Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A szabadkőművesség támogatja Európa elárasztását bevándorlókkalHuszonnyolc európai szabadkőműves páholy írt alá egy közös nyilatkozatot, amiben felszólítják az európai kormányokat, hogy fogadják be az összes, Európába tartó bevándorlót. Nemleges válasz esetére azzal fenyegetnek, hogy újabb konfliktusokat szítanak Európában.

A francia Médias-Presse által közölt nyilatkozatban a szabadkőműves páholyok felszólítják az európai kormányokat, hogy engedélyezzék a korlátlan bevándorlást Európába, hogy ezzel “felülemelkedjenek a nemzeti egoizmuson”. A nyilatkozat szerint Európa vezetői tiszteletben kell tartsák az “emberi jogokat”, a “szolidaritás és testvériség eszméit”, valamint az elődeik által elfogadtatott “Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára” hivatkoznak, amit szerintük Európa elsődleges irányelvnek kell tekintsen.

Hogy valójában mit is jelent a “nemzeti egoizmuson felülemelkedés”, arra a Corrispondenza Romana beszámolója rámutat; a szabadkőműves páholyok aláásnák a haza eszmeiségét, az európai népek identitását. El akarják árasztani Európát idegen népekkel, hogy az európai országok lakossága a demográfiai összetétel radikális átrendeződése miatt többé ne legyen képes nemzeti identitást kialakítani.

A nyilatkozatot jegyző szabadkőműves páholyok a felszólítást ultimátum jelleggel tették: arra az esetre, ha az európai kormányok nem engedélyezik a korlátlan bevándorlást, “megosztottságot és konfliktusokat” helyeznek kilátásba. A figyelmeztetésként tett kijelentés egyértelműen fenyegetésnek tekinthető: a szabadkőműves páholyok azzal fenyegetik Európát, hogy megosztottságot és háborút szítanak, ha Európa nem hajlandó többé az általuk elfogadott alapelvek mentén működni.

A nyilatkozat önmagában felhívja a figyelmet arra, hogy a szabadkőműves páholyok biztonsági kockázatot jelentenek Európában. Mint az köztudott, Olaszországon át húzódik az Európába irányuló bevándorlás egyik fő útvonala. A közös nyilatkozatot pedig Olaszország Nagypáholya is aláírta. Amennyiben az olasz nagypáholy tagjai döntéshozatali szinten jelen vannak Olaszország hatalmi struktúrájában, a szervezet önmagában is képes lehet arra, hogy ellenőrzés nélkül ráengedje Európára az Észak-Afrikából érkező bevándorlók millióit.

Forrás: http://www.facebook.com/Hihetetlen.Magazin/photos/a.204389812955761.49172.166585050069571/963348167059918/?type=3&permPage=1

 

Nem kell meglepődni a szabadkőművesek (és persze az illuminátusok) tevé-
kenységén. Európa lezüllesztése, kultúrájának megsemmisítése régi terve/vágya
a keresztény alapkultúrájú fehér ember ellen ügyködő háttérhatalomnak. Íme:

Coudenhove-Kalergi terve kevert lakosságú Európára

Henry Makow 2015. június 26-án ismertette[1] honlapján az Illuminátusoknak a tervét Európa színes bőrűvé tételére. Makow az írást az Identitá[2] nevű olasz nyelvű honlapról vette át – melyet eredetileg di Riccardo Percivaldi írt – és szinte teljes terjedelemben közölte angolul.

Az Európát elözönlő tömeges bevándorlás gondosan megtervezett jelenség, amelynek a kiváltó okait a pénzhatalmi világelit tulajdonában lévő tömegtájékoztatás elhallgatja és megtévesztően elkerülhetetlen történelmi szükségszerűségnek állítja be. A mesterségesen előidézett népvándorlás tudatos tervezés eredménye, mégpedig azért, hogy Európa arculata, lakosságának összetétele gyökeresen megváltozzon. A már említett olasz szerző, di Riccardo Percivaldi, azzal kezdi fejtegetéseit, hogy az európai integráció egyik fő kezdeményezője ugyanaz a személy volt, aki ideológiailag is megalapozta az európai népek beolvasztását egy kevertfajú biomasszába.

