Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jóslatok a III. világháborúról és a nagy változásokról

 
  Nagyon nagy a baj!!
 
    De mi vezetett ide:
"A világ mérhetetlen szeretet nélküli pusztasággá vált; a gyűlölet,
 a megoszlás, a bűn, a féktelen önzés,a tisztátalanság, az erőszak
és a háború gyomnövényei virágoznak benne."
                             (Szűz Mária don Stefano Gobbihoz 1987. július 3.)
 
"A bűnt nem akarják a rosszal azonosítani, sőt indokoltnak tartják és
felmagasztalják, mint valami jót"   
"A rosszat úgy  ajánlják, mint valami jót, a bűnt, mint értéket, az Isten
törvényeinek áthágását, mint önállóságtok és személyes szabadságtok
gyakorlásának módját."
                                     (Don Stefano Gobbihoz 1984. december 31.)
 
"A vízözönnél is rosszabb büntetés készül rátörni erre a szegény és
romlott emberiségre. Tűz esik majd az égből és ez lesz a jel, hogy
Isten igazságának órája elérkezett"

                                               (Stefano Gobbi   1987. szeptember 15.)

 
1976-ban még sok mindenre lett volna lehetőség:
"A Mennyei Atya terve sok mindent attól tett függővé a rátok váró
eseményekben, hogy meghallgatják-e szavamat, vagy visszautasítják.
A pusztulást még távol lehet tartani, és még meg lehet rövidíteni. Még
meg lehettek kímélve sok szenvedéstől."
                                 (Szűz Mária don Stefano Gobbihoz 1976 szeptember 25.)
 
Meghalgatták a szavait? Nem! Mi magyarok megtettük amit tőlünk kért? Nem!
Pl. nem építettük fel az Engesztelő Kápolnát a Normafánál! 70 év alatt ennyit
nem tudtunk megtenni! (A Bíboros úr a mai napig az ördögi szabadkőműves
tanácsadóira hallgat... ) Meg lesz ennek a súlyos következménye !!
 
"Úgy éltek, hogy nem veszitek tudomásul, hogy milyen sors vár rátok.
Napjaitokat felelőtlenül, teljes közömbösségben, hitetlenségben töltitek.
Hogyan lehetséges ez, amikor én oly sokféleképpen és rendkívüli jelekkel
figyelmeztettelek titeket a fenyegető veszélyekre...
Mivel ez az emberiség nem fogadta el ismételt felhívásaimat a megtérésre,
a bűnbánatra, az Istenhez való visszatérésre, a legnagyobb csapás készül
rátörni, olyan, amilyent az emberiség történelme még nem ismer... "
                                                 (Don Stefano Gobbihoz 1986. szeptember 6.)
 
A következmények:
"Isten sújtó kardjának első csapására a hegyek és az egész természet
megrendül ... több nagy város megrázkódik és földrengés következtében
megsemmisül."
                                                        (La Salettei jövendölések)
 
„Nem árvíz hanem tűz hozza a pusztulást. Hatalmas tűz pusztít el majd
nemzeteket az Isten ellen elkövetett bűnök miatt. Kezdete óta nem volt
a világ olyan mélyponton mint ma”     
                                        (A Szent Szűztől Hanja látnok, 1953. december 20.)
 
"Egyik pillanatról a másikra törnek rátok a borzasztó szorongatások."

                                                           (San Damianó-i kijelentések)

"Ez a Föld, ahogy ti ismeritek hamarosan elmúlik."

                                     (Vassula Ryden   1993. február 22.)

1958. július 1-én egy szlovákiai településen, Turzovkában, egy imádkozó
favágónak, Matous Lasutának egy hosszú látomásban mutatta meg
Szűz Mária a világ eljövendő sorsát. Ebben azt látta, hogy a szárazföldek
és tengerek felett felrobban valami, utána pedig lehullanak a falevelek és
lángra kapnak. Ezután úgy látszott mintha az egész Föld tűzben állt volna.

 

Vassula Rydennek így mutatta meg az Úr az eget (1987.szeptember 1.):
 
„Az olyan volt, mint bármelyik csillagos éjszakán. Azután megváltozott.
Festékfoltok tarkították, festőpalettához hasonlított, de egy szín mind
felett uralkodott, a piros. Vastag volt, és vastagsága növekedett, mint a
kovász, és ránk ömlött felülről”
 
„Egy forró, halálos mérgű, erős szelet láttam, amint végigfúj rajtunk, és a
természeten, mindenütt halált hagyva  maga után. Minden meghalt amit
megérintett.”               (1988. május 4.)
 
„ … akkor északról egy hatalmas nagy vihar jön óriási nagy köddel és a
legsűrűbb porral … „      ((Bingeni Szent Hildegárd)
 
„Fénylő felhők, tüzes villámok lesznek az égen, és tűzeső fog a földre hullani.”
                                       (Calabriai Elena Aiello nővér)
 
"Testvér lesz testvérének gyilkosa, egyik nép elpusztítja a másikat,
hallatlanul erőszakos háborúban, melynek számtalan áldozata lesz.
Vér folyik mindenhonnan."       (Don Stefano Gobbi, 1978. január 21.)
 
