435
ID FEJLEC  : VX0178 4 160 MTIb1036
OM FEJLEC  :kiad bvi1036 4 haz/kul bps/stb/taj
KIAD.DATUM :04/19/91 15:35:46
TEMAKOD    : tudo/esem/kial
ALKOD      : hu/ózd/termtud/nk/kutatás
KULCSSZO   :
           kongresszus/csillagászat/ľrkutatás/ľrhajós/szakkiállítás/megalakulás
           /tanácskozás
SZIGNO     :     tre/sza/jó Kz
ROVID CIM  :    Ufo-kongresszus @zdon
LEAD       :
 1991. április 19., péntek - Ózdon pénteken megnyílt az I.
Magyar Ufo Kongresszus. A háromnapos konferenciára az ország minden
részébôl és külföldrôl is mintegy másfél száz érdeklôdô és
ufo-kutató érkezett. Megvitatják az ufo-kutatás legfrissebb
eredményeit, kicserélik tapasztalataikat, és egy sor, még a
beavatottak számára is unicumnak számító felvételt is közreadnak. Az
amatôrök mellett csillagászok, ľrkutatók, ľrhajósok, pilóták, s a
légtérben mozgó ismeretlen tárgyak megfigyelésével foglalkozó
szakemberek is beszámolnak tapasztalataikról.
      A kongresszus alkalmából az ózdi Olvasó épületében nagyszabású
  fotókiállítás nyílt, s megkezdte mľködését az elsô magyar ufo-iroda,
  könyvtár és archívum. Az utóbbinak az a feladata, hogy gyľjtse,
  rendszerezze, tárolja, s az érdeklôdôk számára hozzáférhetôvé tegye
  az összes fellelhetô hazai és külföldi ufo-dokumentumot. (MTI)
 
 
Item 15
 
AZONOSITO  :528378
ID FEJLEC  : VX0253 4 230 MTIk1070
OM FEJLEC  :kiad kkt1070 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :05/06/91 18:11:53
TEMAKOD    : vegy/kato/kozl
ALKOD      : gb/it/légi
KULCSSZO   : ritkaság/polgári
SZIGNO     :     sg/ve kt
ROVID CIM  :    Ufo-titok az Alitalia-gép körül?
BY         : Mészáros György, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 London, 1991. május 6. hétfô (MTI-tud) - Azonosítatlan
repülô tárgy, közkeletľ nevén ufo ,,támadta meg,, az angliai Kent
fölött az Alitalia olasz légitársaság 57 utast szállító gépét - jobb
híján ezzel az ideiglenes magyarazáttal álltak elô a brit hatóságok
hétfôn, egyelôre lezárván az április 21-én történt eset vizsgálatát.
      Brit lapok beszámolói szerint a mintegy 7000 méteres magasságban
  haladó repülôgép éppen a brit hadsereg lyddi lôtere fölött szállt
  el, amikor a pilóta háromméteres, világosbarna, rakétaszerľ tárgyra
  lett figyelmes. A tárgy szembejött és háromszáz méterrel az utasgép
  fölött suhant tova. A légiirányítás ugyancsak halvány radarjelet
  észlelt, de csak az esemény után, amikor a tárgy már 10 mérföldre
  elhagyta a repülôgépet.
 
      A brit védelmi minisztérium jelentése szerint a lyddi lôtér az
  esemény idején zárva volt, azonfelül ott egyébként is csak
  kézifegyverekkel szoktak gyakorlatozni, továbbá a brit hadsereg
  számba jöhetô rakétái közül a legmagasabbra hordó föld-levegô
  rakéta, a Rapier is csak 3000 méteres magasságot képes elérni.
 
      - Szigorú, alapos vizsgálatot végeztünk, de nem tudunk fényt
  deríteni az esetre - mondta a brit polgári repülési hatóság
  szóvivôje. +++
 
Item 16
 
AZONOSITO  :530601
ID FEJLEC  :VX0001 1 130 MTId9347
OM FEJLEC  :kiad dbp9347 1 haz/pol vax folyt.mtid9344.3
KIAD.DATUM :09/24/91 12.26
TEMAKOD    : ESEA/belp
ALKOD      : hu
KULCSSZO   : kronológia
SZIGNO     : dgy dmé/dmk
ROVID CIM  :    Belpolitikai eseménynaptár - 1991. április I-VI. (4.rész)
BY         : Szilas Andrásné
ESEMENY    : 1991.04.18.-1991.04.23.
FORRAS     : MTI-SAB
LEAD       :
 
 
  19-21. Ózdon megrendezték az I. Magyar  Ufo Kongresszust.
 
