Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Natália nővér látomásai és az Égiek kérései.

 

538146_112550162210355_1498821683_n.jpg

 

  A látomásokat, amelyekben Krisztus és Mária jelent meg, XII. Piusz pápa is
ismerte és hitelesnek minősítette, valamint Mindszenty bíboros is hozzájárult
a látomásokban szereplő kápolna megvalósításához.
Ezt a látomást a Katolikus Egyház hivatalosan is elismerte, de az engesztelő
mozgalom nem valósult meg, és sokan úgy gondolták, hogy ezért következett
be a második világháború. Natália nővér 1939 előtt hasonló tartalmú látomásokat
kapott, amelyekben Jézus Krisztus és Szűz Mária egy Magyarországról kiinduló
engesztelő mozgalom megindítását kérte, amely kiterjedve az egész világra,
békét hoz az emberiségnek. Ennek az engesztelő mozgalomnak lett volna a fizikai
megvalósulása a Szent Anna réten álló kápolna, amelynek helyét is pontosan
megjelölte Jézus a látomásokban.                                   
Tehát a helyszínt egészen pontosan megnevezi Jézus a látomásokban, és Natália
nővér ezek alapján egyértelműen be tudta azonosítani a XII. kerületben lévő
Svábhegyet, rajta a Szent Anna kápolnával. Jézus szerint innen, az Anna-rétről kell
kiindulnia annak az engesztelő mozgalomnak, amely aztán az egész világra kiterjed,
és békét hoz az emberiségnek. A két kápolna tehát nem azonos: a Szent Anna
kápolna közel 200 éve létezik már, (akkor) míg a látomásokban szereplő kápolna sosem
valósult meg. A Szent Anna kápolnát később, 1952-ben lerombolták.  
/   forrás  /

 

Natalia nővérről:

Fontos film !!!!

 

Képtelen ez az ország   -  Magyarország  -  a kért kápolnát felépíteni....

Más nemzetek, ha ilyen üzenetet kaptak volna, örömükben évente

építenének egy kápolnát. De mi okoskodunk.Miért süllyedtünk ilyen mélyre ??

Miért hagytuk, hogy a szabadkőműves sátáni banditák megakadályozzák

a kápolna felépítését. 2015-ben még mindig sehol semmi. Az ördögi figurák 

 -  mint pl. akik az illetékes önkormányzatnál vagy a Magyar Katolikus Egyháznál

rombolják a kápolna ügyét  -  nevetnek a markukba. Eddig minden tervük sikerült.

Összefoglaló film :

 

"Akarom, hogy az engesztelő kápolnát felépítsék!"

„Amennyiben ezzel, és egyéb terveimmel ellenkeznek, annyiban késni fog a béke és a kegyelem.”

                   (Jézus üzenete Natália nővéren keresztül)

 

nat.jpg

Szűzanya:
„Nem, még nem maradhatok veletek, a helyem még nem kész, ezért visszatérek
Fiamhoz a nektek megígért kegyelmekkel... De ismét eljövök, ha a helyem elkészül...”
 

Nem készült el a mai napig! Szégyen és gyalázat! Miért nem képes a

Magyar Katolikus Egyház nyolc évtized alatt felépíteni egy kápolnát?

Mert az ördögi szabadkőműves/illuminátus hatalom totális irányítása

alatt tartja a Magyar Katolikus Egyház vezetőit !! Fejétől bűzlik a hal...

Nyilvánvalóan az alábbi 3 dolgot azonnal meg kellett volna tenni

a rendszerváltozás után (pl. 1990-ben illetve 1990-től kezdődően):

— Az Engesztelő Kápolna felépítését ill. az építés sürgős előkészítését

— A Regnum Marianum azonnali felépítését (lerombolása a kommunis-

     táknak a magyar keresztény egyház feletti hatalmát/győzelmét jelképezi)

— Augusztus 15-e ünnepnappá nyilvánítása, munkaszüneti napként

     és egyházi programokkal való megtöltése (Ha valahol a világon

     meg KELL ünnepelni aug. 15-öt akkor az Magyarország!!)

És hogy miért nem történt semmi, az a már említett háttérhatalom miatt

van így, mert csak a maszatolás megy meg az ökumenikus maszlag amely-

lyel egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed a Magyar Katolikus Egyház és

főleg annak vezetése. Ördögi erők uralkodnak felettük a saját gyenge-

ségeik, gyávaságuk, megalkuvásaik, anyagba zuhantságuk miatt.  Így

rántják/rángatják magukkal a pokolba az egész országot.

-------------------

 

MIÉRT KEVÉS MAGYARORSZÁGON 80 ÉV EGY KÁPOLNA FELÉPÍTÉSÉRE ?

Az elmúlt 80 év szégyene és gyalázata, hogy a mai napig nem épült fel

a Világ Királynője Engesztelő Kápolna és nem indult el az engesztelő mozgalom!

