Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 
Az Antikrisztus a béke emberének, jótevőnek fog látszani aki a háborús időkben
békét teremt. Egyetlen(de hamis) világegyházat hoz létre a szeretetre hivatkozva(!)
így sokakat meg fog téveszteni és ők, elfogadva a hamis de elsőre jónak látszó
tanokat, besétálnak a sátáni kelepcébe. Jó fellépésű, vonzó, humoros és kellemes
embernek fog látszani, aki az egész világot elámítja tehetségével és hatásával
mert nagy csodajeleket mutat sőt csodákat is tesz majd. Azt hirdeti, hogy ő
Jézus. Csak kevesen lesznek azok akik nem esnek a csapdájába.
 
Nem mondhatja majd senki, hogy nem tudott róla, vagy nem ismerte fel, mert itt
minden elolvasható ami fontos, így a felismerése is könnyebben megy.
Hamarosan itt van és akkor jönnek az igazi bajok.
 
Az Antikrisztus.
A következő próféciák melyeket az Isteni Irgalmasságról elnevezett látnoknő által kapott a világ az Antikrisztus uralkodásának részleteit tárják az emberek elé. 

Nagyfigyelmeztetés

"Kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok a vezetésért. Híveim, legyetek készen, hogy harcolni tudjatok az Én Nevemben, és hogy kiállhassatok az Antikrisztus ellen. Az emberek kinevetnek majd benneteket, amikor őket a jövendölésekre emlékeztetitek, amelyeket János könyve tartalmaz. Fanyar humorral fognak vádolni és szidalmazni benneteket nézeteitekért és gondjaitokért. Ne törődjetek ezzel, mert most kötelességetek van Velem szemben. Imádkozzatok, imádkozzatok és vegyétek rá a hitetleneket, hogy fogadják el a tanításokat. Ne féljetek." (2010. november 15. hétfő; 3:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ennek az undorító csalónak sok gyermekem fog áldozatul esni. Legyetek résen. A világban úgy fogják őt megismerni, mint a szeretet, a béke és a harmónia hírnökét. Az emberek térdre fognak előtte borulni és imádni fogják őt. Megmutatja majd nektek hatalmát és ti azt hiszitek majd róla, hogy ő isteni eredetű. De ő nem az. Olyan módon fog benneteket oktatni, ami időnként furcsának fog nektek tűnni. Az igaz hitűek tudni fogják, hogy ő nem a világosságból való. Kérkedő, nagyszerű fellépése elrejti merő gonoszságát. Büszkélkedése és magamutogatása által mindenki azt hiszi, hogy ő az igaz szeretet és az együttérzés megszemélyesítője. E mögött a látszat mögött pedig tele van gyűlölettel gyermekeim iránt. Kacag a csukott ajtók mögött. Gyermekeim, rémesen össze fog zavarni benneteket. Ő, hatalom-teljes, határozott, humoros, gondoskodó, szeretetteljes emberként fog megjelenni, és úgy fognak rá felnézni, mint egy megmentőre. Mindenkit vonzani fog szép arckifejezése, de ez hamarosan megváltozik. Rettenetes kárt okoz majd a világban és sok embert fog megölni. Terrorcselekedetei mindenki számára világossá fognak válni. Le fogja rombolni önállóságotokat, és közreműködni fog a jegy – az állat jegye- felvételében." (2010. november 15. hétfő; 3:00) 


Nagyfigyelmeztetés

"Sohase válasszátok az Antikrisztus útját, mert különben elvesztek számomra. Nagyon nehéz lesz, de segítségül gyermekeimnek sok – sok utat fogok megmutatni, hogy szenvedéseiket enyhítsem. Menjetek és imádkozzatok Isteni Irgalmasságomért és készüljetek fel a végső harcra." (2010. nov. 15., Hétfő, 11óra) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ne féljetek a viharoktól, földrengésektől, cunamiktól, az áradásoktól, a vulkánkitörésektől és a hőhullámoktól, amelyek azért ereszkednek le a Földre, hogy segítsenek megállítani az Antikrisztust és kezének lesújtását. Az Én követőim biztosan tudni fogják azt, hogy az új Paradicsomban mi vár majd rájuk akkor, amikor a Föld és az Ég eggyé válik." (2011. jan. 2., 21:45 óra) 

Nagyfigyelmeztetés

"A hirtelen globális változások, amelyek eddig csekély nyugtalanságnak látszottak, nemsokára háborúkká fejlődnek. A háborúk pedig élelmiszer szükségletre vezetnek. A demokrácia hamar megszűnik, és gonosz diktatúrák alakulnak. Azonban ezek a diktatúrák nagyon elővigyázatosak lesznek és úgy fognak megjelenni, mint a béke közvetítői, vagy mint felszabadító segítség. Családjaitok fenntartása ellenében, ellenőrizni fogják tulajdonaitokat, amelyeket végül is megkaparintanak maguknak. Engedélyt kell majd kérnetek tőlük arra, hogy családjaitokat táplálhassátok. Ahhoz pedig, hogy utazhassatok, egy speciális formalitásra lesz majd szükség, ezért fel lesztek szólítva, hogy fogadjátok el a jelet – az Antikrisztus jelét. Fussatok gyermekeim! Rejtőzzetek el! Mert ez még nem minden! Azt is meg fogják határozni nektek, hogy hogyan imádkozzatok, de az nem Isten lesz, akit imádni fognak. Gyermekeim, ezek nem mások, mint a sátán hadseregei, akik lelkeiteket akarják ellopni." (2011. március 3. 23.00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Az Új Világrend – Pénzetek és élelmiszereitek ellenőrzésének terve...
Ezek a csoportok, akiket Én Új Világkormányként fogok emlegetni, várakozás közben azt tervezik, hogy most az Antikrisztus vezetésével lépnek fel. Ugyanezek a csoportok idézték elő a bankrendszer összeomlását, és most mindenütt meg fogják semmisíteni a fizetőeszközöket, azért, hogy ellenőrzés alatt tarthassanak benneteket." (2011. április 17. vasárnap; 09:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Kérve-kérlek, ne fogadjátok el a Jelet, mert Számomra elvesztek! Ez a Jel nemcsak testileg, de lelkileg is elpusztít benneteket. Maradjatok ennek hatókörén kívül. Ha ennek a Jelnek –a sátán Jelének – felvételétől meg akartok menekülni, akkor kezdjétek el már most tartalékaitokat megtervezni, gondoskodjatok élelmiszerről, takarókról, gyertyákról és vízről. Ő, az Antikrisztus, aki az Új Világkormány vezetője lesz, hiszi, hogy az emberi lelkeket el fogja lopni. De nem fogja. Csakúgy, mint ahogyan sokan fognak az ő hatása alá kerülni, ugyanúgy az Én követőim is állhatatosan, hűségesen tartanak majd ki Mellettem, Isteni Megváltójuk mellett." (2011. április 17. vasárnap; 09:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ez egy ajándék, amelyet mély Szeretetem által adok minden gyermekemnek, hogy megosszam velük azt a tényt, hogy az Antikrisztus és csatlósai nemsokára hatalomra lépnek és hogy fel fognak lépni a hamis próféták is, akik földi Egyházamat félre fogják vezetni." (2011. jún. 11., szombat, 15:30) 