Item 17
 
AZONOSITO  :536689
ID FEJLEC  : VX0115 4 230 MTIk1036
OM FEJLEC  :kiad kka1036 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :05/31/91 10:56:54
SZIGNO     :     sal fn
ROVID CIM  :    UFO Bukarest fölött
FORRAS     : n
LEAD       :
 Bukarest, 1991. május 31. péntek (AFP) - UFO-t láttak
Bukarest fölött péntek hajnalban.
      Az AFP egyik helyszínen lévô tudósítója szerint az azonosítatlan
  repülô tárgy fényes volt, és tisztán ki lehetett venni az égbolton a
  a sľrľ felhôzet ellenére is.
 
      A román televízió sok szemtanút szólaltatott meg, akik Bukarest
  több negyedébôl látták a jelenséget.
 
      A védelmi minisztérium azonban közölte: nem észleltek semmi
  szokatlant, és feltételezik, hogy vagy optikai csalódásról, vagy
  meteorológiai természetľ tüneményrôl van szó.+++
 
Item 18
 
AZONOSITO  :556186
ID FEJLEC  : VX0078 4 230 MTIk1030
OM FEJLEC  :kiad kka1030 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :08/01/91 08:27:38
TEMAKOD    : vegy/tudo
ALKOD      : fi/kutatás
KULCSSZO   : ritkaság/vizsgálat
SZIGNO     :     ôk pi
ROVID CIM  :    Ufójárás Finnországban ?
LEAD       :
 Helsinki, 1991. augusztus 1. csütörtök (MTI) - Finn
atombiztonsági szakemberek ellenôrizték a helyszínt szerdán azután,
hogy két férfi közölte: ufót láttak egy tóba zuhanni - jelentette a
a Reuter brit hírügynökség.
      A Helsinkitôl hatvan kilométernyire nyugatra fekvô Lohja város
  tľzoltó fôparancsnoka bejelentést tett, amely szerint egy asszony és
  12 éves lánya hétfôn egy ufót látott a Saukonniemi-tóba zuhanni. -
  Szuperszónikus repülôgép hangjához hasonló zajt hallottak és egy
  sárga kerek tárgyat láttak a vízre szállni, nagy csobbanás
  kíséretében - idézi a tľzoltó fôparancsnok a szemtanúkat.
 
      Jelenleg a Finn Sugárzási és Atombiztonsági Központ szakemberei
  nyomoznak sugárzás után a térségben, majd a tľzoltóság búvárja
  kutatja át a tavat.
 
      A központ egyik szóvivôje szerint az ismeretlen tárgy egy mľhold
  darabja vagy egy repülôgéprôl lezuhant jégdarab lehetett. +++
 
 
Item 19
 
AZONOSITO  :557209
ID FEJLEC  : VX0133 4 230 MTIk3021
OM FEJLEC  :kiad kpa3021 4 nem/pol bps
KIAD.DATUM :08/05/91 13:48:07
TEMAKOD    : tudo
ALKOD      : us/kutatás
KULCSSZO   : ľrhajózás/mľhold
SZIGNO     :     bs
ROVID CIM  :  Titokzatos tárgy a világľrben
LEAD       :
 
      (MTI-Panoráma) - Az amerikai Országos >rhajózási Hivatal, a NASA
  szakértôi elismerik, hogy rejtéllyel állnak szemben: mindezidáig nem
  tudták megállapítani, hogy mi lehetett az a körülbelül másfél méter
  hosszú, autó lökhárítóhoz hasonló tárgy, amely szombaton
  áellibegettá a Föld-körüli pályán keringô Atlantis amerikai
  ľrrepülôgép mellett. Abban biztosak, hogy nem madár, nem repülôgép
  és nem ászupermaná volt....
 
      Az UFO-k fanatikus híveinek legnagyobb bánatára azonban a NASA
  hajlik arra feltételezésre, hogy ávalamilyen roncsrólá van szó,
  amelyet az Atlantis elveszített, amikor pénteken kibocsájtotta a
  távközlési mesterséges holdat. Ugyanis hasonló árejtélyesá tárgyakat
  észleltek a multban is, valahányszor ürrepülôgéprôl mesterséges
  holdat indítottak útnak.
 