"Ne ijedjetek meg, amikor elérkezik a nagy megpróbáltatás órája, mert
ennek az órának el kell jönnie, hogy megváltoztassa a föld színét."
   (Vassula Ryden, 1991. augusztus 30.)
 

Migráció:

"Idegenek jönnek az országba, és ez
Borzasztó veszélyt jelent
Bizonyos vidékeken, sőt magában Bécsben is."
 
Olyan nagy tömeg özönlik kívülről (hogy)
Megremeg Bécs és Ausztria országa"
                                                                       (Nostradamus)
 
isis-execution.jpg
ISZLAMISTA TERROR

kereszt8x.jpg

ISZLAMISTÁK ÁLTAL MEGKÍNZOTT, KIVÉGZETT KERESZTÉNYEK
Manapság 4 percenként hal meg egy keresztény a világban hite miatt.
Soha nem volt ekkora keresztény üldözés a világon mint most. De az
Unió /Brüsszel/ hallgat, nem érdekli őket az ilyesmi, sőt ezt segítik elő
azzal, hogy csak a "szegény" iszlamista terroristákat hajlandó segíteni,
és minél többet Európába hozni. Európa keresztény kultúráját velük
akarják megsemmisíteni.
 
nogozone.png
Európában sok helyen már az európaiak nem a saját törvényeik érvényét kell
eltűrjék. Mégis ki engedélyezhet ilyesmit Európában, pláne az EU-ban?
Micsoda szégyen ez az egyes érintett államokra nézve! És milyen veszélyes!
Az illetékes vezetők nem értik ezt vagy nem akarják érteni (mert pl. soros
/schwartz/ györgy pénzeli őket... ) És az emberek hová tették a maradék kis
 eszüket? Hát nem látják hogyan vágják alattuk a fát? Mindenkit elhülyített
már a szabadkőműves média??
 
Franciaország:
„Párizs pusztulását jelek előzik meg, amelyekből az igazak felismerhetik a
közeli veszedelmet”
„E felforgatásban, mely egyetemes lesz, és nem csak Franciaországot fogja
sújtani, Párizs városa elpusztul”
                                                  (Necton jezsuita páter)
 
„Párizs Szodoma és Gomorra sorsára fog jutni, és akik lakói közül megmaradnak,
Lyonba menekülnek.  (…) Midőn futásuk látható lesz, közel lesz akkor a nagy
esemény”                                  
„Nagy csata lesz Lyon mellett, a Saint Fons völgyében…
Az idegenek el fognak űzetni.”
                                                                 (Brotteaux Mária (ꝉ1843))
 
 
 
  I. /18.     Par la difcorde negligence Gauloife
                 Sera paffage á Mahommet ouvert : 
                 De fang trempé la terre & mer Senoife ,
                 Le port Phocen de voilles & nefs couvert.
 
"A franciák civakodásának és figyelmetlenségének következtében a moha-
medánok előtt szabad lesz az út: a föld vértől lesz iszamos, vér festi vörösre
a La Manche csatornát, s Marseille kikötőjét hajók torlaszolják el."
 /Részlet: Ligeti Pál  Nostradamus .VILÁGVÉGE  ORACULUM kiadó 1991./
 
A fenti jóslat vége (is) nagyon érdekes lehet, mert most (2017. július) éppen az
olaszok akarják lezárni a kikötőiket és így lehet, hogy ezután a migránsok a
francia kikötőkbe akarnak eljutni...
 
Németország:
„Lesz… egy nagy folyó mellett egy nagy város, melynek kohó lesz a neve.
Emellett lesz a legnagyobb vérengzés”          (Középkori ismeretlen szerző)
A kohó németül Esse. Vélhetően Essenről van  szó
 
A Spielbän-jóslat szerint: „Köln körül lesz a döntő harc”
 
Olaszország:
"Itáliában sok vér fog folyni, a nagy utcai harcokban a holttestek temetetlenül
fognak a városokban heverni."                (Bosco Szent János)
 
Ez is könnyen megtörténhet a közeli jövőben, mert már most annyi migráns van
Olaszországban (2017. július), hogy csak idő kérdése mikor tör ki az öldöklés...
 
"A Vatikánba halál és pusztulás fog bevonulni. Apostolom sírját is meg-
szentségtelenítik."                             (Lucia nővér, 1917. december 24.)
 
Magyarország:
                          Nostradamus:
VIII. /15.  Vers Aquilon grands efforts par hommaffe
                 Presque I'Europe & I'univers vexer, 
                 Les deux eclyfes mettra en telle chaffe ,
                 Et aux Pannons vie & mort renforcer.
 
"Az Északi országban (Oroszok?,É.-Afrika?) óriási embertömegek csapnak össze
egymással (és ennek a küzdelemnek) nemcsak Európa, de az egész világ megsínyli
a következményeit: a két napfogyatkozás akkora tömegeket vet majd az ország-
utakra, hogy a pannonoknak (egész Kelet Európának?) szinte élethalál harcot kell
vívniuk az emberáradattal szemben."
 