Nagyfigyelmeztetés

"Most felszentelt szolgáimhoz szólok: miért nem akarjátok ezt kihangsúlyozni nyájaitoknak? Miért nem mutattok rá aktívan arra, hogy a nagy büntetés milyen kihatással lesz gyermekeimre? Nem tudjátok, hogy sok gyermekem fogja a lelkét elveszíteni az Antikrisztus miatt, aki már itt van a Földön és ugrásra készen vár a színfalak mögött?" (2011. júl. 3. vasárnap, 18:30) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ti, gyermekeim, érteni és üdvözölni fogjátok Irgalmasságom nagy ajándékát, és olyan erőt kaptok, amelyet csak a szentek ismernek a Mennyországban. Ez az erő fogja később új hadseregemet összekovácsolni a földön. Ez a nagy hadsereg millió más lelket fog megmenteni az Antikrisztus által vezetett hadsereg karmaiból. Ez alatt a döntő időszak alatt, az emberiség teremtése óta, most az ima milliókat fog megmenteni és segíteni fog a megtérésben." (2011. szeptember 22. csütörtök; 21:30) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, nagyon erősen kell imádkoznod, mert az Antikrisztus már készen áll, hogy kiugorjon abból a lyukból, ahova elrejtőzött és a világra fogja vetni magát, hogy elnyelje gyermekeimet. Ravasz tervét egy jó megjelenésű, bájos és ékesszóló külső mögött fogja álcázni, de amikor a szemébe néznek gyermekeim, csak sötétséget fognak látni, mivel neki nincs lelke. Ő, nem Isten az Atya keze által lett megteremtve. Bankjaitok összeomlását az Antikrisztus szándékosan irányította, azért, hogy ha országaitoknak segítségre lenne szüksége, akkor ő és gonosz csatlósai országaitok megmentése által felemelkedhessenek. Ne feledjétek gyermekeim, hogy (már) rövid a sátán hátralevő ideje a földön. Az Antikrisztust azért küldték, hogy lelkeket lopjon Atyámtól. Ezek a lelkek Atyámtól, Istentől, minden dolog Megteremtőjétől származnak. Az Antikrisztus ígérete, miszerint az univerzum örökké tart, képtelenség." (2011. október 6., csütörtök, 22:45) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, Egyházam hűsége Irántam, szeretett Megváltója iránt, rövidesen a végsőkig próbára lesz téve. Egyházam elaludt és szendergésében nem készül fel az Antikrisztus érkezésére. Ő és csatlósai befészkelték magukat Atyám Egyházába és minden hasadékában jelen vannak az egész világon. A katolikus Egyház az Antikrisztus első számú célpontja és ő addig nem fog megállni, ameddig Egyházam vezetőinek legalább a felét el nem térítette ezen a földön. Olyan felkészületlenek a bíborosaim, püspökeim és papjaim, hogy nem képesek felismerni azokat a kifinomult változásokat, melyek a saját köreikben észlelhetők. Már nem tart sokáig, míg Egyházamon belül a megosztottság valóban nyilvánvaló lesz." (2011. október 28. péntek, 23:30) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék,aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot. Sajnos, a gyermekeim közül sokan, a Katolikus Egyház iránti hűségük miatt, vakon fogják követni ezt az új tévtant, mint leölésre szánt bárányok. Ébredjetek fel, gyermekeim, az igazságra. Ez a gonosz terv megváltoztatta a Katolikus tan alapvető hitelességét az évek során." (2012. január 18., szerda, 9:50) 

Nagyfigyelmeztetés

"Amint a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, máris számos esemény fog bekövetkezni. Az Antikrisztus és csoportja, annak ellenére, hogy a globális gyónás eredményeként meg fog gyengülni, megkezdi Szent Egyházam elfoglalásának belülről történő tervezését. Hadseregem állást foglal majd, és elkezd harcolni, hogy megmentse a Katolikus Egyházat a pusztulástól. Ők, a hamis próféta és követői, nem fognak győzni, leányom, de mennyi könnyet hullatok azokért a felszentelt szolgáimért, akik majd az útszélre fognak esni! Ők annyira megtévednek, hogy azt hiszik majd, hogy az igazhitű Katolikus Egyházat követik. Valójában ők a hamis próféta mögé sorakoznak fel, aki büszkén és megvetéssel a szívében fog a Szentszék fölött uralkodni." (2012. január 20., péntek, 20:15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Imára van szükségem e szegény félrevezetett papok, püspökök és bíborosok lelkének megmentésére, akik vakok az igazságra. Péter Szentszékét megszentségtelenítik a sátán bukott angyalai, akik egy csapatot alkotnak az Antikrisztussal és különböző szervezetekkel." (2012. január 20., péntek, 20:15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Olaszország is szenvedni fog a radioaktív csapadéktól, mely a hamis próféta és társának, az Antikrisztusnak felemelkedésével lesz kapcsolatban." (2012. február 4. 10.55) 

Nagyfigyelmeztetés

"Leányom, készen van egy gonosz terv, hogy az emberiség nagy részét háború által pusztítsák el. Ezek a háborúk nem véletlenek. Ugye láttátok, hogy mennyi minden történt már világszerte oly sok nemzeten belül? Mindez az Antikrisztus keze által történik, aki türelmesen vár dicsősége pillanatára a Földön. Amikor a nemzetek már térdre kényszerülnek, akkor ő majd bevonul, hogy a saját ravaszságának megfelelően, hamis békét hozzon létre. Ez a megtévesztés álarca lesz. Büntetésem azokra a nemzetekre fog lesújtani, akik majd részt vesznek ebben a nagy csalásban, hogy a nemzetek birtokba vétele által ellenőrizhessék a világot." (2012. február 4., 15:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Soha ne féljetek az Antikrisztus munkálkodásaitól, amikor ti, kedves gyermekeim, imáitok által, olyan hatalommal rendelkeztek, hogy meggyengíthetitek a világot szorító markolását. Nemsokára más világvezetőket is meg fognak ölni, és az Én szegény Helytartómat, XVI. Benedek Pápát, el fogják űzni Róma Szentszékéből." (2012. február 11., szombat, 11:30) 