      A Johnson ]rközpont szóvívôjének tájákoztatása szerint azonban a
  NASA szakértôi egyelôre ávakarják a fejüketá, mert teljes
  bizonyossággal csak azt tudták megállapítani, hogy a titokzatos, az
  Atlantis ľrhajósai által videora felvettt tárgy hasonlít a multban
  észleltekhez. Azt is elképzelhetônek tartják, hogy olyasvalamirôl
  van szó, amit a technikusok rajtafelejtettek az Atlantison, amikor
  Cape Canaveralban felkészítették a startra. Nem kizárt az sem, hogy
  levált tartozéka annak a rakétának, amely az Atlantist Föld-körüli
  pályára állította.
 
      Végül is, bármi legyen ez a rejtélyes tárgy, az bizonyos - a
  NASA szakértôi szerint -, hogy eddig még egyetlen ürrepülôgépet sem
  akadályozott feladata teljesítésében és nem akadályozza a most úton
  levô Atlantist sem. +++
 
      Houston, 1991. augusztus 5.
 
      (A Reuter hírügynökség alapján).
 
Item 20
 
AZONOSITO  :557772
ID FEJLEC  : VX0130 4 230 MTIk3017
OM FEJLEC  :kiad kpa3017 4 nem/pol bps
KIAD.DATUM :08/07/91 12:05:10
TEMAKOD    : tudo
ALKOD      : us/kutatás
KULCSSZO   : ľrkutatás/ľrhajózás
SZIGNO     :     bs
ROVID CIM  :   Nem UFO csak egy darab jég
LEAD       :
 
      (MTI-Panoráma) - Napokon át foglalkoztatta az ľrhajózás
  szakértôit, de különösen azokat, akik hisznek a repülô csészealjak
  (UFO-k) létezésében az a mintegy másfél méter hosszú, autó
  lökhárítóhoz hasonlító rejtélyes tárgy, amely áellibegettá a Föld
  kürül keringô Atlantis ľrrepülôgép mellett miután az pénteken
  távközlési mľholdat bocsájtott fel.
 
      Most megoldottnak tľnik a rejtély - az Amerikai Országos
  >rhajózási Hivatal, a NASA szóvívôje ugyanis kedden elmondotta a
  Reuter brit hírügynökség tudósítójának, á99,9 százalékban biztos,
  hogy a rejtélyes tárgy egy darab jég volt.á Hartsfield szerint
  ugyanis az ľrrepülôgépek rakétáira, azok mľködtetése után, jég
  rakódhat le és a távközlési mľhold felbocsájtásakor keletkezô rezgés
  elégséges ahhoz, hogy ez a jégdarab leváljon az Atlantisról. Ezt a
  megállapitást alátámasztani látszik az is, hogy más ürrepülôgépek
  útjai során is észleltek hasonló árejtélyes tárgyakatá, valahányszor
  az ľrrepülôgépek müholdat bocsájtottak fel.
 
      A szóvívô elmondotta még, kezdetben feltételezték, hogy
  ároncsdarabokrólá van szó, vagy olyasmirôl, amit Cape Canaveralban a
  technikusok árajta felejtetteká az ürrepülôgépen, amikor
  elôkészítették az útra. A Földre történt visszatérés után elvégzett
  vizsgálatok során azonban minden esetben kiderült, hogy ásemmi sem
  hiányzik, aminek rajta kellene lennie az ürrepülôgépená és ez még
  csak fokozta a rejtélyt, amely most végre megnyugtatóan megoldottnak
  látszik a szakemberek részére.+++
 
      Houston, 1991. augusztus 7.
 
      (A Reuter hírügynökség alapján.)
 
Item 21
 
AZONOSITO  :560476
ID FEJLEC  : VX0163 4 230 MTIk1028
OM FEJLEC  :kiad kkt1028 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :08/16/91 14:32:50
TEMAKOD    : vegy/pres
ALKOD      : gb/su/hu/nk
KULCSSZO   : ritkaság/tanácskozás/kongresszus/lapszemle
SZIGNO     :     sg/dm pi
ROVID CIM  :    The Times: az ufók és a kommunizmus vége
LEAD       :
 
      gb/su/hun
 
      Mészáros György, az MTI tudósítója jelenti:
 
      ld: London, 1991. augusztus 16. péntek (MTI-tud.) - Az
  azonosítatlan repülô tárgyak, vagyis távoli bolygók ľrhajósait
  szállító ufó-k megfigyelése manapság gyorsan fejlôdô iparág - írta
  pénteken a The Times címľ lap, az angliai Sheffieldben rendezett 6.
  nemzetközi ufológiai kongresszus margójára.
 