A kaotizáló főördögök egyik ismert képviselője:

sorosatan.jpg

A KAOTIZÁLÁS, MEGOSZTÁS, SZELLEMI ROMBOLÁS VEZÉRE ÉS
A KERESZTÉNY EURÓPA LEGNAGYOBB SÍRÁSÓINAK EGYIKE:  soros (schwartz) györgy
 
Pl. alapítványai teljes erővel támogatják a szabad abortusz gyakorlását illetve 
ennek elérését (tüntetések szervezésével, nők "jogainak" támogatása, stb.), ahol
ez még nem engedélyezett néhány európai országban. Azaz a migránsok
Európára zúdításával nem az európai népesedési problémákat akarja
megoldani, hanem a fehér európai (ős)lakosság számának gyors csökkentését
és a színes, nem európai, (néger, arab, stb.) bevándorlók, nem európai
kultúrájának hegemóniáját akarja elérni a lehető legrövidebb időn belül.
Nyilvánvaló az eredmény: vegyes lakosság, állandósult terror, keresztények
üldözése, kivégzése, sőt a nem muszlimok lefejezése, irtása, sarija, nulla
közbiztonság, alacsony bérek, nyomor, rettegés folyamatosan és kilátástalan
reménytelenség, mert évszázadokra teszi tönkre Európát. És mindezt milyen
arcátlan pimaszsággal: Javasolta az EU-nak, hogy vegyen fel kölcsönt(!!) a
migráns áradat finanszírozása céljából! Ekkora pofátlanság csak az ilyen
soros/schwartz félékre jellemző - de azokra nagyon. És gátlástalanul kapzsi.
Ez olyan, mintha kifizettetnék a halálraítélttel a kötelet amire fel fogják
akasztani. Európa elpusztításán is nyerészkedni akar ez az amerikai kufár.
A Napnál világosabb, hogy mit akarnak a soros/schwartz-féle szabadkőműves
disznók, azaz az úgynevezett háttérhatalom. És az európai emberek ezt
hagyják, mert a médiák és más hazug rendszerek annyira elhülyítették őket,
hogy ma a veszély felismerésére is képtelenek, nemhogy az elhárítására.
Európa sorsa megpecsételődni látszik. A háborús viszonyok Európa
környezetében (Pl. Szíria, Irak, Líbia, Ukrajna) állandósulnak, a megoldás,
a béke egyre elérhetetlenebbé,szinte lehetetlenné válik a szabadkőműves háttérhatalom tevékenysége következtében. Ilyenkor jut az ember eszébe,
mit is mondott Henry Ford, ha a világ stabil békét szeretne, csakhogy ma
már ez a lehetőség nem létezik. Néhány adalék a fentiekhez kapcsolódóan, a
múlt századból,kizárólag a tisztánlátásért: "Henry Ford tragédiája" /rövid cikk/.
Valamint: "CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI"  ez hosszabb, de aki
elolvassa megérti az elmúlt évtizedek, sőt, évszázadok történelmének háttér-
erőit, az események valós okait.
 
A brüsszeli főördögök interjút adnak két boszorkánynak a tévében:

20160928jeanclaude-juncker-president.jpg

Európa pusztítói maximális sebességre kapcsoltak.

--------------------

AKTUÁLIS FIGYELMEZTETÉSEK NAPJAINKBAN
Évszázadok óta jönnek a figyelmeztetések az egyes kiválasztottakon keresztül.
Magyarországon is vannak ilyen személyek. (Jelenleg az egész világon kevesebb
mint 20 ember kap hiteles üzeneteket.)

Mit üzent Jézus 2016. X. 8-án Mária Julianna által:

" ...Az idő eljött, az óra itt van. Már hirdetik a tévtanításokat. A sátán uralma annyira elharapódzott a földön, hogy ha lehetne még a választottakat is megtévesztenék. Ezért, kicsinyeim, vizsgáljatok meg mindent, hasonlítsátok össze az Evangéliummal és csak azt fogadjátok el, ami azzal megegyezik, minden mást vessetek el, akárki is mondaná azokat. Most olyan nehéz idők jönnek, hogyha meg nem rövidíteném, még a választottak is elbuknának és elhagynának Engem. Rettenetes szellemi harc folyik a lelketekért. A pokol összes démona és ördöge itt hemzseg, és szó szerint keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok nekik ellen a hitben!... "

2016. 09. 24-én:

" ... Az idő elfogy. Sajnos nagyon sok embernél, akik a hiábavalóságot követik, napjaik, éveik, egész életük az enyészetbe hull. Nincs semmi értéke, mert elvesztegették a lehetőséget, és nem fogadták be a kincseket, amelyeket kegyelmeim által kaptak volna Tőlem.... " ...

" ... Gyermekeim! Az óra itt van. Mint sötét ködfelhő, úgy ereszkedik le a világra igazságosságom súlyos haragja. Csak ti, akik ugyan nagyon kevesen vagytok, a ti imátok tartóztatja föl még lesújtó karomat. Csak rátok való tekintettel adok még lehetőséget a megtérésre, de már nem sokáig. Az idő lejár, és megfizetek mindenkinek tettei szerint.

Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott üldözés vár rátok. Megtisztítom a Földet. Csak nagyon kevés ember fog megmaradni, és akik élnek, irigyelni fogják a holtakat. Olyan kietlen és sivár pusztaság lesz a Föld, hogy akik megmaradtak azt hiszik, hogy egyedül vannak. Nem lesz kommunikáció, nem lesz média, csak Isten lesz, Akihez ha fohászkodik hívő lélekkel az ember, meghallgatásra talál és segítséget kap. ... "

2016. 09. 11. :

"... újra mondom: ne álljatok szóba a sátánnal, mert minden bűn ítéletet von magára és Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. A ti mindennapi kenyeretek az Én tanításom legyen, hogy amit rátok bíztam, a szeretetet, adjátok tovább és a szolgálatot, amit Tőlem kaptatok, végezzétek lelkiismeretesen! ..."

" ...A keresztényüldözés már itt van a küszöbön. Egész Európát be fogja borítani a keresztények vére. Készüljetek, éljetek szüntelen készenlétben! Az óra itt van.... "

2016. 09. 18-án:

" ... Mivel nagyon szeretlek titeket, újra meg újra ismétlem Önmagamat és figyelmeztetlek benneteket. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A csapások már itt vannak. Gyűjtsetek magatoknak eleséget, vizet, mert nagyon ínséges idők jönnek! Egy pohár víz, amit most természetesnek vesztek, nagy kincs lesz. Az idő eljött, igazságosságom megtisztítja a földet. Hamar lezárul ez a korszak, amelyet az általános megtisztítás után egy új fog felváltani.... "

 

2016.11. 13-én egy másik magyar kontakt személy által (részletek):

" Jézus: Már a Nagyfigyelmeztetés előtt megindult a tisztogatás a
természeti csapásokkal, a terrorcselekményekkel, és akkor fog igazán
megmutatkozni, amikor az Atya elküldi a Szentlelket. Akkor majd
megtörténik a szétválasztódás, és megindul a keresztényüldözés, és az
antikrisztus fellépése által kibontakozik az igazi büntetés."
 
" ... Kép: Tömegeket ejtettek foglyul, hogy kivégezzék őket
Jézus: Ezekkel a képekkel érzékeltettem veled, hogy mikor majd
kimutatja az antikrisztus foga fehérjét, és megnöveli szolgálói táborát, a
keresztények közül sokan összeütközésbe kerülnek majd vele. Amikor
látja, hogy védik a hagyományos értékeket, haragra gerjed, és
megparancsolja embereinek, hogy aki ellenáll, azt kíméletlenül fogják el,
kínozzák meg, és végezzék ki. Bizony lesz olyan is, hogy rengeteg
embert elfognak, egy közös táborba hurcolják őket, és ott látványos,
nagy kivégzéseket végeznek. Ez olyan szörnyű lesz, hogy fölülmúlja
majd az ókori, római kínzásokat, tömeggyilkosságokat. .."
 
"  ... Hang: Bemutatom neked ezt… az antikrisztussal kapcsolatban
Jézus: Kötelezővé fogja tenni a sátán bélyegét, elrendeli, hogy mindenki
jelentkezzen a gyűjtőhelyre, ahol elvégzik rajta a műveletet. Akik nem
mennek oda, azokat felkeresik, és ha ellenállnak az erőszaknak,
kíméletlenül megölik őket. Lesznek gyermekeim közül, akiknek sikerül
elbújni barlangokban, erdőkben, pincékben. Ők e bélyeg nélkül
maradnak, és életüket is megőrzöm. Akiket viszont erőszakkal
megölnek, azokat mint hős vértanúkat, azonnal a mennybe viszem.
Akiknek erőszakkal beadják e bélyeget, mint pl kórházban
fekvőtehetetlen betegeknek, kicsi gyermekeknek, azoknak lelkét
megóvom a pusztulástól, és e bélyeg testüknek sem fog ártani. .."
 
" ... Hang: Bejelenteni ezt az átkot
Jézus: Lassan, és fokozatosan eljön az ideje annak, hogy be kell
jelentenie a hamis prófétának a reformokat, az átkot, amely az egyházra
romlást hoz. .. "    

(A hamis próféta lenne Ferenc pápa?? - a szerk.)

A migránsokról:

" ... Hang: Ez csak ízelítője annak, ami lesz majd
Jézus: Mikor a migránsok elárasztják egészen Európát, a közéjük
surranó terroristák, akik az iszlám vallás őrült követői, felzaklatják őket,
felbiztatják, és tömegesen letámadják a templomokat, a keresztény
lakásokat, a keresztény közösségeket, szerzetesrendeket, és Isten
nevében lelövöldözik az embereket, és összetörik a berendezéseket.
Imádkozzatok hazátokért, Édesanyám őrködik felettetek, vigyáz rátok és
dolgaitokra. Csak imádkozzatok, és imádkozzatok. ... "
 
" ... Jézus: Használj ki minden percet az életedből, mert ha egyet is
kihagysz, az pazarlás. Ugyanis az időt azért adtam, hogy lelkeket ments,
és bűnbánattal javíts a saját állapotodon. ... "
 

Szintén Magyarországnak szóló üzenetek Olaszországból:

Az Eucharisztia Szüze a neki szentelteknek, István Magyarországa Gyermekeinek Manduria, 2005. május l7.