Ma is kevesen hallottak Richard Coudenhove-Kalergi-ról. Apja Heinrich Coudenhove-Kalergi gróf, a Monarchia diplomatája volt, anyja pedig egy japán főnemesi család leszármazottja. Kalergi Tokióban született, iskoláit Csehországban, Ausztriában végezte, a Bécsi Egyetemen filozófiából doktorált 1916-ban. Első felesége a zsidószármazású Ida Roland volt, akit 13 éves korában ismert meg és akiből később híres színésznő lett. Kalergi 1922-ben publikálta ”Páneurópa – egy indítvány” címmel elképzeléseit, majd egy évre rá jelent meg „Páneurópa” című könyve, amellyel megalapozta a Pán-európai Mozgalmat. Olyan európai közösséget akart létrehozni, amely politikai és gazdasági érdekközösségként megakadályozhatja egy újabb világháború kirobbanását. Tevékenységét a második világháború után is folytatta és az ő szellemiségét fejezte ki Churchill 1946-ban elhangzott zürichi beszéde. Ebben a brit államférfi egy Egyesült Európa létrehozására tett javaslatot.

Coudenhove-Kalergi kezdeményezte az Európai Parlamenti Unió létrehozását 1947-ben. 1950-ben kitüntették az európai szabadkőművesség legrangosabb díjával, a Nagy Károly Díjjal, amelyet Aachen városa adományoz azoknak, akik a legtöbbet tették az európai egységért. Coudenhove-Kalergi már egyetemistaként tagja volt a bécsi Humanitas szabadkőműves páholynak, amely a pacifizmus támogatásával tűnt ki.

Richard-Kalergi a háttérből működve győzte meg Európa döntéshozóit az európai integráció végrehajtásáról. Már 1922-ben megalkotta a Pán-európai Mozgalmat, amelynek célja az Új Világrend létrehozása volt. Ennek a világrendnek a vezető hatalmai az Egyesült Államok és a vele szövetséges föderális államok. A világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció beindítása. A kezdeményezés legelső támogatói között volt a nemzetközi szabadkőművességet kiszolgáló Thomas Masaryk és a magasrangú szabadkőműves Edvard Benes. A pénzügyi támogatást kezdetben Max Warburg német bankár biztosította. A Pán-európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Karl Renner későbbi miniszterelnök vezette. A támogatók között volt Leon Bloum, Aristid Briant és Alcide De Gasperi.

A nemzeti szocializmus és a fasizmus hatalomra jutásával a Pán-európai Mozgalom átmenetileg nem működött. A második világháború után Churchill és a B’nai B’rith zsidó szabadkőműves szervezet támogatásával Kalergi terve ismét napirendre került és elnyerte az Egyesült Államok kormányának a támogatását is.

Kalergi tervének a lényegét a „Pracktischer Idealismus” című könyvében fejtette ki. Eszerint a jövő Európáját nem az óvilág őshonos népei népesítik be, hanem egyfajta alacsonyabbrendű embertípus, amely a különböző emberi fajok kényszerített keveredésének a nyomán jön létre. Kalergi szerint Európa népeit sárga-mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy önazonosság és etnikai hovatartozás nélküli, gyökértelen, és soknemzetiségű kevert lakosság, amelyen a hatalmi elit könnyűszerrel tud uralkodni.

Kalergi elsőként szükségesnek tartotta, hogy az európai nemzeteket fosszák meg önrendelkezési joguktól. A későbbiekben ezen nemzetek gyökeres átalakítását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogenizált keveréknépesség létrehozását szorgalmazta.

A nemzetközi szabadkőművesség frontembere szerint a jövő embere tehát kevertfajú lesz. A mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai fokozatosan eltűnnek. Az eurázsiai-negroid fajé a jövő, amely leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ez a keverék faj váltja fel a népek és egyének sokféleségét.