      A lap emlékeztet, hogy a belga légierô gépei, a fôparancsnok
  jóváhagyásával, az utóbbi másfél évben kilencszer szálltak fel ufó-t
  megfigyelni. Szovjet lapok tudósítanak, hogy Mihail Gorbacsov
  kijelentette: - ez a jelenség márpedig létezik és komolyan kell
  venni - s a The Times szerint ha Gorbacsov valóban szabad
  választásokon akar ismét szovjet elnök lenni, akkor bolond lenne
  cáfolatot közreadni. Az 1989-es voronyezsi ufó óta a földönkívüliek
  szemlátomást elárasztották a Szovjetuniót, s még a Szovjet
  Tudományos Akadémia is azt igéri, hogy nyilvánosságra hozza ,,a
  kozmikus elmével folytatott párbeszédeket,, - írta a The Times.
 
      Az ufó-k megjelenése és a kommunizmus összeomlásának
  egyidejľsége nem szovjet sajátosság. Oly gyakran jelennek meg ufó-k
  Magyarországon, ahol tavaly a teljes tarnaszentmáriai laktanya
  tanúsította egy Szaturnusz-alakú ufó feltľnését három méteres
  lényekkel a fedélzetén, hogy az Uránia Csillagvizsgáló különleges
  osztályt szervezett a bejelentések kezelésére. A mongóliai nomádok
  is naponta látnak ufó-t - írta a The Times.
 
      A brit lap következtetése: akik a természetfölöttit kergetik a
  közösségi szellemet vesztô világban, valójában új hitet keresnek,
  függetlenül attól, vajon a KGB dezinformációjának dôlnek-e be, vagy
  valódi földönkívüliek csábításának. Nyilvánvaló, hogy a Kreml már
  csak földönkívüli erôkkel kötött szövetségtôl remélheti
  szuperhatalmi státusa megtartását - írta a The Times pénteken. +++
 
Item 22
 
AZONOSITO  :575387
ID FEJLEC  : VX0217 4 130 MTIb1036
OM FEJLEC  :kiad bpo1036 4 haz/pol bps
KIAD.DATUM :09/30/91 16:30:11
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : hu/nóg
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     szen/mat/se Az
ROVID CIM  :    Ufo kísérte haza a kamionosokat
LEAD       :
 , 1991. szeptember 30., hétfô - Félelmetes ufó-s élményben
volt része a szécsényfelfalusi Bartus Zoltánnak és a salgótarjáni
Magyar Istvánnak szombaton hajnalban. A két férfi egy Mercedes
kamionnal németországból tartott hazafelé. Szécsényfelfaluhoz
közelítve Szalmatercsnél vették észre, hogy a magasban egy telihold
nagyságú, csészealj formájú, igen erôs fényt kibocsátó tárgy követi
hangtalanul a kamiont, mindig az autó baloldalán haladva.
      Elôbb csak nyugtalanította ôket a különös kíséret, Karancsságra
  érve azonban már kimondottan féltek. Bezörgettek egy ismeretlen
  családhoz, a felriasztott emberek is tisztán látták a csészealjat. A
  két kamionos tovább hajtott, legközelebb Endrefalva központjában
  álltak meg. Kísérôjük is ,,landolt,, odafönn. Ezúttal egy egész
  buszra való utas is megcsodálta, a Pécsre induló kirándulók ugyanis
  ott tartottak éppen pihenôt.
 
      [gi utitársuk egészen Szécsényfelfaluig velük tartott. A két
  kamionos az ablakon mászott be, gondolván, hogy a ház mögött látható
  fényesség így szem elôl veszíti ôket. A lakást elsötétitették, s
  ekkor a szobában egy zöld fénycsóva, a tévé képernyôjén pedig több
  vizszintes csík jelent meg.
 
      A Java azonban még hátra volt. A kisebbik Bartus gyerek ugyanis
  felkiáltott: valaki néz az ablakból
   Valóban, egy szempárhoz
  hasonlatos valamit láttak, mely mintha betekintgetett volna a
  szobába. Különös, hogy miközben a környék összes kutyája vonyított,
  Bartusék bernáthegyije meg se nyikkant.
 