Nagyfigyelmeztetés

"A megszokott mindennapi események nem fognak már sokáig ugyanannak látszani. Azok az örömök, amelyeket az anyagi javak miatt éreztek, már elvesztették csillogásukat. Ezek már nem maradnak sokáig vonzóak. Az értéktelenség álarcával vannak színezve. Miért van ez így? Nem tudjátok, hogy ez az Antikrisztus ostora, és az ő földi jelenléte árnyékolja be mindezeket? Ő, a sátán ivadéka, megfertőzi társadalmatok minden szintjét, beleértve a politikát, a hadsereget, a pénzügyi intézményeket, a humanitárius szervezeteket és még a templomaitokat is. Egyetlen egy területet sem kímél meg, annak érdekében, hogy ezekben az utolsó napokban a Földön, fájdalmat okozhasson." (2012. február 13. hétfő, 3:30) 

Nagyfigyelmeztetés

"Létezik egy terv az Antikrisztus szervezésében, hogy ellenőrizzék és leigázzák ezeket a nemzeteket, melyeknek gazdag erőforrásaik vannak. Mihelyt ellenőrzésük alá vonják ezeket az országokat, nagyon erőteljessé fognak válni. Amint a háborúk fokozódnak, és fárasztóvá válnak, akkor az Antikrisztus békés közvetítőként ismertté fogja magát tenni." (2012. március 10., szombat, 15:30) 

Nagyfigyelmeztetés

"A két tanú közül a második, a zsidók lesznek. A két gyertyatartó: az Én Keresztény Egyházam, a hagyományos és az igaz Egyház, és azok a követőim, akiket a Hamis Próféta majd félre fog állítani. A két olajfa: Izrael Ó és Új Jeruzsáleme. Ők, a zsidók, tudni fogják végre, hogy Én vagyok a Messiás, az igazságról szóló prédikálásaikat pedig szintén elvetik majd, és a Hamis Próféta meg az Antikrisztus kidobják őket, hogy elrothadjanak, akár egy hulla. De ez a választott nép most sem fog elpusztulni. Mindkettő legyőzöttnek fogja magát érezni, de ez nem így lesz, mert ti fogjátok megalkotni a többi vallással egyetemben az Igaz Egyházat, az Új Jeruzsálemet, amely a hamuból fog felemelkedni. Ti túl fogjátok élni a szörnyű monarchiát, amely a Hamis Próféta és az Antikrisztus vezetése alatt keletkezik, akik majd mindketten a tüzes tóba vetetnek, ami maga a Pokol." (2012. április 15., szerda, 1:36) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ennek a háborúnak az lesz a kihatása, hogy Katolikus Egyházam a Földön, – az egyesítés neve alatt – egy világ egyházba lesz beszippantva. Az egyesítés, vagyis a hamis béke, megvalósul, miután az Antikrisztus megjelenik, hogy hamis békét teremtsen, és egy úgynevezett „véget” vessen a háborúnak. Ez a békeszerződés belekeveri majd a nyugati országokat, míg Kína és Oroszország belekeverednek a világ dolgaiba." (2012. május 16., szerda, 3:10) 

Nagyfigyelmeztetés

"A Vörös Sárkány és a Medve, amely Oroszország, nem szeretik Istent. Ők az Antikrisztus vezetése alatt lesznek, aki Keletről származik, és aki zárt ajtók mögött rejtőzködik. Amikor ezek a próféciák kibontakoznak, akkor az egész világ hinni fog ezekben az üzenetekben. Akkor már nem lesz kétség." (2012. május 16., szerda, 3:10) 

Nagyfigyelmeztetés

"Sok beszélgetésre kerül majd sor, és Maradék Hadseregem fel fog emelkedni, hatalmas erőt kapván az Antikrisztus elleni küzdelemben. Az Én Maradék Keresztény Egyházam terjeszteni fogja a Szent Evangéliumot a Föld minden sarkában. Tűz fog rázúdulni mindazokra, akik megpróbálnak ártani Maradék Egyházamnak. Azonban kevesen lesznek majd képesek ellenállni Szent Szavam Igazságának, amikor meg fogják azt mutatni nekik." (2012. május 18., péntek, 10:48) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, az Antikrisztus már készíti az ő béke tervét, amelyet hamarosan be fog vezetni, miután a háborúk Közel – Keleten széles körben elterjednek, és amikor a fájdalom és a gyötrelem aggasztóan azt fogja jelenteni, hogy a reménynek már nyoma sincs. Akkor ő majd hirtelen megjelenik, és a béke embereként jelenti be magát a világnak, mint egy fényes ékszert, amely a Sötétség közepén szikrázni fog. Amint ő felbukkan, olyannak fog látszani, mint minden idők legkarizmatikusabb politikai vezetőinek egyike. Az ő szépsége, vonzó és gondoskodó személyisége az emberek többségét meg fogja bolondítani. Ő szeretetet és együttérzést fog magából kisugározni, és látszatra kereszténynek fog tűnni. Idővel, sok követőt fog magához vonzani, akik számban növekedni fognak, úgy, hogy hasonlóvá válik majd Hozzám, a Messiáshoz" (2012. június 1., péntek, 8:15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Amint azt majd látni lehet, ő természetfölötti képességekkel rendelkezik. Sokan azt fogják hinni, hogy őt Atyám küldte, és hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója. Ők imádkozni fognak hozzá, szeretni fogják, feladják érte az életüket, ő pedig kineveti és kigúnyolja majd őket, amikor nem láthatják őt. Ez minden idők legnagyobb megtévesztése lesz, és a terv az, hogy ellopják a lelketeket, hogy elvegyenek benneteket Tőlem. Ő és a Hamis Próféta, aki Péter székében királyként fog ülni, titokban egy világvallást fognak kitervelni. Ez egy keresztény típusú vallásnak fog tűnni, amely a szeretetet részesíti majd előnyben. Azonban ez a vallás mégsem fogja az egymás iránti szeretetet előnyben részesíteni, mert nem Istentől származik. Helyette az Antikrisztus iránti szeretetet és hűséget, és az önszeretet fogja előnyben részesíteni." (2012. június 1., péntek, 8:15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Hirtelen mindenkit arra fognak felkérni, hogy fogadják el az Egy – Világ – Bélyeget, a hűség Bélyegét. Egy egyesült világ, amelyben minden embernek részt kell majd vennie. Ellenőrizni fogják a pénzeteket, az élelemhez való hozzáférést, és azt, ahogyan ti éltek. A szabályok – méghozzá nagyon sok – azt fogják jelenteni, hogy ti foglyok lesztek. A cellátok kulcsa, amely az ő ellenőrzésük alatt tart majd benneteket, a Fenevad Bélyege lesz. A 666 – os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beépítve, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást. Ha egyszer azt beültették, akkor az mérgezni fog, nemcsak a szellemeteket és a lelketeket, hanem a testeteket is. Mert ez okozza majd a szerencsétlenséget, melynek az a célja, hogy a világ népességének nagy részét megsemmisítse. Ti nem fogadhatjátok el a bélyeget. Ehelyett Én majd utasítalak benneteket, hogy mit kell tennetek. Sokan elfogadják majd a bélyeget, mert tehetetlennek fogják érezni magukat. Az Élő Isten Pecsétje, az Én imám, a Keresztes Imahadjárat 33. imája lesz a ti mentőövetek. Ha ti elfogadjátok Védelmem Pecsétjét, amelyet Örök Atyám adott nektek, akkor a bélyeget nem kell elfogadnotok. Akkor ti majd érinthetetlenek lesztek. Otthonaitokat sem látni, sem pedig keresni nem lehet majd, vagy célba venni, mert láthatatlanná lesz téve a Sátán seregének szeme előtt. Nektek az élelmiszert el kell majd rejtenetek, amelynek néhány évig ki kell tartania. Nektek meg kell termelnetek saját gabonátokat, vizet kell tárolnotok, és megszentelt tárgyakkal kell körülvennetek magatokat." (2012. június 1., péntek, 8:15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, a három és fél év, amely a Megpróbáltatás időszakában még hátra maradt, 2012 decemberétől kezdődik. Ez lesz az az időszak, amikor az Antikrisztus katonai hősként fog megjelenni. A lelkét már átadta a Sátánnak, aki az ő minden részével rendelkezik. A hatalom, amellyel rendelkezni fog, azt jelenti majd, hogy idővel nemcsak úgy tekintenek rá, mint a béke emberére, hanem az emberek azt fogják gondolni, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója." (2012. július 20. péntek, 5:46) 