Szégyellheti magát a Magyar Katolikus Egyház, első sorban annak vezetősége

 —  ugyanis az egyszerű hívő nem is tud az Engesztelő Kápolnáról és Natália

nővérről sem (az egyházi vezetés hibájából)   —   mert az Égiek (Jézus és Mária)

kifejezett kérése ellenére sem hajlandók felépíteni a Kápolnát, Legutóbb például,

2014. 10. 29-én a Kápolna ügyét felkaroló kis csoport tárgyalt a Magyar Katolikus

Egyház első emberével (több éves próbálkozások után jutottak be hozzá) de a

tárgyalások nem vezettek eredményre. Sőt! A helyzet még rosszabb lett mint volt.*

Ugyanis eddig Mindszenty bíboros úr áldását és beleegyezését tudhatta maga

mögött az Engesztelő Mozgalom lelkes kis csoportja. Annak idején Mindszenty

József bíboros hercegprímás úr alaposan kivizsgáltatta Natália nővér jelenéseit

jövendöléseit, az Égiek kéréseit és mindent rendben talált. A vizsgálatokról 

dokumentáció is készült (jegyzőkönyvek, vizsgálati anyagok pl. pszichiáterektől,

teológusoktól, stb.) amely alapján elismerésre került a Natália nővéren keresztül 

érkezett kérések jövendölések égi eredete, valódisága. Ezek alapján Mindszenty 

bíboros úr áldását adta a Kápolna felépítésére és az Engesztelő Mozgalom

elindítására. Azután jöttek a kommunisták és mindent leállítottak, betiltottak.

A kommunistákra még csak-csak lehet hivatkozni "enyhítő körülményként", 

de a rendszerváltozás után 25 évvel már semmire sem. A KDNP mit csinált

ez ügyben?? Természetesen semmit ! És a többi, jobboldalinak mondott párt?

Teljesen nyilvánvaló, hogy minden pártban ott ülnek a sátán emberei, a hátra-

mozdítók, a jó ügyek kerékkötői (a baloldali és liberális pártokban csak ilyenek

vannak). Azt is jól tudjuk, hogy a sátán és az ördögök, stb. nagyon félnek ettől 

a kápolnától és a mozgalomtól mert Magyarországnak, a nemzetnek komoly 

védelmet jelentene az elkövetkezendő időkben, különösen a hamarosan várha-

tó III.világháborúban. Ezért ezen sátáni figurák mindent megtesznek a Kápolna

 ügyének zátonyra futtatása érdekében. Beszivárognak a különböző intézmé-

nyekbe (önkormányzat), a "civil" szervezetekbe, de még az egyházba is.

Ezért történhetett meg 2014. 10. 29-én az amire senki sem számított.  A Bíbo-

 ros Főpásztor úr a tárgyaláson egyértelműen megfogalmazta a következőket: 

 

1./  Az Engesztelő Kápolnára nincs szükség mert nincs rá társadalmi igény

ezért nem kell a felépítésével foglalkozni.

2./  Az Engesztelő Mozgalomra sincs szükség hiszen vannak más már jól

  működő mozgalmak (pl. Szeretetláng) amelyek tökéletesen megfelel-

nek az ilyen igényeknek, csatlakozzunk hát hozzájuk.

3./  Ne gyűjtsünk pénzt a Kápolna felépítésére illetve a Mozgalom céljaira 

mert mint az előbbiekből kiderült, azokra semmi szükség sincs. *

 

(Nyilvánvaló: a célok megsemmisítése, az anyagi háttér megszüntetése.)

Na tehát itt tartunk most.  Eddig (2014. 10. 29-ig) még hivatkozhattunk Mind-

szenty bíboros úrra., de most már nem, hiszen a Magyar Katolikus Egyház 

jelenlegi (aktuális) vezetője azokat felülírta és az Ő álláspontja tekintendő a 

hivatalos álláspontnak kápolna és egyéb ügyekben. Milyen gyalázat ez !!

  Milyen erős befolyásuk van a balliberális pártoknak, szervezeteknek és különö-

sen a szabadkőműveseknek és így a sátánnak ill. az ördögöknek az Egyházban.

Döbbenetes hatalomra tettek szert. És a jó katolikusok persze hagyták... 

Eddig háromszor bukott el a kápolna megépítésére tett kísérlet (Tudomásom

szerint 1944-ben, 1947-ben és az 1990-es évek elején, kb. Natália nővér halálakor.)

Meg is lett az eredménye, az ország állapota, az abortuszok, az öngyilkosságok

száma, az emberek lelki állapota (pesszimizmus), a közbeszéd stílusa, stb.stb.

A mostani kísérlet a negyedik a felépítésre és hát ez sem valami jól áll az biztos.

Az elmúlt 70 évben hány templom és kápolna épült az országban ? Hány templomot

és kápolnát renováltak és újítottak fel? Szerintem elég sokat, ami rendben is van.

És mennyibe került mindez? Nem tudom de elég sokba azt hiszem. És még kellene

felújítani templomokat, kápolnákat stb., ez is rendben van. Csak az az érthetetlen

számomra miközben rengeteg mindenre van pénz, erre az egy szem kis kápolnára,

amit az Égiek kértek Magyarországtól, erre az egyre nincs soha sem pénz, sem

akarat. Azért valahol mégiscsak érthető a dolog. A sátán és az ördögök és démonok

(mint tudjuk ezek kőkemény valós létezők) nagyon félnek ettől a kápolnától és az 

engesztelő mozgalomtól is. Ugyanis hatalmas védelmet jelentene Magyarországnak

(és a világnak is) az elkövetkezendő zavaros időkben, (főleg a küszöbön álló III. világ-

háború idején). Ezért tesz meg mindent a sátán a Kápolna ellen. És ezért lenne jó,

hogy minden magyar lelkületű vallásos ember csatlakozzon vagy csak támogassa

a Kápolna felépítéséért küzdő mozgalmat. Szégyenletes a jelen helyzet azt el kell

ismerni. De a reményt nem adhatjuk fel....Ha nem épül fel most sem a kápolna, 

most, a 24. órában, akkor valóra fognak válni a Nyirkai Jóslatban jövendöltek, azaz

Magyarországra és a nemzetre rettenetes pusztulás és jövő vár...