      Végül azt látták, hogy a fényes tárgy szivaralakúvá változik,
  mellette két oldalon két kisebb fény jelenik meg, melyek
  összeolvadnak a középsô tárggyal, s a jelenség eltľnik. (MTI)
 
 
Item 24
 
AZONOSITO  :581192
ID FEJLEC  : VX0280 4 230 MTIk1069
OM FEJLEC  :kiad kka1069 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :10/16/91 18:15:46
TEMAKOD    : vegy/tudo
ALKOD      : su/Kazahsztán
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     ôk kl
ROVID CIM  :    UFO Kazahsztánban
LEAD       :
 Arkalik, 1991. október 16. szerda (MTI) - UFO-t láttak a múlt
héten Arkalik kazah város lakói - állítja szerdai számában egy helyi
ifjúsági lap. A lapban megjelent cikket a TASZSZ ismertette szerdán.
      Ha az Ekszpressz-K címľ helyi lapnak hinni lehet, a jelenségre
  éjjel figyeltek fel, a Szojuz TM-12 ľrhajó földetérésének elôestéjén.
  Ezzel az ľrhajóval tért vissza a földre a múlt csütörtökön Franz
  Viehböck, az elsô osztrák ľrhajós. Az UFO-t több fiatal látta, akik
  ,,szakértô ufológusok,, módjára írták le a látottakat: tányér alakú
  tárgyat láttak, félig áttetszô fénykörben, oldalirányba villódzó
  fénysugarakkal.
 
      A lap szerint nem ez volt az elsô eset, amikor az arkalikiak
  UFO-t láttak a házuk felett. Haladási irányuk mindig megegyezett: az
  ismeretlen repülô tárgyak északról dél felé tartottak, annak a
  termelôszövetkezetnek az irányába, amelynek területén gyakran érnek
  földet az ľrhajósok.
 
      Vajon mi érdekli a jövevényeket - teszi fel a kérdést a lap - az
  Arkalik alatti bauxitréteg vagy az ľrkutatás eredményei? +++
 
 
Item 25
 
AZONOSITO  :593714
ID FEJLEC  : VX0203 4 230 MTIk1078
OM FEJLEC  :kiad kka1078 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :11/22/91 14:57:24
TEMAKOD    : tudo/vegy
ALKOD      : termtud/us/kutatás
KULCSSZO   : csillagászat/elôrejelzés/ritkaság
SZIGNO     :     ko kt
ROVID CIM  :    Titokzatos tárgy közeledik a föld felé
LEAD       :
 New York, 1991. november 22. péntek (MTI) - Titokzatos tárgy
közeledik Földünk felé. Az Arizonai Egyetem csillagászai fedezték
fel november 6-án, származásáról egyelôre azonban még nem tudtak
nyilatkozni - jelentette az ADN német hírügynökség.
      Feltételezések szerint a felénk tartó objektum eddig ismeretlen
  aszteroida (kisbolygó) lehet, vagy pedig két évtizeddel ezelôtt, az
  Apollo-progam keretében került az ľrbe. A titokzatos tárgy december
  5-én közelíti meg legjobban a Földet. Ekkor 450 ezer kilométer
  távolságra lesz bolygónktól. A tudósok véleménye szerint a 2-10
  méter átmérôjľ tárgy nem jelent veszélyt, jelenleg a nap körül
  keringve mintegy kétmillió kilométer távolságra van tôlünk.
 
      A szakértôk meglepôdve tapasztalták, hogy a tárgy csaknem kör
  alakú pályán kering, amely igen hasonlít a Földéhez. Aszteroidák
  gyakran elliptikus pályán mozognak. Amennyiben emberi kéz által -
  esetleg az Apollo-program keretéban - gyártott tárgy maradványairól
  van szó, várható, hogy egy egész sor késôbb érkezô törmelék
  elôfutára közeledik. A csillagászok remélik, hogy két hét múlva
  magyarázattal szolgálhatnak a tárgy eredetét illeletôen, egyban
  azonban már most is midnyájan egyetértenek: biztosan nem UFO
  közeleg. +++
 
 
Item 26
 
AZONOSITO  :594752
ID FEJLEC  : VX0103 4 230 MTIk1032 (Panoráma)
OM FEJLEC  :kiad kka1032 4 nem/pol bps/stk Panoráma
KIAD.DATUM :11/26/91 10:22:53
TEMAKOD    : belp/jogi
ALKOD      : nl/állam/emberi jog
KULCSSZO   : rendôrség/távbeszélôtitok
SZIGNO     :     bs
ROVID CIM  :    Léprement UFO-hívek
LEAD       :
 
      (MTI-Panoráma) - A hollandiai Hardenberg rendôrségét már hosszabb
  ideje bosszantotta, hogy lehallgatják rádióadásait. Vasárnap este aztán
  teljes komolysággal ,,közölték a hírt,, , hogy a város iparnegyedében
  UFO ért földet. A csel bevált: nem kevesebb mint 150 ,,lehallgató,,
  jelent meg a megadott helyen. A remélt ,,zöld emberkék,, helyett azonban
  vigyorgó rendôrök fogadták ôket.
 