Nagyfigyelmeztetés

"Az Antikrisztus és a hamis próféta közösen tervezik gonosz uralkodásukat, ami már befejeződött, és az első dolog, amit véghez fognak vinni az a Közel-Kelet háborújának kiterjesztése lesz. Az Antikrisztus lesz a döntő fontosságú ember, aki a háttérben a szálakat irányítja. Aztán elő fog jönni, és egy béketervet közvetítvén lehet látni őt. Ez akkor lesz, amikor bűvöletébe fogja keríteni a világot. Időközben a Hamis Próféta megragadja a hatalmat a Katolikus Egyházon belül. Az Új – Világ – Vallás nagyon hamar beszippantja majd a Katolikus Egyházat, mely a sátáni imádat mozgalma lesz. Ennek az utálatnak az önimádat lesz az alapvető célja, és a törvények bevezetése, amely két dolgot foglal magában: A Szentségek és a bűn eltörlését." (2012. július 20. péntek, 5:46) 

Nagyfigyelmeztetés

"Vigyázzatok! Az Új Világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és együttérzéssel. Ez egy csodálatos képet fog a toleranciáról sugározni, és minden bűnt fel fog magasztalni, amely Isten előtt valóban bűn. Ők minden bűnt úgy ki fognak forgatni, hogy azok úgy tűnnek, mintha Isten Szemében elfogadhatóak lennének. De nektek tudnotok kell, hogy az ilyen utálat undort kelt Bennem, és jaj azoknak, akik ezt az örök kárhozatra vezető veszélyes ösvényt fogják követni. A bűn mindig bűn lesz Szememben." (2012. július 8., vasárnap, 5:17) 

Nagyfigyelmeztetés
 
"Ti, követőim, különleges Keresztes Imahadjárat Litániákat fogtok kapni, hogy ezek leépítsék és meggyengítsék az ő hatalmát. Ezeket a Nagyfigyelmeztetés után naponta kell mondanotok, és ideális módon, az Eucharisztia Imádásakor (Szentségimádás alatt). Ezeknek a litániáknak az a céljuk, hogy elpusztítsák az Antikrisztust és hadseregét. Ez egy hatalmas erő lesz, és ha elegendő lélek csatlakozik ezekhez az imákhoz, akkor ők eszközként fognak szolgálni az Antikrisztus és a Hamis Próféta által kivitelezett tervek széthullásában." (2012. július 21., szombat, 3:15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, tudnod kell, hogy miközben én utasításokat adok neked az emberiség üdvösségének felkészítésében, ami jogosan illeti őket, a gonosz is ugyanezt teszi: lelkeket készít fel. Ő hamis prófétákat készít fel, hogy megtévesszék Isten gyermekeit annak érdekében, hogy az Antikrisztust úgy fogadják el, mint Jézusukat." (2012. augusztus 12., vasárnap, 6:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Kijelentik majd, hogy a hamis próféta lesz a valódi pápa. Kijelentik azt is – először finoman -, hogy az Antikrisztus maga Krisztus Király. Amikor ők a szegény lelkeket azzal csábítják, hogy üzeneteik Istentől származnak, akkor az ilyen lelkek nem lesznek okosabbak. Figyelmeztetnem kell Isten minden gyermekét: a második alkalommal Én nem testben fogok eljönni." (2012. augusztus 12., vasárnap, 6:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus. Ez az utálat előre meg volt jövendölve. Az, hogy kiben higgyetek gyermekek, nem lesz könnyű feladat számotokra, mert sokan fognak jönni az Én Nevemben. De tudnotok kell a következőket: A gonosz, a hamis prófétáin keresztül, sohasem fogja azt mondani nektek, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, vagy, hogy a Szent Eucharisztiát magatokhoz vegyétek. Ő sohasem fogja beismerni, hogy Én, Jézus Krisztus, az Emberfia, Messiásként, testben jöttem, hogy az embert a bűntől megváltsam. Ő sohasem fogja kérni tőletek, vagy bátorítani titeket, hogy a Szent Rózsafüzért imádkozzátok, vagy legyetek hűségesek szeretett Édesanyámhoz." (2012. augusztus 12., vasárnap, 6:00) 


Nagyfigyelmeztetés

"Olyan erőteljesek imáitok, hogy idővel, ahogy milliókkal többen fogják Üzeneteimet a szeretet és a remény üzeneteit – elfogadni, lelkek milliárdjai fognak megmenekülni. A rajtatok keresztül végzett munkám, tanítványaim, ezer és ezer embert ment meg naponta. Ezért ne engedjetek a kétségeknek, melyek természetesen időről időre megtámadnak benneteket, és amelyek megakadályozhatják, hogy imádkozzatok. Most meg kell hallgatnotok. Sok minden fog most történni. A viharok az egész világon megszaporodnak, és a Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését. Nem fog sokáig tartani, ameddig bemutatja magát." (2012. november 5. hétfő, 18:50) 