Kalergi ír az új uralkodórétegről is. Azt állítja, hogy Európa hosszú évszázadok alatt a júdaizmus elpusztítása helyett valójában kiművelte és erőssé tette a zsidó népet. Ily módon alkalmassá tette arra, hogy a zsidókból jöjjön létre a jövő társadalmának az elitje. A gettókból kiszabadult nép vált Európa új szellemi arisztokráciájává. A hagyományos európai feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció.

Richard Kalergi elgondolásai váltak az Európai Unió eszmei alapjává. Az európai integráció keretében hozott jogszabályok összessége elősegítette az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák az őshonos európai lakosság identitását és a fehérfajú népeket keverék mulat fajjá homogenizálják. Ennek az a célja, hogy a pénzhatalmi elit megszabaduljon a fehér fajú őslakosságtól, amely erős identitástudattal rendelkezik és mélyen gyökerező hagyományokon nyugvó érték- és normaközösséget alkot.

Az ENSZ is az asszimilációval való népirtás szolgálatában áll, amikor egyre erőszakosabban követeli Európától a bevándorlók millióinak a befogadását. Azt a megtévesztő propagandát hangoztatják, hogy az úgynevezett demográfiai válságon csak így lehet úrrá lenni. A szervezett magánhatalom globalista kiszolgálói Brüsszelben a fehér faj szaporodását minden eszközzel gátolják, miközben fokozott erőfeszítéseket tesznek az afrikai, ázsiai népesség bevándorlására.

Csak józanészre van ahhoz szükség, hogy belássuk: a demográfiai válságot hatékony családtámogatási rendszerrel, a családbarát értékrend közvetítésével és a családot bomlasztó morbid magatartások, devianciák szankcionálásával meg lehetne oldani. Az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi az őshonos fehér európai népek genetikai örökségét. Ennek a propagandának az élén annak a világnépnek a tagjai állnak, akik magukra vonatkoztatva viszont elvárják az etnikai-genetikai-faji elkülönülést és a más népekkel való keveredést. Az asszimilációt, a beolvadást, a népüket érhető egyik legnagyobb veszedelemnek tartják. Nos, más népek irányába viszont a keveredést erőltetik. A deszegregációs, multikulturalisa, rasszista-ellenes propaganda célja az emberek minőségének az átalakítása. Az az ember, akinek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme, az könnyen manipulálható és formálható biomassza.

G. Brock Chisholm pszichiáter az Egészségügyi Világszervezet (WHO) első főtitkára így fogalmazta meg a Kalergi-terv lényegét, amely egyben az ő álláspontja is volt:

„Amit fontos lenne megtenni, az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat, abból a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj egy olyan világban, amelyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani.”

Az ENSZ folyamatosan azt követeli, hogy az Európai Unió kezdje meg bevándorlók millióinak a letelepítését. Egy 2000 januárjában közzétett jelentés szerint, amelyet az ENSZ New York-i központjának népesedési részlege készített, Európának 2025-ig 159 millió bevándorlóra lenne szüksége ahhoz, hogy megoldást találjon a népesség elöregedésére és csökkenésére. kétségtelen, hogy az alacsony születési arányszám megfordítható lenne a családvédelmi rendszer tökéletesítésével. Az európai fehér őslakosság elárasztása idegen génekkel nem védelmezi annak genetikai örökségét. Ellenkezőleg, felgyorsítja annak az eltűnését. Az ENSZ által sürgetett intézkedések valójában megfosztják Európa lakosságát nemzeti, történelmi és kulturális kohéziójától.

2015-ben már előrehaladott állapotban van a Kalergi-terv gyakorlatba való átültetése. Európa népességi fúziója a harmadik világ lakóival gyors ütemben bontakozott ki. Egyre több a vegyes házasságokból származó kevertfajú utód, „a Kalergi-gyermek” földrészünkön. A félretájékoztatás és a tömegtájékoztatás agymosása nyomán egyre több európai adja fel származási gyökereit és mond le nemzeti identitásáról. A mindenütt jelenlévő neoliberális globalisták egyre hangosabban hirdetik, hogy a nemzeti önazonosság megtagadása az haladó és humánus tett, mert hiszen a „rasszizmus” rossz, amitől meg kell szabadulni.