 

* Azóta változott a helyzet, állítólag a Bíboros úr már (2016.) támogatja a kápolna
 felépítését, jelenleg a méretén, formáján megy a vita az önkormányzat építészével...
Az újabb, 2016. áprilisi információk szerint az előbbi mondat már nem igaz,
a Bíboros úr kijelentette "nem időszerű a Kápolna felépítése" Azaz győztek az
ördögök, megint, sokadjára. És úgy áll a helyzet, hogy már valószínűleg nem is 
fog felépülni a III. világháborúig, így a nemzet óriási pusztításnak lesz kitéve,
ahogy a Nyirkai Jóslatban megjövendölték...  A minimumot is képtelenek vagyunk
teljesíteni a szabadkőműves háttérhatalom befolyása miatt !!
 
2018-2019.
Sajnos a legújabb információk további rossz hírekről szólnak, ráadásul olyanokról, 
amelyekre senki sem számított. A mozgalom vezetője, Köteles László (úr),
Komlóska polgármestere nem tudni miért, hogyan, stb., összeszűrte a levet a
nemzetáruló balliberális oldallal és 2018-ban az LMP színeiben indult a választáson.
Neki már nem elég a polgármesterség, pénz, hatalom, karrier kell bármi áron, ezért
találhatta meg az ördögi ellenzék sátáni céljai érdekében. (Beígértek neki mindent.)
Ez teljességgel összeegyeztethetetlen az Engesztelő Mozgalom céljaival, tartalmával, így gyakorlatilag az ügy árulójává vált. Már érezhető a tevékenységén a balliberális hatás, egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed, olyan módszereket alkalmaz a mozgalomban amelyek a nemzetáruló sátánista (komcsi) baloldal módszereit idézik.
Sajnos a Kápolna továbbra sem épülhet, már minden civil hatóság és intézmény
engedélyezte (XII. ker. önkormányzat, Pilisi Parkerdő, stb.) egyedül a Bíboros Úr
a kerékkötője az ügynek (a tervezés és az építkezés elindításának).
És még egy szomorú hír: A mozgalom kettészakadt, egy részük már csak a
Kútvölgyi Kápolnában hajlandó engesztelni, nem hajlandók feljönni a Szent Anna-
rétre, ahol az Engesztelő Kápolnának kellene állni, amely helyen korábban az
egész csoport imádkozott. Döbbenetes látni az ördögök, a sátáni ágensek milyen
eredményesen pusztítják, zilálják szét az engesztelő közösséget. Már nem csak
a Bíboros Urat és környezetét fogják vasmarokkal és használják fel a sátáni erők,
hanem a civil/laikus, jó szándékú tagokat is egyre jobban és jobban be tudják
hálózni, meg tudják téveszteni.  Szomorú és kilátástalan a helyzet.
 
Egyébként nem csak az Engesztelő Kápolna ügye áll ilyen gyalázatosan,
hanem pl. a Regnum Marianum templomé is. Ha bírja még idegekkel
a T. Olvasó, akkor ezt olvassa el !!

-------------------------------

 

"Miként a betlehemi istállóban elkezdődött a Megváltás, úgy a magyar földön elkezdődik az én nagy munkám: a bűn megszüntetése, eltörlése a föld színéről, a lelkek megszentelése, a sátán legyőzése és az én országomnak diadalmas uralma. Ez pedig annyiban fog sikerülni, amennyiben Szeplőtelen Anyámnak, mint a Világ Győzelmes Királynőjének megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést ..." (Jézus)

jezusmaria-1-.jpg

"Ha a fiú királynak van elismerve, illik, hogy a fiú anyja is azzá legyen. Ezért akarom és kívánom, hogy Szeplőtelen Anyámat az egész világ mint Világ Győzelmes Királynőjét ismerje el. Ez az elismerés nyilvános legyen! Május elseje legyen Szeplőtelen Anyámnak, mint Világ Győzelmes Királynőjének szentelve. Ezt a napot az Egyház ünnepélyesen ülje meg!"     (Jézus)

 

Jézus és a Szűzanya üzenetei Magyarország számára
 
Jézus Kovacsics Mária Natalia nővérnek adott üzeneteiből (1934):
„Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő
számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal.
Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelő
tt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki
Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök,
és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a
betlehemi istállóból indult,
úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése,
a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem.
Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon
könyörülni!
 
Natalia nővér beszámolója a Szűzanya üzenetei alapján (1985):
A Magyarországon végzett, és innen kiindult engesztelések, amelyek
az egész világon elterjedtek (pl. Szeretetláng), a Mennyei Atya előtt
nagyon kedvesek. Tudom, ha tovább engesztelünk, még vér sem lesz
Szűzanyánk eljövetelekor. Ez az ország soha el nem pusztul. Ez
az ország mindörökre fennmarad. A Szűzanya megmutatta nekem,
hogyan terjed a bűnbánat és engesztelés szelleme Magyarországon.
Az országot ekkor kietlen sivatagnak láttam, amelyet régóta hasztalan öntözött a mennyei áldást jelentő eső. Ám hirtelen itt is, ott is, friss rügyek
ütköztek ki a földből, s zöld foltokat alkotva egyre terebélyesedtek.
A Szent Szűz értésemre adta, hogy ezek a rügyecskék csak egymást támogatva és egymás közelségében növekedhetnek.
Megértette, hogy Magyarország történetének e kietlen időszakában
az Istenben növekvő lelkeknek együtt kell maradniuk, kis közösségeket alkotva. A halállal szemben csak így lesz esélye az életnek.
 