      Rendôrtisztviselôk szerint az UFO-cselnek komoly oka volt: a
  rendôrségi rádióadásokat lehallgatók gyakran akadályozzák munkájában a
  rendôrséget és a tüzoltóságot.+++
 
      Hága. 1991. november 26.
 
      (Az APA és a DPA alapján.)
 
Item 27
 
AZONOSITO  :606930
ID FEJLEC  : VX0222 4 170 MTIb1051
OM FEJLEC  :kiad bpo1051 4 haz/szi bps/taj
KIAD.DATUM :01/06/92 17:15:54
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : hu/szolnok
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     end/kné/Az/jó til
ROVID CIM  :    Ufó-láz Szolnokon
LEAD       :
 1992. január 6., hétfô - Ufó-láz tartja izgalomban január
elsô napjaiban a szolnokiakat, ezekben a napokban is újabb és újabb
szemtanúk jelentkeznek a megyei sajtónál azzal, hogy a térségben
eddig nem tapasztalt természeti jelenséget, feltehetôen ufót láttak
december 30-án. A jelenlséget elsôk között a katonai reptér
környékén észlelték. Este fél hat óra tájban a reptéri idôjelzôk
szokásos megfigyeléseik során látták, hogy Rákóczifalva felôl
körülbelül 250 méter magasságban rendkívül erôs fényľ objektum
közeledik. Meglehetôsen lassú repülése közben v-betľs alakzatokat
írt le, majd hozzávetôleg 100 méterre megközelítette a földet.
Eközben vöröses, narancssárga fényt bocsátott le, két gömbbé vált és
mintegy másfél-két perc után hirtelen eltľnt.
      Több szolnoki lakos a vasútállomás, illetve Széchenyi városrész
  környékén észlelte a fényes gömb haladását meglehetôsen közel a
  földhöz. Rákóczifalváról Kántor István, a Biokultúra egyesület
  Jász-Nagykun-Szolnok megyei csoportjának titkára gyermekrajzokkal
  illusztrálta a jelenséget az MTI szerkesztôségében, ugyanis a kora
  esti szürkületben a havas terepen kint játszó gyermekek csoportosan
  látták a villámszerľen cikkcakkban haladó, hang- és fényjelenséget
  magából kibocsátó ufót. Egybehangzó állításuk szerint - ezt
  rajzaikon is megörökítették - a félgömb alakú, fölközelben haladó
  égi tünemény tetéjén antennákat, az oldalán ajtót és ablakot is
  véltek felfedezni. Elmondásuk szerint a szivárvány minden színében
  tündöklô ismeretlen tárgy ketté vált, majd Szolnok irányában haladt.
  Eközben Rákóczifalván a lakásokban rövid idejľ áramkimaradás is
  volt. (MTI)
 
 
Item 28
 
AZONOSITO  :611247
ID FEJLEC  : VX0028 4 230 MTIk1019
OM FEJLEC  :kiad kkt1019 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :01/18/92 10:16:10
TEMAKOD    : tudo/kato/pres/kult
ALKOD      : us/fáköz/biztonság/társtud/tömegkommunikáció/mľvészet
KULCSSZO   : film/televizió/államtitok/államvédelem/történelem/együttmľködés
SZIGNO     :     ha an pg kl
ROVID CIM  :    Filmsorozat a KGB titkairól az amerikai tv-ben
BY         : Heltai András, az MTI washingtoni tudósítója jelenti:
LEAD       :
 Washington, 1992. január 18. szombat (MTI-tud) - A
világtörténelmi változások egyik nyeresége az amerikai polgárok
számára: ha minden jól megy, tv-sorozatból ismerkedhetnek meg
azzal, milyen szerepe volt a KGB-nek Kennedy elnök
meggyilkolásában, hogyan lopták el a szovjetek annak idején az
amerikai atomtitkokat, s hogyan mľködött együtt Moszkva és
Washington tavaly, suba alatt, az \böl-háborúban.
      A példátlan sorozatról egy, többek között Arnold
  Schwarzenegger filmjeirôl ismert vállalkozó állapodott meg
  szovjet partnereivel. Az egyezség szerint illô (de
  nyilvánosságra nem hozott) tiszteletdíj, valamint a haszonból
  való részesedés fejében megnyílik a hollywoodi gárda elôtt a KGB
  archívuma. A tervezett sorozat betekintést ígér az 1962-es kubai
  rakétaválságba, a Fidel Castro ellen tervezett (amerikai)
  merénylet ügyébe, feltárja az ufókra vonatkozó titkos szovjet
  anyagokat, s megismertet a korábbi szovjet kémszervezet
  leghíresebb nôügynökeivel is.
 