Ennek alátámasztására idézünk néhány mondatot Nicolas Sarkozy korábbi francia elnöknek 2012-ben elhangzott beszédéből. Arra biztatta az őslakos fehér franciákat, hogy tudatosan válasszanak minél előbb egy más fajhoz tartozó partnert maguknak és vállaljanak minél több közös gyermeket. Sarkozy ezt mondta a fehér franciáknak:

„A cél a faji keresztezés kihívásával való szembenézés. A fajkeveredés az a kihívás, amellyel szembe kell néznünk a XXI. században.”

„Ez nem választás, ez kötelesség. Ez parancs. Nem tehetünk másképp. Azt kockáztatjuk, hogy súlyos problémákkal találjuk szembe magunkat.”

„Meg kell változnunk, ezért meg fogunk változni. Megváltoztatunk mindent egyszerre. Az üzleti életben, a közigazgatásban, az iskolaügyben, a politikai pártokban, és elkötelezzük magunkat az eredmények iránt.”

„Ha az önkéntesség nem kielégítő a Köztársaság számára, akkor az állam fog még keményebb eszközökhöz nyúlni. A faji keveredés kihívása mindig ismert volt Franciaországban. Amikor Franciaország szembenéz ezzel a kihívással, hűséges marad történelméhez.”

------

Láthatjuk, hogy Sarkozy úgy vélte: a fehér bőrű őslakos francia többség jelenti azt a problémát, amely lerombolhatja Franciaországot. Ezért meg kell ettől a fehér többségtől szabadulni a fajok céltudatos összekeverésével. Sarkozy fehér bőrű franciaként fehér ellenes politikát folytatott és ezzel gyengítette az őshonos franciák genetikai, hagyományőrző és kulturális gyökereit.

2015. június 12-én olvashattuk[1] Steve Goode tájékoztatását arról, hogy az Egyesült Államokban megszületett gyermekek többsége ma már színesbőrű. Az EthniFacts nevű kutatócsoport vezetője, Mike Lakusta szerint az Egyesült Államok a lényegi demográfiai átalakulás szakaszába lépett. A népszámlálási adatok kivetítése csak a folyamat egy részéről ad tájékoztatást. A vegyes házasságoknak, a kevertfajú és vegyes etnikumú háztartásoknak az összeszámlálása a nem-hispanic fehérekkel, akik együtt élhetnek más fajú és etnikumú személyekkel lakókörzeteik közelsége miatt, sokkal pontosabb képet ad arról, hogy milyen mélyreható változás következett be Amerika gazdasági, kulturális és társadalmi életében.

Ebből az a lényeg, hogy az Egyesült Államok etnikai összetétele megváltozott. A világ más fehér lakosságú országaiban is hasonló változás szemtanúi lehetünk. A kérdés az, hogy mindez tervszerű folyamat eredménye, vagy a véletlen szeszélyes játékának tudható be.

Már több dokumentum is napvilágot látott, amelyből az derül ki, hogy a népesség összetételének a gyökeres megváltoztatása a határok megnyitásának és a különböző eredetű lakosság tervezett, illetve kikényszerített összekeverésének a következménye.

Az egypólusú világrendszert irányító pénzhatalmi világelit tudatosan törekszik arra, hogy a fehértöbbségű országokat vegyes lakosságúvá alakítsa át. A sokféleség, a „diversity” hangsúlyozása azt jelenti, hogy fel kell hígítani színesbőrű népességgel a fehér lakosságot, az anti-rasszizmus pedig nem más, mint a fehér-ellenesség kódszava.

(Forrás: drabikjanos.com)

Ezen terv megvalósítása most folyik. És Európa, a brüsszeli ügynököknek köszönhetően, önként dugja a fejét a hurokba...

57muszlim.png

dp2glfhv4aa7c2z.jpg

-----------------------

Nagyon áthallásos:

----------------------

A POLOSKA INVÁZIÓ APROPÓJÁN...