Nagyfigyelmeztetés

"A háború egy szellemi háború lesz, bár néhány háború elő fogja idézni, hogy imacsoportok milliói jöjjenek létre, az Antikrisztus hatalmának meggyengítésére. Ezek az imák a Mennyországban íródtak és rendkívüli Kegyelmeket ígérnek. Ezeknek egyetlen célja van, és ez pedig az, hogy mindenki lelkét megmentse; minden gyermekét, minden hitűét, minden neműét, minden vallási felekezetűét és az ateistákét. Ez az Én legnagyobb vágyam." (2012. november 11. vasárnap 22:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Nektek most el kell mondanom, hogy Irgalmasságom – hasonlóan a tűz lángjához – hamarosan elárasztja az emberiséget, és beborítja valamennyi ember lelkét. Amikor ez megtörténik, akkor a világ egy nyugodtabb helyre lesz irányítva. Oly sokan fognak megtérni, és ez így jó. De egy éjjeli viharhoz hasonlóan megérkezik majd az Antikrisztus, és lerombolja ezt a békét. Meg fogja zavarni az emberek életét, bár ők ezt az elején nem veszik észre. Ő egy nagyon nagy hatalommal rendelkező világvezető lesz, és nektek sohasem szabad a szemébe néznetek. Süssétek le a szemeteket. Helyezzétek Belém bizalmatokat, és imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat, akiket megfertőz." (2012. november 25. vasárnap, 18:45) 

Nagyfigyelmeztetés

"A jó és a gonosz közötti harcra sor fog kerülni mind a Földön, mind pedig a Földön kívül, mindez ugyanabban az időben. Az a probléma ezzel a háborúval, hogy azok, akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, úgy fognak tűnni, mintha nagyon jó dolgokat csinálnának a világban. Azokat, akik Isten Törvényeit követik, démonoknak fogják tartani, és felkutatják őket. Menedékem, ahová menekülnötök kell: Szentséges Szívem lesz Vérem minden cseppjével, mely kiárad majd rátok, hogy védelemben részesítsen benneteket." (2012. november 25. vasárnap, 18:45) 

Nagyfigyelmeztetés

"A zsidók, akik elutasították Isten Szövetségét, melyet Mózes közvetített, szenvedni fognak, mint ahogy évszázadokon át szenvedtek. El fogják venni tőlük őseik földje fölötti hatalmukat és az egyetlen megoldás csak az lesz, hogy aláírjanak egy szerződést, mely által az Antikrisztus rabszolgáivá válnak. Választott népem szenvedni fog, mint ahogy Én is szenvedtem, és csak kevés irgalommal lesznek irántuk." (2012. november 30. péntek, 22:20) 

Nagyfigyelmeztetés

"Aztán, a Katolikus Egyházra mért utálat az Antikrisztus munkálkodása által fokozódni fog. Ez az ember, akit a Sátán vezet, úgy fog tűnni, mintha Izrael egyik barátja lenne. Aztán fellép, hogy megvédje Babilon támogatásával, mely maga az Európai Unió. Minden szándékosan szított háború a Közel Keleten Európára is kiterjed. Az Antikrisztus, az Új Világvallás álarca mögött ateizmust fog terjeszteni, melyet a Hamis Próféta fog irányítani." (2012. december 7. péntek, 18:45) 

Nagyfigyelmeztetés

"A Világháború megszervezés alatt áll, és hamarosan felfedi azt a rútságot, amely a világvezetők szívében rejlik, akik mintha köldökzsinór által egyesültek volna. Egyik táplálja a másikat, de hamarosan egyik sem marad vezető beosztásban a saját nemzetén belül, mert ők csak egyetlen mesternek fognak válaszolni: az Antikrisztusnak." (2013. január 18. péntek, 19: 30) 

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta jól fel van készülve, és az ő ideje most már elérkezett. Együttműködve az Antikrisztussal, ők térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni." (2013. február 13. szerda) 

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta miközben az ő fennkölt törekvéseivel van elfoglalva, hogy lenyűgözze a Katolikus világot, egy ideig félre lesz tolva, mert most az Antikrisztus lép fel a világ színpadára, ahogy az meg volt jövendölve. Amikor a média riportjaiban hallani fogtok egy új, ígérettel teljes békeközvetítőről, tudni fogjátok, hogy ki ő. Ő egy nagyon közeli szövetségese lesz a hamis prófétának, és nem fogja illúziókban ringatni magát afelől, hogy ki ő valójábana Sátán fia. Attól függetlenül, hogy ez milyen ijesztő lehet számotokra, ne feledjétek: Én, Jézus Krisztus vagyok a Király. Egyetlen embernek, egyetlen ellenségnek sincs Istennél nagyobb hatalma." (2013. február 25. hétfő) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ezek a háborúk hirtelen fognak kirobbanni, és az emberek rettegni fognak félelmükben, mihelyt a háborúba való keveredés világossá válik számukra. A háborúk megvetik a lábukat, és mint tolvaj az éjszakában, a sivatagi viharhoz hasonlóan fognak kiszélesedni, egyre nagyobb lendületet kapván, elérvén mindazokat, akik úgy érzik, hogy a békéjük biztosított számukra. Oly sok ország fog belekeveredni, hogy az mindenkit meg fog lepni. Hamarosan, a vérontás közepette az Antikrisztus meg fogja magát ismertetni. A zavarodottság, a félelem és a gabonaveszteség súlyosbítják majd a problémát. Amikor az ember élelmiszerért fog tülekedni, mivel az éhínség markában tartja a világot, a Harmadik Pecsét akkor lesz kinyilatkoztatva. Kiéhezve az élelemre, kiéhezve lelkileg, kiéhezve a segítségre az emberiség bármit és bárkit meg fog ragadni, ami ezek megszüntetését nyújtja számára. A színpad elő lesz készítve az Antikrisztus megérkezésére, hogy bejelentse magát a világnak. Ebben az időben az emberiség annyira meg fog könnyebbülni a béke embere miatt, aki oly nagy reményeket kínál majd fel, hogy készségesen válnak rabszolgáivá. Ők be fognak dőlni a tervének, melyet a világ átalakítására és a nemzetek egyesítésére dolgozott ki. A terv – amint azt mondani fogják – mindenki javát szolgálja, és megszabadítja a világot a terrorizmustól." (2013. március 16. szombat) 

Nagyfigyelmeztetés

"Amikor a béke vagy az, ami fegyverszünetnek látszik, helyreáll, akkor jön a következő szakasz: Minden nemzet, minden vallás, minden ország egy tömbbe való egyesítése. Ez akkor lesz, amikor a hamis próféta és az Antikrisztus közötti egység nyilvánvalóvá válik…" (2013. március 16. szombat) 

Nagyfigyelmeztetés

"A többi Keresztény Egyháznak: figyelmeztetlek benneteket, hogy ez a fertőzés a ti egyházatokra is ki fog terjedni. Idővel nehéz lesz számotokra, hogy olyan módon tanúsítsatok tiszteletet Tanításaim iránt, ahogyan az a világnak adatott. Minden keresztény szenvedni fog a hamis próféta és serege, és az Antikrisztus rendszere alatt, kinek arcát, mint minden idők legbefolyásosabb vezetője, hamarosan sugározni fogják az egész világon." (2013. március 17. vasárnap) 