"Imádjátok Krisztus Vérét!

Kedves leányom! Ma látom mindazok szívét, akik el akarják fogadni meghívásomat, hogy egész életüket az én szolgálatomra szenteljék, és ma különös módon megáldom István Magyarországának gyermekeit. Visszatérek majd azután, hogy a Szent Szél, a Szentlélek újra megtisztítja a sok kemény szívet, akik elfeledték az igaz tiszteletet és fogadalmakat, melyeket nekem tettek. Erre a földre való visszatérésemet meghívások előzik meg, melyeket azoknak a kongregációknak /akol, nyáj, egyesülés, lásd János 10.16 – fordító/ küldök, melyek könnyeim pecsétjét viselik. A csend és a fájdalom gyermekeihez szálljon az én szerelmem, szeretetem..."

Ezzel az olaszországi üzenettel összhangban van az alábbi, 2005. január 31.-i, nálunk kapott felhívás:

Krisztus Király:
„Kérjétek Irgalmamat, és Én megáldom ezt a népet! Irgalmasságom rózsafüzére és szívetek irgalma lehívja Irgalmasságomat a földre! Minden kedden kérjétek Irgalmam és Én új népet, emelek erre a földre! Ez a nép kiváltja a pokol kapuját és nem vérzik el ez a nemzet!... Kiváltja azt a büntetést, melyet fejetekre hívtam, és melynek lángja elpusztítaná e földet, de Én megkönyörülök rajtatok és elkerüli haragom lángja, ha lehívjátok Irgalmas Szívem szeretetét!” (…)

„Mindenkinek hatalmas kegyelmeket adok, ha Nekem adja szívét! A kicsiny szívek szeretete tartja fönn a világot!”

Keletről jön a veszedelem és égig ér a lángja! Ha kéritek Irgalmas Szeretetemet, megmenekültök!

Magyarország égni fog, ha nem tér meg Hozzám időben! Kicsi, kedves népem! Te, aki Szívem csücske vagy! Kérjétek Irgalmamat, mert rajtatok keresztül akarom dicsőségemet véghez vinni a népek között! Imában egyesüljetek és kérjétek kedden három órakor Irgalmamat! Irgalmam szirmait bontom ki nektek és osztom szét e földön, ha Hozzám fordultok! Krisztus Király hív benneteket: töviseimből adtam nektek és koronámból is adok, csak hívjatok Engem!” (….)

"Kicsi áldozatok fogják naggyá tenni ezt az országot! Kérjétek irgalmamat, mert már közel az óra, és eljövök fenségemben és dicsőségemben! Nagyon nagy megtérésre van szükségetek, de ha mindenki Hozzám fordul, Én megkönyörülök e nemzeten! „Kérjétek irgalmamat, mert rajtatok /a magyar népen/ keresztül akarom dicsőségemet véghez vinni a népek között! Én, az Úr Jézus Krisztus értetek áldozatot hozok, és vágyom rá, hogy áldozatot hozzatok: szívetek áldozatát hozzátok Nekem!”

„Kérlek, vállaljátok magatokra Szent Keresztem szilánkjait, és én tövis helyett rózsákat fogok osztogatni nektek az utolsó napon!”

„Mária, az Én Édesanyám, a ti Édesanyátok, kegyelmi eszköz számotokra, kicsi fiaim! Ti is az Ő kegyelmi eszköze vagytok! Koronáján ti vagytok a csillag, mely világosságot hoz a földnek! Kincseim! Megáldom ezt a földet és ezt a népet /a magyart/ irgalmasságom eszköze lesz népem számára!

Építsetek védelmi falat a Gonosz ellen! Imádsággal fegyverezzétek fel magatokat, és Igémmel vértezzétek föl szíveteket! Imaszövetségeket építsetek, és harcoljatok egymásért Igémmel! Ez az imádság lesz leghatásosabb fegyver imaszövetségetekben!”

 

Azt hiszem fentiek önmagukért beszélnek, nagyon erős sátáni befolyás alatt
kell valakinek lennie, hogy ne értse meg miről is van szó. Most még tehet
mindenki magáért, meg is mentheti magát ha igazán akarja és nem hagyja
az ördögi/démoni sötét (pl.(bal)liberális, szabadkőműves) hatásokat érvényesülni...

-----------------------

 

ITT EGY NAGYON ÉRDEKES INTERJÚ RÉSZLETE

MARÓTH MIKLÓSSAL A MUSZLIM HÓDÍTÁSRÓL

ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEKRŐL:

" Hogyan ítéli meg a szíriai amerikai bombázást?