Nemzetünket az Úr Jézus személyesen készíti fel az előttünk álló világtörténelmi, apokaliptikus fontosságú feladatra, ugyanis a Sátán
fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéü
l – bármilyen hihetetlennek látszik is – a Mennyei Atya öröktől
fogva Magyarországot választotta. Erre a feladatra azért lettünk kiválasztva, mert Szent István,első magyar királyunk országunkat a
SzentKoronával együtt a Boldogságos Szűznek, az Úr Jézus Édesanyjának örökségéül és örökös tulajdonául adta.
Don Stefano Gobbi olasz pap, a Máriás Papi Mo
zgalom alapító elnöke így írja le az 1981. augusztus 16-án történt látomását:
„Mária így szólt: Jézusom földi helytartója,
tudja..., hogy az Úr tervében különlegesen fontos
helyet foglal el egy nép, amelyet első királya, István, majdnem ezer
éve már nekem felajánlva tulajdonomba adott, s ezért hazáját századok
óta Regnum Marianumnak, az én országomnak nevezik. A Pápa
szeme előtt ismeretes e nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének
vértani sorsával fizetett... Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a nem-keresztény hadaktól, de nem voltak hálá
sak e nép mérhetetlen véráldozataiért és emberfeletti szenvedéseiért...
ám Isten annál inkább kitüntette ezt a népet azzal, hogy tulajdonomba adta már állama megalapításánál... népemnek lelkileg át kell alakulnia...
segítsenek nekem megmenteni népüket és alkalmassá tenni szent hivatására...”
 
Szent Pio atya üzenete (Tisztesség, 1994, 9-10. szám):
„Mikor az égiek kegyelméből végignézhette a vonatkozó, elméjének ’képernyőjén’ pergő ’video-filmet’, élménye után azt mondta: irigylem
a magyarokat – sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük!”
 

img_3956.jpg

 
 
Karizmatikus találkozó, Budapest, 1998.:
Rómában egy érsek három sorból álló kézírásos levelet kapott: „Magyarországnak kulcsfontosságú küldetése van Európában. Próféták támadnak, és prófétálni fognak Európa szívében”. Három héttel később
az érsek meghívást kapott Magyarországra, a karizmatikus találkozón
való részvételre. Pio atyától pedig megerősítést kapott, hogy a levél üzenetét el kell hoznia Budapestre.
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd
megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban
folyókat fakasztok.” (Iz 43, 18-19.)            / forrás /

 

Jézus szava:

„Engesztelés alatt elsősorban az életjavítást értem, ami abban áll: Aki eddig káromkodott, az dicsérjen engem, aki lopott, ne lopjon, aki felebarátját gyűlölte, szeresse és tegyen jót vele, aki a testnek élt, éljen a léleknek, aki a többi parancsaimat elvetette, az tartsa meg azokat, mert csak így lesz teljes az engesztelés.”

Jézus: „Szeretném, ha minden zárda, minden város kapuján ezen szavak lennének olvashatók: Engesztelés: életjavítás, csak azután az áldozat!”

 

KÖZPONTI WEBLAP: http://vilagkiralynoje.hu/

unnamed.jpg

    Facebook:https://www.facebook.com/vilagkiralynoje.engesztelomozgalom

    Másik weblap:http://www.natalia-nover.lapok.eu/fooldal

 

Részlet Natália nővér naplójából:  

Az Úr Jézus, de a Szűzanya is kérte: "Az Egyház készítsen Nekem egy helyet, ahová kegyelmeimmel leszálljak, hogy innen megtérésre hívjam kedves bűnös gyermekeimet az egész világon."

Az Úr gyakran beszélt az óhajtott engesztelőkápolnáról, hol kérve, hol sürgetve, hol meg ígérve. 1942 szeptemberében, az első bombázás után, így szólt hozzám az Üdvözítő: "Látod, leányom, ettől akartam Én megkímélni ezt az országot! Nem akarják felépíteni Szeplőtelen Édesanyám tiszteletére szentelt kápolnát, s ez az ellenségeskedés Szívem templomát rombolja bennük. Ez adatott jelül nekik." (1942. szept. 9-10-e közötti éjjel történt Magyarországon az első bombázás, mely a fővárost váratlanul és előkészületlenül érte, s így azt teljes éjjeli kivilágításában célozhatták. Az első bomba a városmajori Jézus Szíve templom mellé esett, szétroncsolva a tabernákulumot. Emléke ott áll.)

Amikor 1944-ben egy alkalommal szintén a legszentebb Oltáriszentség előtt imádkoztam, újból megjelent előttem a Világ Királynője. Arcán kimondhatatlan fájdalom tükröződött, amint országunkat szemlélte. Ruházata fehér volt, bíbor királyi palást hullott alá két válláról. Egész alakját áttetsző, fekete fátyol borította. Fején korona helyett töviskoszorút viselt. Mezítelen lábait is tövisek borították. Lába alatt az eltiport kígyó feje volt látható.

Kezét imára kulcsolta, míg szeméből sűrű könnyei hullottak. Két oldalán két méltóságteljes angyal állt, feketébe öltözve mindkettő. Szemüket lesütötték és hangtalanul sírtak; oly magasztos szépséget sugároztak, mint senki földi személy. A Szent Szűz így szólt: "Az Egyház készítsen Nekem helyet, ahová kegyelmeimmel leszállhatok, hogy onnét szólítsam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget."