"Gyűlölet tombol az egész országban.
A poloskák inváziójáról beszélnek, és politikai haszonszerzésre használják az ittlétüket.
Ezek a poloskák egy jobb élet reményében érkeztek Európába. Ez nem poloskainvázió, hanem egy lehetőség, hogy a szívünkbe fogadjuk ezeket a kedves lényeket.
Elszörnyülködve olvastam, hogy nem egy hírportál szúnyogháló építésére biztatja az olvasókat, hogy azzal tartsák kint a poloskákat.
Szerintem inkább hidakat kellene építeni, nem pedig falakat.
Az országba érkező poloskák nagyrészt kis ártatlan peték és nőstény poloskák, akiknek menedékre van szükségük.
Azután, hogy hány ízeltlábút ütöttek agyon és tapostak el nagyszüleink, nem az lenne a minimum, hogy ezeknek a poloskáknak átadjuk az otthonunkat?
Nincs is invázió, csak pár ártatlan poloska tévedt hozzánk! A képek és videók a poloskarohamokról és arról, hogy tönkreteszik a növényeket, csak orosz hekkerek műve. Mert minden rossz mögött ők állnak, mert Putyin nagyon gonosz.
A poloskák által gazdagodhatna a kultúránk.
Az embereknek kellene alkalmazkodniuk a poloskákhoz, hogy ők itt jobban érezzék magukat. Emberi kultúra nem létezik. Minél több poloska van egy lakásban, az a lakás annál gazdagabb, színesebb.
Ha egy lakásban több a poloska, mint az ember, akkor egyértelműen nem erőltethetjük rájuk az életstílusunkat. Nekünk kell kitinpáncélt vennünk és zümmögnünk. Remélem véget ér a gyűlöletkampány és az emberek kitárják a szívüket, az ablakaikat és befogadják ezeket a hányatott sorsú poloskákat.
Sokan azzal riogatnak, hogy ezek a poloskák pár éven belül tönkreteszik a termést, kitúrnak a saját lakásunkból, és az ország a poloskáké lesz, de kérdem én: ha poloskákkal lesz tele a ház... “na és akkor mi van?”"

/Ismeretlen szerző műve.../

poloskainvazio.jpg

migrans_agysebesz.jpg

vizugyi_migrans_.jpg

eu_sirasok_.png

indianok_.jpg

dp5m6_duwaaecb5.jpg
 
Vigyázzunk! 
Állítólag Nostradamus jóslata:
 
"Szerbia közelében* Magyarország lerohanására készülnek, a budai hírnök figyelmeztetni fogja őket: A bizánci vezér, a szlavóniai Sallon, az arabok törvényére fogja őket téríteni"
* Ez lehet Bosznia is. Ha egyszerre több százezer migráns zúdul a déli határra, biztos nem tudjuk
feltartóztatni őket. Hacsak nem telepítünk aknamezőt (ahogy a szocializmus idején a kommunisták
a nyugati határra) és automata géppuskákat (ahogy az NDK-s kommunista vezetők a határukra).
 
Továbbá:
"A jogar nagy bukása után két ellenséget is legyőznek: Afrikából támad
flotta a magyarok ellen, szörnyűséges tettek következnek szárazon és vízen."

Azt hiszem nagy veszélyben vagyunk!! Egész Európa!

Egy Facebook bejegyzés:
"Nem vagyunk őrültek?"

koyot.jpg

Bárcsak azok lennénk. A helyzet sokkal rosszabb: A brüsszeli
szabadkőműves disznók szervezik Európa elpusztítását.
-------------------------
A MUSZLIMOK IGAZI ARCA
EGYIPTOMI KERESZTÉNYEK LEGYILKOLÁSA

Ezért erőltetik a bevándorlást Brüsszelben. Európában is ezt akarják elérni.

gyilkos_muszlimok_.jpg

SI VIS PACEM PARA BELLUM!!

 

portraitufonauta.jpg

 Vissza a főoldalra...