Ez megint olyan dolog, amelyet az ember nem lát át, csak kérdései vannak. A repülőteret megtámadó rakéták saját magukat irányítják, és halálos pontosan találnak. Miért van az, hogy csak a rakéták 30 százaléka talált célba? Ennyire jó az oroszok rakétaelhárító rendszere? Állítólag Trump pontosan tudta, hogy nem a szír kormánycsapatok intéztek vegyi támadást a szóban forgó falu ellen, de meg akarta mutatni, ki az úr a házban. A hetven rakéta nagyon sokba került, és elpusztítottak öt darab ötven éves repülőt. A támadás tehát anyagi csőd és presztízsveszteség volt. Nem értem. Egyszer talán megtudjuk, hogy mi volt a háttérben. 

Nem sokkal a támadás előtt olvashattuk a hírekben, hogy a magyar kormány atomkutatási megállapodást köt Iránnal. Ez mennyire volt okos ötlet, amikor épp elhidegül az iráni-amerikai viszony és Szíriában is bekeményítenek?

Erre tudok egy racionális választ, de nem mondhatom el. A magyar kormány nem csinált olyat, ami ostobaság lett volna. 

Sejtelmes.

Sokszor nem nyilvános, mi van egy-egy érthetetlen lépés hátterében. Mondok egy példát. A délszláv háborúban az amerikaiak egy támadásban elpusztítottak egy óvodát és a kínai nagykövetséget. Utána bocsánatot is kértek, mindenki más meg nézte, hogy milyen ügyetlenek az amerikaiak. Később azonban kiderült, hogy a követség és az óvoda alatt volt a jugoszláv repülők vezetési pontja. Kivárták hát a hétvégét, amikor az óvodában nem volt senki és a kínai nagykövetségen sem dolgoztak, és odacsaptak. És nem mondhatták meg az okát, de később kiszivárgott. Vannak dolgok, amelyekről adott időben nem lehet beszélni.

Magyarországnak van valamilyen érintettsége a katari ügyben?

Nincs. Gazdasági érdekeink mentén kell megpróbálnunk mind Katarral, mind Szaúd-Arábiával fenntartani a jó viszonyt, a konfliktusba viszont nem szabad beleavatkoznunk. 

A közel-keleti nagyhatalmak a nyugati szövetségesek érdekeitől függetlenül próbálnak terjeszkedni Európában is. Mi a cél?

Irán is, Szaúd-Arábia is, Törökország is folytat kulturális terjeszkedést. Elsősorban a mecsetépítésekre gondolok. Törökország például az Ottomán Birodalmat szeretné restaurálni, ha másként nem, kulturális eszközökkel.

Tessék megnézni, hány mecsetet építenek a Balkánon a törökök, és hogy miért akarnak Budapesten is mecsetet építeni!

De nem csak a Balkánon terjeszkednek. Nem véletlen, hogy amikor a 2015-ös bevándorló-invázió folyt, Szaúd-Arábia azt az egyetlen segítséget ajánlott fel Európának, hogy építenek saját költségükön 1500 mecsetet. Ha pedig valahol mecsetet építenek, az hozza a tudósokat is, akik a közélet szervezői.

Vissza lehet verni az ilyen próbálkozásokat? Egy városi legenda szerint egy törökökkel folytatott diplomáciai tárgyalás végén az utolsó török diplomata megjegyezte, hogy van egy magyar tankönyv, benne egy népdal, ami sértő a törökökre nézve, és ki kéne húzni: Gólya, gólya, gilice…

Teljesen életszerű. Az arab országok is beleszólnak a magyar tankönyvekbe. Az oszmán hódítás miatt a magyar tankönyvek megemlékeznek az iszlámról. Egyszer meghívtak az oktatásügyi minisztériumba a Gyurcsány-kormány alatt, amikor itt volt egy egyiptomi küldöttség, akik tételesen sorolták, mit szeretnének kihúzatni a magyar tankönyvekből. Ők sorolták, mi nincs úgy, ahogy mi írtuk, például azt állítva, hogy a dzsihád pusztán lelki harc. Én meg soroltam a dzsihádot valódi harcként értelmező forrásokat; akkor elnevették magukat és visszavonultak. Ez rutingyakorlat a muzulmán országok részéről, arra hivatkozva, hogy ők ismerik az iszlámot, nem mi.

Mi folyik a Balkánon?

Versenyfutás tapasztalható az ottomán restauráció és a szaúdi hátterű vahhabita terjeszkedés között. Vannak területek Boszniában és az albánoknál, ahová jobb, ha keresztény be nem teszi a lábát. Mondhatjuk, számunkra ezek no-go zónák. Vallási parancs, hogy a muzulmánoknak együtt kell élniük, közösségben, hiszen csak akkor maradhatnak nem muzulmán országban, ha tudják gyakorolni a vallásukat. Keresztény területen pedig csak úgy tudják gyakorolni a vallásukat, ha összetelepülnek. Ez európai szemmel nézve szociális kérdés, az ő szemszögükből nézve azonban vallási parancs.

Az iszlám állam kritériuma az, hogy kinek a nevében hirdetik az imát és kinek fizetik az adót, valamint hogy a muszlim törvények megvalósulnak-e vagy sem.