Nagyfigyelmeztetés

"Azoknak, akik erkölcsi kötelezettséget éreznek, mert szeretik és ismerik Isten Szent Szavát, szemrehányást fognak tenni, és azzal fogják őket vádolni, hogy kegyetlenek és szívtelenek. Az ő bűnük az lesz, hogy ellenszegülnek a bűnös törvényeknek, amelyeket azért fognak bevezetni, mert az Egyházakat az üldöztetés során az Antikrisztus fel fogja oszlatni. Amikor ezek megoszlanak és szilánkokra hullnak, akkor az alapjaik majd meginognak. Többé már nem lesznek képesek határozottan kiállni a gonoszsággal és az igazságtalansággal szemben. Ekkor sok megrémült lélek számára, akik nagyon össze fognak zavarodni, megérik az idő arra, hogy szemtanúi legyenek Isten egy alternatív templomának." (2013. április 7. vasárnap) 

Nagyfigyelmeztetés

"Azt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti. És mivel Isten minden gyermekét szereti, ezért egyesíteni szeretné őket; és hogy nekik át kell ölelniük egymást függetlenül hittől, vallástól, bőrszíntől, fajtól és törvényeiktől. Azt fogják mondani, hogy így mindnyájan egységessé válnának Isten Színe előtt, és felkérik mindnyájukat, hogy küldjenek képviselőket az új templomba, amely Rómában lesz megtalálható. Továbbá azt fogják mondani, hogy ez lesz majd az Új Jeruzsálem, amely a Bibliában meg van jövendölve, és amelyet Isten választott vezetője védelmez – a hamis próféta." (2013. április 7. vasárnap) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ezt tudnotok kell: amikor a világot azon bűnösök miatt kell figyelmeztetni, akik Isten ellenségei, akkor ahhoz egyedül csak Nekem van jogom. De mindenesetre Én imákat fogok kérni a lelkükért. Egyetlen egy kivétel azonban lesz: Én soha nem fogom kérni, hogy imádkozzatok az Antikrisztusért, mert ő nem Istentől jön." (2013. április 12. péntek) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, a világ az Antikrisztus fellépésére készül. Ő már ki lett képezve számos befolyásos politikai erő által, hogy megtegye nagyszerű fellépését. Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról, de szeretve, tisztelve lesz és nagyra fogják őt becsülni mindkét oldalról, és a föld minden sarkában. A következőképpen fog elkezdődni: Az Antikrisztus, hamarosan egy háborút fog előidézni, Isten ellenségeinek segítségével, két nemzet között, melyek élén két makacs és erőteljes vezető áll. Ez a háború egyre csak fokozódni fog, és átterjed majd a többi országra is. Amikor a veszély már olyan súlyossá válik, hogy kezd kihatással lenni a legerőteljesebb nemzetekre is, akkor elkezdődnek a béketárgyalások. Mintegy a semmiből fog a fenevad előlépni. És olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, hogy az lenyűgözi a világot. … Olyan különleges lesz az Antikrisztus megjelenése, hogy a nemzetek túl fogják harsogni egymást, arra bátorítván őt, hogy látogassa meg országukat. Szeretni fogják őt, aki Küldetésem – amikor a Földön jártam – legapróbb részleteit, minden pillanatát le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egységről prédikálván, látni lehet majd, hogy – bármerre is jár – nagy csodákat fog tenni. Ez nem egy olyan ember, mint bárki más. Ez nem egy olyan ember, mint bármely más karizmatikus vezető. Az ő csillaga ragyogni és csillogni fog, mint senki másé őt megelőzően. Őrá úgy fognak tekinteni, mint az emberbaráti egy-világvallás névleges vezetőjére. Ennek az utálatnak az úgynevezett sikere neki lesz tulajdonítható. Mindenki a lába elé fog hullani. Arcának képmása mindenhol megtalálható lesz. Őt együtt lehet majd látni sok más vallási felekezet vezetővel. Hamarosan azt fogják mondani, hogy az emberek spontán módon meggyógyulnak a jelenlétében. A Sátán hatalmának köszönhetően, ő olyan cselekedetek véghezvitelére lesz képes, melyek sokakat sokkolni fog és ezeket csodáknak fogják minősíteni. Azok, akik Tanításaim Igazságait ismerik, fel fogják ismerni a csalást, amelyet az emberi nem elé helyeznek, és ők ellen fognak állni ennek az utálatnak." (2013. április 26. péntek) 

Nagyfigyelmeztetés

"Leányom, hamarosan egy járvány kezdete lesz látható, mivel Atyám egy büntetést fog küldeni a Földre, azokra a nemzetekre, amelyek megbántják Őt, és azokra, akik lehetővé teszik, hogy a szegény ártatlan embereknek gonoszságot és igazságtalanságot okozzanak. Ez a járvány az arcon lesz látható, és a sebek nem fognak addig begyógyulni, amíg a Nagy Büntetés véget nem ér. A járvány elterjedtebb lesz, mint az AIDS, és egyike lesz a közelgő Megpróbáltatás jeleinek. Ezt a járványt követni fogja majd egy éhínség, amely a föld egyharmadát fogja érinteni, és ennek az Antikrisztus uralkodása alatt lesztek szemtanúi. Amint az Antikrisztus uralma egy pókhálóhoz hasonlóan terjed, azzal egy időben Atyám Keze által egy sor megpróbáltatás lesz a világ négy sarkára bocsátva. Az Isteni beavatkozás segíteni fog abban, hogy megállítsa a lelkek megkaparintását, melyet a fenevad fog végbevinni az Antikrisztus erején által. Az ő követői egy fájdalmas büntetést fognak majd elszenvedni, mely a járvány miatt lesz látható az arcukon. Ők nem fognak elmenekülni e szigorú büntetés elől, de azok sem, akik ezt a gonosz megtévesztést véghezviszik Egyházamban a Földön." (2013. május 7. kedd) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, amikor eljön az idő a fenevad számára, hogy felfedje az Antikrisztust, nagy jelek lesznek láthatók. A mennydörgés, ahogyan azt még sohasem lehetett hallani, a világ sok részén lesz érzékelhető, de különösen a világ azon részén, ahol az Antikrisztus született." (2013. május 21. kedd) 