Amikor 1944 során egyszer imaórát tartottam a világ és hazánk megmentéséért, Jézus ezt mondta: "Anyám országát egy jelzővel kívánom kitüntetni: Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet is hordozza minden nemzet előtt."

Ekkor mutatta meg nekem az Úr az engesztelő kápolnát. Kívülről szerény és egyszerű volt, belül azonban olyan szép, mintha nem is emberkéz alkotta volna. A templomban ott állt a Fájdalmas Istenanya szobra, alatta a felirattal: "Jöjjetek, kedves Gyermekeim! Jöjjetek, engeszteljétek Velem együtt a súlyosan megbántott Istent!"

A kápolnában sok csoda történt, testi-lelki gyógyulások, nemzeti zarándokhely lett belőle. A kápolna közvetlen közelében ott állott az engesztelő szerzetesek kolostora és egy hófehér kőből épült hatalmas bazilika, a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére. Láttam körülötte engesztelő közösségeket is.

 

img_3957.jpg

Az engesztelő mozgalom elindult.

Most azért (is) küzd, hogy az Engesztelő Kápolna felépüljön a kijelölt helyen.

A MOZGALOMRÓL:

A Mozgalom neve: Világ Királynője Engesztelő Mozgalom

A Mozgalom székhelye:3937 Komlóska, Rákóczi út 27.
e-mail: komloska@t-online.hu | telefon: 06 47 338 127

A Mozgalom Bankszámlaszáma (OTP Bank): 11734169-20012199

A Mozgalom Adószáma: 18334083-1-05

Számlaszám: 11734169-20012199-00000000
IBAN elektronikus forma (külföldről való utalás esetén):
HU64117341692001219900000000 számú bankszámla

 

---------------------------------------------------------------------------------------

"A kormány felfigyelt Jézus 75 éves üzenetére"

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ÜZENETEK ÉRKEZNEK NAPJAINKBAN IS !!

MAGÁNKINYILATKOZTATÁSOK MAGYARORSZÁGON:

 

" 2012. 07. 25., Szerda

Egy szeráf angyal lélekben egy olyan helyre vitt, ahol a Szentháromság tartózkodott. Isten engedte, hogy a Sátán is jelen legyen. A Mennyei Atya oda ment a Földhöz. Tekintetében nagy szomorúságot láttam. Majd megengedte, hogy lássam, mi történik a Földdel. A Föld alatt a pokol volt. Ahogyan az emberek milliói vétkeztek, úgy egyre jobban megnyíltak a pokol kapui. Mi magunk törjük fel a pecséteket azáltal, hogy vétkezünk. Így szabad utat adunk a gonosz lelkek sokaságának, hogy köztünk legyenek.

Ekkor a Mennyei Atya így szólt: "Nagy fájdalommal figyelem az emberiség sorsát. A bűn folyamatosan terjed, mely nemcsak a környezetet mérgezi meg, hanem teremtményeim lelkét is. Ezt nem nézhetem tovább! Cselekedni fogok! Teremtményeim ellent mondanak törvényeimnek és nem veszik figyelembe figyelmeztetéseimet. Azért adok oly sok üzenetet a világnak, hogy felismerjék az igazságot. Az igazság pedig Én vagyok. Hamarosan a világra helyezem igazságos kezemet!"

Erre Jézus így szólt: "Atyám, tudom, kevés az idő. Az irgalmasság ideje rövid időn belül lejár és a kapuk bezárulnak."

Mennyei Atya: "Így van Szent Fiam. Miután Szentlelkem beteljesíti a próféciákat, az embereknek be kell majd látniuk, hogy Én valóban létezem. Mindazok, akik ellenem fordulnak, egyenesen a vesztükbe rohannak. Mert szabad akaratuk az, ami oda vezeti őket. Ez a személyes találkozás döntő fordulat lesz az emberiség sorsa felől."

A Szentlélek is bekapcsolódott a párbeszédbe és így szólt: "Atyám, eljövetelem sokakat meg fog menteni, és sokakat fog elragadni a halál."

Mennyei Atya: "Igen. De az engesztelések még megváltoztathatják a körülményeket. Ezeket az engeszteléseket ott kívánom látni, melyet Natália nővér leányom által kinyilatkoztattam."

A Sátán gyűlölettel azt mondta: "A bűn markában tartom Magyarországot! Ez az ország sosem fog felemelkedni Hozzád! Gondoskodni fogok arról, hogy az engesztelések ne bontakozhassanak ki!"

A Mennyei Atya így felelt: "Hallgass Sátán! Te csak annyit tehetsz, amennyit Én megengedek neked. Ezt az országot meg akarom menteni."

A szentek és angyalok sokasága megjelent a Szentháromság körül. Atyánk így szólt: "Jöjj, elém legszentebb leányom."

A Szűzanya úgy jelent meg, mint a Világ Győzedelmes Királynője.Letérdelt a Mennyei Atya előtt, aki így szólt hozzá: "Szeretett leányom! Azt akarom, hogy az egész világ elismerjen téged, mint a Világ Győzedelmes Királynőt. Te vagy a biztos menedék az emberiség számára. Oltalmat nyújtasz mindazoknak, akik hozzád menekülnek. Szent kívánságom az, hogy teremtményeim a te példádon keresztül győzedelmeskedjen a Sátán felett."

A Szűzanya így válaszolt: "Atyám, én bízom szavaidban és abban is, hogy terved meg fog valósulni. Védelmezni akarom országomat, mint egy édesanya gyermekét."