Ki tudja, hogy kinek a nevében hirdetik az imát Belgiumban, a Molenbeek-negyedben? Mert a zakátot fizetik, és nem a belga államkincstárnak. Az ő felfogásuk szerint a Molenbeek negyed az iszlám területe, a belga államnak pedig semmi köze hozzá. Ezért van az, hogy Londonban a mecset környékén megállítja a söröző fiatalokat a saría-járőr, mondván, ez az ő területük, itt nem lehet sörözni. Az iszlám állam tehát jelen van Európában, csak ezt Európa még nem fogta fel. A muzulmánoknál egybeesik a vallási és politikai közösség. Ami nálunk szociális kérdés, az náluk vallási. Ahol többségben vannak és a saría szerint élnek, az az ő területük.

Ezek szerint integrálni sem lehet őket?

Nem, ugyanis be kell tartaniuk az iszlám törvényeit, téríteniük kell. Sőt, az is szabály náluk, hogy mutatkozzanak megértőnek, mert ha az iszlám toleráns arcát mutatják, az is térítés. Minden muszlim kötelessége a hűség az iszlám iránt és mindennek az elutasítása, ami nem az. A legtöbben ezt úgy értelmezik, hogy még az öltözködésben sem utánozhatják az európaiakat. A férfiak még talán, de a nők nem. A muzulmánok nem lépnek az integráció útjára, inkább ők akarnak integrálni minket.

Akkor ez nem szegénység vagy befogadás kérdése?

Elsősorban nem. Természetesen mindezt még színezi a szociális probléma, például hogy nagyon magas arányban esnek ki a muzulmánok gyermekei az iskolarendszerből, ezért aztán szegények és elégedetlenek is. De a lényeg az, hogy nem maradhatnának Európában, ha nem ragaszkodnának a vallásukhoz és nem akarnának téríteni, valamint nem utasítanának el mindent, amit a környező társadalom kínál nekik. Hozzáteszem, mivel a „könyv birtokosait”, a zsidókat és a keresztényeket ők a saját területükön is elismerik, ezért ezt itt is megteszik. Ezért nem ellenzik, hogy megüljük a keresztény ünnepeket, például a karácsonyt. Amikor valamelyik angliai városban az önkormányzat nem akarta engedni a főtéri karácsonyfa felállítását, mondván, az sértő a kisebbségekre nézve, akkor a zsidó és muszlim vezető elment a városházára és jelezte, hogy őket egyáltalán nem zavarja a karácsonyfa. Ők elfogadóbbak a kereszténységgel vallási alapon, mint a szekularizált európai erők.

A fő ellenségük a szekularizmus, nemhiába a szórakozóhelyeken robbantanak.

Újra fellángolt a vita a córdobai mecset-katedrálisról, ami ma katolikus katedrális. Eredetileg keresztény templom állt a helyén, az Ibériai-félszigetet elfoglaló muzulmánok mecsetet építettek a helyére, majd a reconquista után katedrálist építettek a közepére. A spanyol baloldal és az andalúziai kormány államosítani akarja, mondván, az az emberiség közös kincse, a muzulmánok meg folyamatosan azt szeretnék elérni, hogy imádkozhassanak a katedrálisban.

Jártam a córdobai mecsetben. Hatalmas, és a közepén van egy katedrális, amelyet könnyedén el is lehet kerülni, ha csak a mecsetben sétál az ember. A katedrális elenyészik a mecsetben. A mecset állami múzeum. Ott nyugodtan imádkozhatnának a muzulmánok anélkül, hogy be kellene menniük a katedrálisba, utóbbi szerintem már provokáció.  Miért pont a templomban akarnak imádkozni? Más kérdés, hogy a templomba be lehet menni ingyen, a mecsetbe meg belépőt kell fizetni. Ha egyébként visszavennék a mecsetet, akkor az már az ő területük lenne, és előbb-utóbb kiebrudalnák onnan a püspökséget.

Hogyan ítéli meg Ferenc pápa menekültpárti szavait?

Egyesek tudatosan összemossák a menekülteket a bevándorlókkal. A menekültek kis kisebbséget jelentenek. Menekültnek számít az, aki háború sújtotta országból jön.  A polgárháború már nem számít ide. Szíriában háború van, nem polgárháború, mert beavatkoztak más országok is. Afganisztánban polgárháború van, aki onnan jön, az nem menekült. Még kevésbé menekült, aki Pakisztánból, Indiából vagy Iránból jön, és nem tudom, hogy miért menekültek a szubszaharai országokból jövő feketék. Egyikben sincs háború. A magyar rendőrség híradásaiból kiderült, hogy mongolok és haiti feketék is jöttek Szíria ürügyén. A szíriai menekülteket is bizonyos szkepticizmussal fogadom, mert a 14 millió menekültből 8 millió az országon belül maradt, csak átköltöztek a Bassár el-Aszad uralta területekre – aki elől állítólag menekülnek. Akik eljöttek, azok is letelepültek a határ mentén, a törökök adtak munkát annak, akinek volt végzettsége. Akiknek nem volt, azok meg ide jöttek. A pápával kapcsolatban pedig egy kérdésem van: szólt egy szót is a keleti keresztényekért?

Szokás példálózni azzal, hogy a kis Libanon és Jordánia mennyi menekültet fogadott be.