Nagyfigyelmeztetés

"Minden jel meg lesz adva a Mennyből, hogy figyelmeztesse azokat, akik a hamis próféta és a jövőbeli cinkosa, az Antikrisztus oldalán állnak, hogy napjaik meg vannak számlálva. Meg lesz mutatva Nekik, hogy milyen lenne Atyám haragját megtapasztalni. Sok püspök és pap fogja az Igazságot felismerni ebben a szakaszban, és harcolni fognak a gonoszság ellen." (2013-06-15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ők a világ minden sarkában fognak prédikálni és nem fognak félelmet ismerni. Az Irántam való szeretetük meghiúsítja majd az Antikrisztus munkálkodását. Irántam való engedelmességük és Keresztes Imahadjáratom imáira adott válaszuk a lelkek milliárdjait fogja megmenteni." (2013-06-15) 

Nagyfigyelmeztetés

"Hamarosan meg fog jelenni az Antikrisztus, és hírnevének kiemelkedése Jeruzsálemben fog elkezdődni. Amint ő nyilvánosan megjelenik, Fiam Egyházában minden nagyon gyorsan meg fog változni. Új előírások lesznek bevezetve. Új ereklyék, a papok öltözékének megváltoztatása és sok új előírás lesz kötelezővé téve. Eleinte az emberek azt fogják mondani, hogy ezek a változások annak szükségéből adódnak, hogy alázatosnak kell lenni. És miközben ezek az utálatok belépnek a Keresztény egyházakba, elkezdődik majd az üldöztetés. Csak merjétek ellenezni ezeket a sátáni rituálékat, és eretneknek fognak tartani benneteket – bajkeverőknek. Sok bíboros, püspök, pap, apáca és hétköznapi ember lesz kiközösítve, ha nem követik az új előírásokat, vagy nem imádják a hamis prófétát." (2013. július 25. csütörtök, 18:52) 

Nagyfigyelmeztetés

"És akkor megjelenik a fenevad. És ő a Sátánt fogja tisztelni. És a világot szörnyű zűrzavar fogja fogva tartani. Az emberek csapdába kerülnek. Egyrészt a hamis próféta minden vallást irányítani fog a világban és kihasználja azok szeretetét, akik ismerik az Igazságot. Azok, akik ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert az övék Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog mutatni a hamis próféta iránt. De mivel az ő szerepe politikai jellegű lesz, az egymás iránti hűségük sok embert fog egyesíteni, akik ezt a szövetséget meg fogják tapsolni." (2013. július 29. hétfő, 11:23) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ha bárki jön a jövőben és azt állítja, hogy ő nem más, mint Én, Jézus Krisztus, akkor tudnotok kell, hogy az egy hazug. Másodszorra nem testben fogok eljönni. A Sátán nem tudja ezeket a szavakat kimondani: „Jézus Krisztus, aki Testben jött el.” Amit ő, a fenevad az Antikrisztus száján keresztül fog mondani az a következő: „Én vagyok Jézus Krisztus, Én most testben jöttem el, hogy üdvösséget hozzak nektek.” Amikor ez megtörténik, Isteni Beavatkozásom gyors lesz, de addigra már a hamis próféta és az Antikrisztus sok lelket fognak ellopni." (2013. július 31. szerda, 18:56) 

Nagyfigyelmeztetés

"Az Antikrisztus készen áll, hogy kinyilvánítsa magát, és a terve a következő: ő addig várni fog, mígnem a háborúk már mindenhol tombolnak. Aztán közbelép, és egy hamis békét fog kötni Izrael államában, egyesítvén Izraelt Palesztinával egy hihetetlen szövetség által. Mindenki dicsérettel fogja elhalmozni őt. De ő nem fog itt megállni, hanem egy olyan ütemben fog előrehaladni, amely sokakat elképeszt majd, előmozdítván béketárgyalásokat sok háború sújtotta nemzetben. Ismét dicsérni fogják, és aztán milliárdok fogják őt rendkívüli csodálattal körülvenni, szerte a világon." (2013. augusztus 7. szerda, 18:50) 

Nagyfigyelmeztetés

"Az Antikrisztust minden dicsőség körbe fogja venni. Aztán a hamis prófétával együtt egy világméretű társulatot fognak létrehozni, amely a világ legnagyobb humanitárius kezdeményezéseként lesz bemutatva." (2013. augusztus 7. szerda, 18:50) 

Nagyfigyelmeztetés

"Nektek nem kell elfogadnotok, amit elétek terjesztenek. Amikor látni fogjátok, hogy a béke embere, az Antikrisztus, elismerésekben részesül és nagy műveiért kitüntetéseket kap a háború sújtotta országokban, akkor tudnotok kell, hogy Beavatkozásom már közel van." (2013. augusztus 7. szerda, 18:50) 

Nagyfigyelmeztetés

"A Keresztények nagymértékben és sokféle módon fognak szenvedni. A hitüket el fogják venni tőlük és helyébe egy utálatnak lesznek tanúi. Fájdalmuk, mely már megkezdődött, ugyanaz, mint amelyet Fiam is átél ebben az időben. Aztán egy megdöbbentő látványnak lesznek tanúi, amint az Antikrisztus saját bejelentésében azt fogja állítani, hogy ő egy jámbor Keresztény." (2013. augusztus 23. péntek, 14:09) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ő gondosan ki fogja agyalni, hogy hogyan szerettesse meg magát a Keresztényekkel, főleg a Római Katolikusokkal, mert ezek lesznek az ő fő célpontjai. Az Antikrisztust és az ő úgynevezett keresztény cselekedeteit mindenki csodálni fogja, gesztusai és az ő állítólagos Szentírás iránti szeretete azonnal elfogadhatóvá teszi őt sokak számára." (2013. augusztus 23. péntek, 14:09) 

Nagyfigyelmeztetés
 
"Szólítom a Zsidókat, a Muzulmánokat és a Keresztényeket, valamint minden más vallást, hogy most hallgassanak meg Engem. Senki sem marad érintetlen az Antikrisztus gonoszságától. De ha most felkészültök, elfogadva az Élő Isten Pecsétjét, és azt otthonaitokban tartjátok, akkor védettek lesztek azzal a szenvedéssel szemben, amelyet ő a világnak fog okozni." (2013. augusztus 30. péntek, 20:24) 

Nagyfigyelmeztetés

"Drága szeretett leányom, a leggonoszabb istentelen háromság, mely három ellenségemből tevődik össze – a hamis próféta, az Antikrisztus és a sárkány, aki maga a Sátán -, most fel fog emelkedni, dacolva a Legszentebb Szentháromsággal." (2013. október 16. szerda, 23:27) 