Miután a Szűzanya kimondta ezeket a szavakat, megjelent Magyarország fölött, kitárta kezeit és szomorúan így szólt: "Ó, drága magyar népem! Mikor fogadtok el engem? Az ellenség össze akarja tiporni nemzeteteket. A veszteteket akarja. Várok a helyemre, amelyet Szent Fiam jelölt ki e magyar földön! Csak úgy menthetlek meg titeket, ha megépül az engesztelő kápolna. Akkor ismét eljövök, hogy meglátogassam népemet. Az ígért kegyelmek el vannak készítve, melyek az ország szempontjából rendkívüli segítséget nyújt."

A Szűzanya így szólt a magyar papokhoz: "Gyermekeim, ismerjétek fel végre, hogy édesanyai védelmem nélkül elvesztek. Az Úr akarata szent. Számos bizonyíték igazolja Natália nővér által adott üzeneteink hitelességét. Nyissátok ki szíveteket, és halljátok meg hívó szavaimat! Ez az ország arra teremtetett, hogy engesztelő ország legyen. Országotok minden nemzet mellett lekicsinyedig. De Atyám felemeli a kicsinyeket és a szeretetben naggyá teszi! Szent tervében áll, hogy ez ország engesztelései által mentse meg a világot."

A Szűzanya így szólt azokhoz, akik az engesztelő kápolna ügyében tevékenykednek: "Drága hűséges gyermekeim! A remény éltesse szíveteket! Ti bennetek van országotok és édesanyai reményem. Boldogok vagytok, mert az Úr akaratát cselekszitek! Mint a Világ Győzedelmes Királynője ünnepélyesen megígérem nektek, hogy eljövetelem napján nem feledkezem meg rólatok. A szívembe zártam neveteket. Országom hősként és szentként fog tisztelni titeket, mert vitézül harcoltok hazátokért és a világért. Az engesztelő lelkületetekkel elnyertétek Mennyei Atyátok tetszését. Amíg nincs kész helyem, a ti vezetésetekre bízom magyar népemet. Készítsétek őket és kérjétek szüntelenül a szentek közbenjárását! Ők megmutatják számotokra, hogy hogyan adjatok példát engesztelő testvéreiteknek. Imádkozom értetek, hogy az egység lelkületével tudjátok hűen szolgálni az engesztelő kápolna ügyét!"

Ezután a Mennyei Atya kezében tartotta az engesztelő kápolnát. Ebben a kápolnában egy trónt láttam. Erre a trónra ültette Máriát, mint a Világ Győzedelmes Királynőjét. Mert kezdettől fogva őt találta méltónak arra, hogy ezt az országot irányítsa. Mindazok, akik belépnek a kápolnába és meglátogatják a Szűzanyát, megkapják a megtérés kegyelmét. A Szűzanya vezetésével pedig a bűnbánat és az engesztelés útján fognak haladni.

Natália nővér így szólt az üzenethez: "Országotok a Szűzanya vezetése alatt nagy védelemben lesz. A végső ütközetben Királynőtök oldalán fogtok győzedelmeskedni a Sátán felett, melyről tudomása lesz az egész világnak."

                                                                                  János testvér


2015.03.03. Kedd

Szeráf angyalok közeledtek hozzánk, az engesztelőkhöz és elhelyezték közöttünk a szent frigyládát, amely előtt mindenki mélyen leborult. De nem egyedül jöttek, mert két ember is kísérte őket, az egyik Illés volt, a másik pedig Hénok. Egy kis idő elteltével a Mennyei Atyával találkoztunk, aki karjaiban tartotta „Isten Bárányát” és odahelyezte a szent frigyláda tetejére, annak közepére.

A Mennyei Atya könnyes szemekkel a következőt mondta nekünk:

„Drága gyermekeim, bizonyára szeretnétek tudni azt, hogy mi az oka atyai fájdalmamnak. Elmondom nektek, hogy amikor rátekintek a világ római katolikus templomaira, akkor azt látom, hogy egyre több helyen a templomokat eladják, és olyan gonosz kezekbe jutnak, amelyek mélyen megsértik az Én szentségemet. Máshol szomorúan nézem azt, hogy az Oltáriszentség már nem középen a főoltárnál található, hanem egy mellékoltárnál. Azután látom, hogy a szentmiséken sokan szentségtörést követnek el. Ez nemcsak a klérus részéről történik meg, hanem a laikusok részéről is. Bizony mondom nektek, ne gondoljátok azt, hogy ezekről a cselekedetekről nincs tudomásom. Ezeket a súlyos cselekedeteket számon tartom, és ha az emberek nem tanúsítanak mély és őszinte megbánást, és nem tesznek semmit a kiengesztelődés érdekében, akkor szembesülni fognak az Én igazságommal.

 

Az igaz emberek jelentik egyetlen vigaszomat, akik szívükben hordozzák Szent Fiam Testét és arra törekszenek, hogy tiszta szívvel járuljanak a szentáldozáshoz. Hűséges gyermekeimtől kérem, hogy az engeszteléseken és virrasztásokon külön hangsúlyt helyezzenek az Oltáriszentség meggyalázásának bűneire és annak kiengesztelésére. Szent Fiam általatok tartja vissza kezemet attól, hogy Szent Haragommal lesújtsak azokra, akik mélyen megsértik az Eucharisztiát. A bálványimádás után, atyai szemeimben ezek a legsúlyosabb cselekedetek! A Sátán ravasz módon tudja, hogyan okozza Nekem a legnagyobb fájdalmat és azt akarja kiváltani Belőlem, hogy ezeket az embereket igazságosan megbüntessem. Én nem büntetni akarom az embereket, hanem megmenteni és üdvözíteni! A bűnök következménye a büntetés, amíg nem találnak jóvátételre az Én Szent Fiam keresztje előtt. Gyermekeim, az Én szeretetem olyan nagy irántatok, hogy mindent elviselek értetek. Szeretetem igazi titka abban áll, hogy Én a bűnök mögött rejlő sebzett embert látom. A közeletekben akarok lenni, mert vágyódom a szeretetetek után. Ahol élő szeretet van, ott az Én világosságom, amely legyőzi a sötétséget nemcsak a körülöttetek lévő világban, hanem a ti bensőtökben is.”