És kaptak egy sátorhelyet. Semmi többet. Pontosabban még ENSZ-segélyt. Európában azt magyarázzák, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni. Eközben az ENSZ visszavágta a segélyeket. Jordániában ez lehetetlen állapotokat okozott. Az iszlám törvényei szerint egy lány 9 éves korától férjhez mehet, egy fiú pedig 12 éves korától megnősülhet. A menekülttáborok körül ott köröznek a gazdag, ötven-hatvan éves szaúdiak, és arra várnak, hogy melyik család éhezik ki, mert nincs segély, és akkor felajánlja, hogy elveszi a lányt feleségül. A szíriai anyák azt nyilatkozták, hogy nem állhat elő olyan helyzet, hogy eladják a lányaikat. De előállt. Ki a felelős ezért a helyzetért? Azok az országok, amelyek megtámadták Szíriát, mert úgy gondolták, az ő feladatuk, hogy döntsenek a szír elnök személyéről: az USA, Franciaország és Nagy-Britannia. A felelősség az övéké, nem Magyarországé. Hozzáteszem, aki jogosan érkezik, mert valóban menekült, annak segít a magyar állam. 

Mit ellenez akkor?

Ellene vagyok, hogy szélhámosokat, akiknek sem szakmája sincs, sem nem menekültek, be kelljen fogadnunk. És ellene vagyok annak, hogy Európában kétféle állampolgár legyen: akire vonatkozik a törvény és dolgozik, meg akire nem vonatkozik a törvény. Egy libanoni fiatalember, aki a Toulouse-i Katolikus Egyetemen volt állásban, kérdezte, hogy jöhetne-e a Pázmányra. Mondtuk, hogy jöjjön. Három hónap a papírmunka. Ha átmászna a kerítésen és menedékjogot kérne, sokkal könnyebb dolga lenne.

Nem tudom elfogadni, hogy sokaknak csak jogaik vannak a menekültstátusokból kifolyólag, de se felelősség, se kötelesség nem terheli őket. A jogokkal mindig együtt jár felelősség és kötelesség is.

Hogy van az, hogy idejön valaki, aki soha, semmit nem tett Európáért, majd azonnal olyan kiemelt szociális ellátást kap, hogy többet költenek rá, mint például egy akadémiai sofőr fizetése? Amikor valaki elindul, annak nem kell gondolkodnia? Nem kell átgondolnia, hogy tud-e úszni vagy sem? Hogy miből fogja eltartani a családját? A Luxemburgban kvóta alapján letelepítettek 93 százaléka analfabéta! Ők milyen munkát fognak végezni? Hogy van az, hogy Svájcban és Németországban tartózkodó menekültek a segélyből hazamennek turistaként oda, ahonnan állítólag életveszély miatt elmenekültek? Vissza sem lenne szabad engedni őket ide! 

Nem dehumanizál az olyan kategorizálás, hogy „illegális bevándorlók” és hasonlók? 

Az érkező felelőssége, hogy elgondolkodjon, mielőtt elindul. A klímaváltozás miatt évente több métert nyomul előre a sivatag azokban az országokban, ahol ötven év alatt megtízszereződött a népesség. Óriási nagy bevándorlási hullám elé nézünk tehát, ezzel kéne szembenézni, nem a kvótákon gondolkodni. Nagyon magas a szóban forgó országok szaporodási rátája, és ha mi befogadjuk a többletet, akkor sosem fogják korlátozni magukat, nem áll be az az egyensúly a szaporodásban, ami a világ minden részén be szokott állni normális esetben. 

Visszaüt a szentimentális humanizmus?

Ez nem humanizmus, ez ostobaság. Azt sem értem, a bevándorlók védelmezőit miért nevezik jogvédőknek, amikor a jogtalanságot védik. Azt követelik, hogy engedjük bejönni őket a zöld határon? Hát ki látott már ilyet? Ahol van törvényes rend, ott csak a határátkelőn lehet bejönni. 

Milyen helyzetben van ma az Iszlám Állam?

Meg fog szűnni, fel fogják számolni, ehhez kétség sem fér. A baj az, hogy a muzulmán szélsőség ezzel nem fog megszűnni. Először az al-Kaidával volt bajunk; felszámoltuk. Jött az Iszlám Állam, sok al-kaidás átigazolt oda, most ezzel van bajunk. Ha leszámolunk vele, akkor ezek az emberek ugyan szét fognak szóródni, de a muzulmán szélsőségesség nem fog eltűnni. 

***

Maróth Miklós: Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2008-tól 2014-ig alelnöke. 1992 és 1999 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja, máig annak tanára. Az ELTE-n végzett arab-latin-görög szakokon, 1964 és 1965 között a Bagdadi Állami Egyetem hallgatója volt, később a Bécsi Egyetemen is tanult. 1987-ben a Harvard Egyetem vendégkutatója volt. "

A teljes interjú itt elolvasható:

http://mandiner.hu/cikk/20170705_maroth_miklos_interju_mandiner

 

sorosatan_.jpg

--

 

 portraitufonauta.jpg

Vissza a főoldalra