      A tervek sokat ígérôek, de megvalósításuk útja annál
  göröngyösebb. Az amerikai vállalkozók most értesültek arról,
  hogy a moszkvai átszervezések következtében szerzôdô partnerük
  már nincs a posztján, s egyidejľleg pedig másik amerikai cég is
  jelentkezett, mondván, hogy ôk már korábban megszerezték a
  kizárólagos jogokat a KGB titkaihoz... Forgatás helyett így
  elôször alkalmasint az ügyvédek lépnek majd akcióba KGB-ügyben.
  +++
 
Item 29
 
AZONOSITO  :613422
ID FEJLEC  : VX0116 4 230 MTIk1040
OM FEJLEC  :kiad kkt1040 4 nem/pol bps/stk
KIAD.DATUM :01/24/92 09:44:14
TEMAKOD    : kato/kult/jogi
ALKOD      : gb/su/us/mľvészet/biztonság/fegyveres testület/politikai bľnügy
KULCSSZO   : film/hírszerzés/államvédelem/történet/kémkedés
SZIGNO     :     sg kp pg ml
ROVID CIM  :    Kié a KGB?
BY         : Mészáros György, az MTI tudósítója jelenti:
LEAD       :
 London, 1992. januar 24. péntek (MTI-tud) - Egy biztos:
valakié Hollywoodban, de hogy kié, az valószínľleg per tárgya lesz.
      A nemrég még rettegett szovjet titkosszolgálat ügyeiért ma
  egyenest vetélkednek az amerikai filmfôváros cápái.
 
      A londoni The Independent címľ lap értesülése szerint hat héttel
  ezelôtt az RHI Entertainmant hollywoodi tévéfilmgyártó cég
  diadalmasan jelentette, hogy kizárólagos jogot vásárolt az orosz
  szövetségi biztonsági ügynökségtôl - a KGB egyik utódjától - a KGB
  archívumában található legizgalmasabb dokumentumok, például a kubai
  rakétaválság, meg Kim Philby, a brit mesterkém átállásának
  megfilmesítésére.
 
      ^m most egy másik hollywoodi cég, a Davis Entartainment
  Television is bejelentette, hogy kizárólagos jogot vásárolt
  Moszkvában a KGB irataira, és már írják is a forgatókönyveket a
  Roosevelt, Sztálin és Churchill ellen tervezett teheráni
  merényletrôl, a kubai rakétaválságról, a szovjet
  UFO-megfigyelésekrôl, a Fidel Castro ellen elôkészített
  CIA-merényletrôl és a CIA meg a KGB \böl-háborús együttmľködésérôl.
 
      A két vállalat egyelôre egymáson nevet, mondván, hogy a másik
  nem a megfelelô illetékessel szerzôdött Moszkvában.
 
      Jelenleg nyugati kormányok, hitelezô bankok és katonai felelôsök
  tömege próbálja kideríteni, ki miért felelôs Moszkvában. Lehet, hogy
  e világjelentôségľ kérdést végülis két amerikai filmcég hollywoodi
  pere válaszolja meg - a KGB révén. +++
 