Jézus ott állt a Mennyei Atya mellett, miközben Ő szólt hozzánk. Jézus úgy mutatkozott előttünk, mint az „élők és holtak bírája” – kezében az Élet Könyvével. Ezt a könyvet a Mennyei Atya átvette tőle, kinyitotta és egy komoly kérdést tett fel nekünk: „Gyermekeim, vállalnátok–e még az életetek árán is, hogy itt a földön a szeráf angyalokhoz hasonlóan őrizzétek és védelmezzétek az Eucharisztiát?”Mindannyian igennel válaszoltunk.

A Mennyei Atya feljegyezte az Élet Könyvében ezt a napot és erre a különleges szolgálatra tett ígéretünket. „Gyermekeim, kinevezlek titeket az Oltáriszentség védelmezőivé, és ezzel tudatosítani akarom bennetek a küldetéseteket.” Ezután a Mennyei Atya megparancsolta a szeráf angyaloknak, hogy lássanak el minket, a katonákhoz hasonlóan, minden szükséges harci fegyverrel, és a következő eszközöket kaptuk ajándékba: pajzsokat, lándzsákat, sisakokat, kardokat, íjakat, nyilakat és páncélokat. Ezek a tárgyak mind aranyszínben ragyogtak és látni lehetett rajtuk, hogy angyalok készítették.

Illés és Hénok egyenként felkentek minket és azért imádkoztak, hogy az ő példájukhoz hasonlóan mindvégig kitartsunk Isten mellett még a legnagyobb üldöztetések közepette is, amelyet az igazságért kell elszenvednünk. Jézus Krisztus, miután visszavette az Élet Könyvét a Mennyei Atyától, így szólt hozzánk: „Ne féljetek, Én minden kegyelmet megadok nektek ahhoz, hogy küldetéseteket megéljétek, és annak szolgálatára tudjátok szentelni magatokat. Ezt a napot örökké az emlékezetembe véstem, és nem feledkezem meg róla még az Utolsó Ítélet napján sem, amennyiben hűek maradtok Hozzám. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Égi kegyelmek Zápora 2015.03.15.

Jézus lélekben a magyar Szent Koronához vezetett, és azt mondta: „Elérkezett az idő, hogy a magyar Anyaszentegyház Szent István királyhoz hasonlóan felajánlja Magyarországot szeretett Édesanyámnak, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Ezt a felajánlást elsősorban az Egyház vezetőitől kérem. Ha megteszitek ezt a felajánlást, akkor Én megadom nektek a kegyelmet, hogy az engesztelő kápolnát mielőbb fel tudjátok építeni a Szent Anna réten.”

Aztán elmentünk a Mennyei Atyához, aki kezében tartott egy olyan könyvet, amely a magyar történelmünket foglalta magába. A könyvben az írás hol aranyszínű betűkkel, hol fekete betűkkel volt olvasható. Miközben a Mennyei Atya szemlélte a történelmünket, láttam az arcán időnként a fájdalmat, máshol az örömöt. Felfigyeltem arra, hogy a könyv utolsó néhány oldala üresen állt, de egy aranypecséttel meg volt jelölve. Mennyei Atya: „Ezek az oldalak azért üresek, mert a jövőben sok tervem van Magyarországgal, amelyet be kell a magyaroknak mielőbb teljesítenie.” Váratlanul megjelent közöttünk Szent István király, letérdelt a Mennyei Atya előtt és közbenjárt hazánkért. Nem hallottam semmit a közbenjárás alatt, de azt láttam, hogy Isten rábólintott.

A beszélgetés után a Mennyei Atya megfogta a kezemet, és megnéztük az Ő szeretett Fiát, Jézust a kereszten. Az Úr egész Szent Testét sebek fedték be, amelyet a Mennyei Atya fájdalmas szemekkel tanúsított felém, hogy ezek között ott vannak azok a sebek is, amelyeket a magyarság okozott. De egyszer csak jöttek az engesztelő emberek hófehér ruhában és kezükben egy gyógyító kenetet hoztak, amellyel megkenték és ellátták az Üdvözítő Szent Sebeit. Láttam az Atyán, hogy lassan megenyhült a szíve, és másként nézett a magyar népre, amelyet a szavaival is kifejezett: „Ez a nép emlékezetemben marad, és lesz örökkön–örökké, mert tudja azt, hogy hogyan kell Engem igazán kiengesztelni. Engesztelésüket egybekapcsolják Szent Fiam engesztelő áldozatával, aki misztikus szenvedésében helyreállítja kapcsolatomat a magyar néppel.”

Megkérdeztem Tőle, hogy elfogadja– e a magyar szent korona előtt az engesztelők felajánlását is, ameddig az Egyház vezetői nem teszik meg azt hazánk érdekében? Ő azt válaszolta: „Igen, elfogadom az engesztelők felajánlását, és ha minél többen megteszik közülük, akkor Én enyhíteni fogom a büntetéseket, amely országotokra vár.”