Item 30
 
AZONOSITO  :613792
ID FEJLEC  : VX0058 4 170 MTIb1008
OM FEJLEC  :kiad bpo1008 4 haz/szi bps/stb/taj
KIAD.DATUM :01/25/92 12:39:38
TEMAKOD    : vegy
ALKOD      : hu/szo/szolnok
KULCSSZO   : ritkaság
SZIGNO     :     end/jó Sr
ROVID CIM  :    Ufó-,,bélyegzôk,, a takarmánytároló tartályon
LEAD       :
 1992. január 25., szombat - Szolnokon és Rákóczifalván még
el sem ültek a december végi ufó-látván, a rejtélyes repülô
csészealj, és az azt kísérô fény- és hangjelenség okozta láz,
izgalom hullámai, szombaton újabb rejtélyes eseményt megörökítô
fényképeket jutattak el az MTI Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szerkesztôségéhez.
      A színes felvételek Kállai Tibor mezôtúri, Bolyai János út 13/a
  szám alatti lakos pulykanevelôjének takarmánytároló tartályáról
  készültek. A mintegy tíz-tizenöt méter magas, két-három méter
  átmérôjľ, hengeralakú fémtárolón szabályszerľ ufó-,,bélyegzôk,,
  láthatók. Az ötven-hatvan centiméter átmérôjľ ólomszürke, kör alakú
  nyomok rádióhullámokhoz hasonlóak, közepében a kör átmérôjénél
  nagyobb, óramutatóhoz hasonló nyíl található, amelynek egyik vége
  szinte tľhegyes és bizonyos irányba mutat. A telep tulajdonosának és
  éjjeliôrének elmondása szerint éjszaka gomb alakú erôs fényt
  kibocsátó testeket figyeltek meg, amelyek a tartállyal való
  érintkezés után pillanatok alatt eltľntek. A nyomukban maradt
  geometriailag szabályos jelek különösen jól megfigyelhetôk voltak
  szombaton reggel, amikor az egész tartályt - a hajnali mínusz öt-hat
  fokos hidegben - meglehetôsen vastag dér borította be, az ismeretlen
  jelenség okozta bélyegjelek azonban tisztán maradtak, nem tapadt
  rájuk a dér, jó felvételeket lehetett róluk készíteni. A jelenséget
  Földes Attila villamosmérnök, szolnoki ufó-szakértô vizsgálja. (MTI)
 
 
Item 32
 
AZONOSITO  :618740
ID FEJLEC  : VX0421 4 230 MTIr1111 (Szolgálati használatra!)
OM FEJLEC  :kiad rvk1111 4 nem/pol bmb/srf Szolgálati használatra!
KIAD.DATUM :02/07/92 21:16:29
TEMAKOD    : KATA
ALKOD      : BALESET
KULCSSZO   : szak/ľrbaleset
SZIGNO     :     méf ász
ROVID CIM  :     Leonov a szovjet ľrutazással kapcsolatos pletykákról
LEAD       :
 
         Moszkva, 1992. február 7. (Moszkvai rádió, Magazin mľsor) -
  Katasztrófa. Ezeket a szavakat igyekeztek elkerülni a hivatalos
  jelentésekben, amennyiben a szovjet ľrhajózás eredményérôl volt szó.
  Hiszen egyébként be kellett volna ismerni, hogy közel sem ment
  minden símán ezen a téren. Az Argument tudósítója találkozott
  Alekszej Leonov ľrhajóssal, és feltett neki néhány kérdést. &gy
  véljük, Leonov nyilatkozata hallgatóinkat is érdekelheti. A
  kérdéseket a különféle híresztelések alapján teszi fel a lap
  tudósítója. [ppen ezért nem véletlen, hogy az elsô kérdés mindjárt
  így hanzik:
 
      - Azt mondják, hogy a mi ľrhajósaink eljutottak a Holdra, de nem
  tudtak visszatérni.
 
      - Nem, nem jártunk ott - válaszolja határozottan Alekszej
  Leonov. Nem sokkal elsô ľrutamat követôen kijelöltek az elsô
  holdlegénység parancsnokának. Minden készen állt: a technika, a
  legénység. Elsôként kellett volna körülrepülnünk a Holdat, de
  leszállás nélkül. Erre nem volt pénz. Aztán egész sor bosszantó
  dolog történt. Hol a pólusokat keverték össze a szerelésnél, hol
  annyira könnyítettek az egyik mľszer súlyán, hogy végül is zárlatos
  lett. Zavaró volt egyesek félénksége és gyávasága. [s persze nem
  kevés bajt okozott az igazság. 'gy aztán a Hold-programot lezárták.
 
      - Igazi tragédia lett Komarov ľrhajós halála. Errôl különféle
  hírek terjengenek, hogy ô egy új ejtôernyôs rendszert próbált ki,
  meg, hogy szidta azokat, akik ľrútra küldték. Azt is hallottam, hogy
  az ľrhajó összeütközött egy repülôcsészealjjal.
 
      - Egy ľrhajó sem találkozott UFO-val - monjda Leonov. Komarovval
  a következô történt. >rhajója az egynapos út elteltével leszállásra
  készült. A homlokzati buroknál csaknem 50 milliméternyi résnyílás
  van, amelyet a hôszigetelô réteg lezárására csavar erôsít meg.
  Amikor az ľrhajó leszállására készült, a nagy hômérsékleti
  áramlattól a csavarmeneten plazma haladt át. A tömítô kirepült, és a
  plazma kiégette az ľrhajó alját. (folyt.)
 
 

 
 
 vagy:
portraitufonauta.jpg

 Vissza a főoldalra...