A magyar zászlóban három szín van jelképezve: piros, fehér és zöld. A Mennyei Atya elmagyarázta, hogy ezek a színek nem véletlenül vannak jelen benne, mert: „A piros szín a piros vértanúságé, a fehér szín a fehér vértanúságé, a zöld szín pedig az engesztelést jelenti.” A Miniszterelnökkel kapcsolatban Jézus azt mondta: „Én akartam, hogy az országotok képviselője legyen, mert méltónak találtam arra, hogy a kereszténység értékei mellett kiálljon. Imádkozzatok érte, mert sok farkas veszi körül és az élete veszélyben van.”

  

Az ítélő Isten

2015. 03. 27, Péntek

Két szeráf angyal kísérte el a Mennyei Atyát egy helyre, ahol az Ő Szent Jogara található. Amikor Isten a kezébe vette a jogart, azt mondta: „E jogar jelképezi az Én hatalmamat minden nép fölött és igazságosságomat, amelyet azokkal szemben alkalmazok, akik megsértik Szent Nevemet és minden művemet, amit végtelen szeretetemből alkottam.

Szeretett Fiam minden fájdalmát és szomorúságát látom olyan lelkek miatt, akik felül akarnak kerekedni minden emberen és bűneik megbánása nélkül élnek. A hatalom iránti vágy az ember vesztét okozza, de még súlyosabb az, amikor valaki gőgjében Luciferhez hasonlóan istenné akar válni. Ti, angyalaim Velem együtt láthatjátok, hogy az emberiség milyen irányba halad. Atyai szívem számtalanszor megsebződik attól, hogy a bűn mennyi ember halálát okozza. Nemsokára elérkezik az Én időm, és elküldöm Szent Fiamat másodszor is a Földre, hogy a világot megtisztítsa mindattól, aminek semmi köze nincs Hozzám. A szorongattatás sok véráldozatot fog magával hozni, ugyanakkor egyre több embernek meg fog nyílni a szeme az igazságra. Ó, mennyire vágyódom azután, hogy lehulljon szemükről a fátyol. De nem feledkezek meg választottaimról sem, akik az Én oldalamon állnak és viszont szeretnek. Bizony mondok nekik, hogy fényes jövő áll előttük, és boldogságuk eléri a tökéletességet. Mielőtt igazságom időszaka megvalósul a Földön, előtte minden választottamnak elküldöm felhívásomat. Ez a felhívás arra szólítja őket, hogy készüljenek fel és másokat is figyelmeztessenek.”

A Mennyei Atya felhívása úgy történt, hogy a Szűzanyával minden nemzet fölött megálltak és közben az Atya jogarát háromszor a Földhöz verte, amelynek hangját minden ember valamiképpen érzékelte. Az utolsó nemzet Magyarország volt, és a Szűzanya elvezette a Mennyei Atyát a Szent Koronához. Isten megengedte nekem, hogy az Ő szemével lássam, hogy eddig hány ember tette meg a napokban a felajánlást Édesanyánknak, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Majd szomorúan az Atya így szólt: „Keveslem a felajánlásokat, még több magyartól várom, hogy tegyék meg ezt a lépést nemzetük érdekében. A papok is csatlakozzanak hozzájuk, mert felajánlásuk értékesebb, mint a híveké. Ha megteszik, akkor sok püspök és pap részesül az Én irgalmamban és elkerülik a halált. Mert Szentlelkem eljövetelekor nemcsak kegyelmet oszt szét, hanem ítéletet is. Egyházam klérus tagjait előbb fogom felelősségre vonni, mint a világ vezetőit. Ugyanis ők tisztában vannak Szent Fiam tanításával, és tudják mit vár Szentlelkem tőlük. Az angyalok ismertek Engem, hiszen színről színre láttak, és amikor Ellenem döntöttek az örök sötétségbe zuhantak. Ti gyermekeim, még megváltoztathatjátok döntéseteket, de amikor eljön számotokra a különítélet, onnantól kezdve csakis szabad akaratotokra lesztek utalva és a Földön eltékozolt vagy kegyelemben teljes életetekre. Imádkozzatok a papságért, hogy felismerjék a lehetőséget és ne elutasítsák!”

Amikor egy pap megteszi a felajánlást a Szent Korona előtt, vagy szentmisében gondolatban a Szent Korona elé képzeli magát, akkor a Mennyei Atya áldásainak sokaságát küldi Magyarország felé, és megtöri az átkokat, amely mögött a Sátán áll. Az átkok hozzák a magyarokra a legtöbb büntetést, hiszen általa olyan pecsétek nyílnak fel a pokolban, melynek következtében a legerősebb démonok szállják meg hazánkat, de különösképpen a családokat. Az áldás Isten fénye, amit a gonosz lelkek nem bírnak elviselni és ezért kénytelenek visszamenni a pokolba.

Mária Magdolna

·---------------------------------

 

A BUDAÖRSI "KAPCSOLAT" JÉZUSHOZ :  Mária Julianna

 

-jbb.jpg

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

--------------------------------

Engesztelő Kápolna helye (sajnos csak a helye) a Google Map -on:

engesztelokapolna2.jpg

Az Engesztelő Kápolna  helyszíne a turista térképen:

anna-ret.jpg

-------------------------------

 

Vészjósló idők:

Egy elég friss hírMegjelentek az Iszlám Állam harcosai a menekültek között !!!!

 

----------------------------

 

 

Vissza a főoldalra.