Nagyfigyelmeztetés

"Annyira óvatos a Sátán, csakhogy fel ne fedje valódi kilétét. Az ő valódi gonosz szándékai, amelyek Isten minden gyermeke ellen irányulnak, álcázva vannak, és kevés kiválasztottjainak elbűvölő, szép hercegként mutatja be magát, miként a legcsábítóbb módon jelenik meg előttük. Kiválasztott prófétáimmal való kommunikáláshoz hasonlóan, a kígyó is különleges üzeneteket ad az Antikrisztusnak, amelyeket ő gondosan dokumentál, és aztán megosztja földi hierarchiájával. Ezek az üzenetek földi Egyházam megszentségtelenítésére vonatkozó utasításokat tartalmaznak, arra tett előkészületként, hogy az Antikrisztus átvegye trónját, megtévesztvén így a világot, elhitetve, hogy: ő a Krisztus, a Világ Üdvözítője." (2013. október 16. szerda, 23:27) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ő azzal fog gúnyolni Engem, hogy utasításokat ad elkötelezett szolgáinak, hogy Egyházam szertartását alakítsák át a fordítottjára. Igémből el fognak venni, és új, trágár részekkel fogják Azt kiegészíteni a fenevad tiszteletére, és sokan nem fogják érteni annak jelentést." (2013. október 16. szerda, 23:27) 

Nagyfigyelmeztetés

"Minden, amit tanítottam nektek, az ellentéte lesz, a feje tetejére lesz állítva és kiforgatva. Mivel oly sokan nem értik meg igazán Tanításaimat, és mivel oly kevesen hallgatták figyelmesen az Evangéliumokat, amelyek Második Eljövetelem eseményeihez vezetnek, ezért ti nem lettetek bölcsebbek." (2013. október 16. szerda, 23:27) 

Nagyfigyelmeztetés

"Amikor a Rólam készített kép eltűnik, és többé azt már nem lehet látni, vagy amikor már nem lehet rátalálni Keresztjeimre, a Szent Bibliákra, a Szent Misekönyvekre, a Rózsafüzérekre, a medálokra és a Benedek Keresztekre, akkor tudni fogjátok, hogy a fenevad uralkodása elkezdődött. A világ az Antikrisztus dicsőségét fogja zengeni. Alig fogja a békét létrehozni – a hamis békét -, amelyet azon háborúk miatt hoz létre, amelyeknek kitörésében segített, máris megdöbbentő nyilatkozatokat fog tenni. Ő, az Antikrisztus, azt fogja állítani, hogy üzeneteket kapott az Atyaistentől, és ezek hitelesnek fognak tűnni. Ezt követően majd látni lehet őt, amint okkult erejét használva, sokakat meggyógyít, és úgy fog tűnni, hogy nagy lelki ajándékok birtokában van. Sokan el fognak csodálkozni az úgynevezett „csodák” miatt, amelyeket látszólag tenni fog, és a világ imádni fogja őt, és a lábai elé fog borulni. Aztán, az Antikrisztus azt fogja állítani magáról, hogy ő Jézus Krisztus, az Emberfia, és azt fogja mondani, hogy eljött az idő számára, hogy visszaszerezze a világot, és megmentse az egész emberiséget. Aki ellen mer szegülni ennek a mocsokságnak és trágárságoknak, mely a fenevad szájából fog ömleni szigorúan meg lesz büntetve." (2013. október 19. szombat, 20:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"A világ hírességei, szórakoztatói, a média, a filmsztárok, mind követelni fogják, hogy az Antikrisztussal mutatkozhassanak, és az ő képe sokkal szembetűnőbb lesz, mint bárki másé, aki előtte jött. Ő több nyelvet folyékonyan fog beszélni, jóképű lesz, nagy humorérzékkel és rendkívüli kommunikációs készséggel fog rendelkezni. Ő nagyon óvatos lesz azzal kapcsolatban, amit Istenről mond, és sohasem fog az Isten Anyjára utalni, mivel Rá (Isten Anyjára) úgy fognak tekinteni, mint akinek már nincs további szerepe. Az Antikrisztus interjúi gyakoriak lesznek a televízióban, és az emberek ragaszkodni fognak minden szóhoz, ami szájából jön. Befolyással lesz majd minden nemzet politikusaira, és fejedelemhez méltó módon fognak bánni azokkal, akiket együtt lehet majd látni vele. De ennek itt még nem lesz vége. Idézeteit prédikálni fogják minden templom szószékéről. Minden egyházban nagy tiszteletnek és tisztségnek fog örvendeni, míg végül ő fog Babilon új templomának új trónján ülni. Befolyása ki fog terjedni minden bankra, a kereskedelmi törvényekre és a világgazdaságra. Az Antikrisztus anyagi támogatásokat fog létrehozni a vállalatok, szervezetek, valamint a jótékonysági szervezetek csalogatására, hogy az ő új egy – világkereskedelmi központjának dolgozzanak. Nagy vagyonra fognak szert tenni azok, akik az Antikrisztus birodalmának részesei akarnak lenni. Mindenkinek, aki hűséget esküszik neki, akár vallási szertartásokon, üzleti vagy kereskedelmi megállapodások által, viselnie kell a bélyeget (a fenevad bélyegét). Azok, akik elfogadják a bélyeget, ami egy bankkártya és egy különleges chip formájához lesz hasonló, melyet a kezükbe ültetnek be, elveszítik a lelküket az ő javára. Mindazok, akik az Élő Isten Pecsétjét viselik, meg fognak menekülni az Antikrisztus karmai közül, és immúnisak lesznek a rémtettekkel szemben. Ne hagyjátok figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést. Ne féljetek ettől, mert ha követitek utasításaimat, védelemben részesültök. Sok könnyet ontottam, miközben ezt az Üzenetet adtam nektek, és ezért oly nagy a benned lévő Fájdalmam ebben az időben, leányom. Vigasztaljatok meg Engem azzal, hogy Irgalmamért és Védelmemért kiáltotok." (2013. október 19. szombat, 20:00) 

Nagyfigyelmeztetés

"Ő, az Antikrisztus, több nyelven fog beszélni, de egyetlen latin szó sem fogja elhagyni az ajkát" (2013. december 9. hétfő, 19:46) 

Nagyfigyelmeztetés
"Mert van egy dolog, amit tudnotok kell: az Antikrisztus bájos vonzóereje mögött ott lesz a bűnre való ösztönzés terve, hogy így az emberiség meghozza végső döntését: dacolva Istennel a fenevad pártjára álljon. Amikor ennek az ideje elérkezik, és amikor már minden kísérletet megtettem a lelkek megmentésére, akkor bevégeztetett. Csak a választottak vétetnek fel Királyságomba." (2013. március 16. szombat)

-------------------------------------

 

Az Antikrisztus profilja

Írta Joseph Candel

Az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus és hamis messiás jellemzői

A világ várva várja egy szupermen megjelenését, aki véget vet a háborúknak és fegyveres konfliktusoknak, vallási zavargásoknak, a politikai és gazdasági bizonytalanságnak. A Bibliában olvasható próféciák szerint pont egy ilyen szupermen jelenik meg hamarosan a világ színpadán. Az ördög emberi megtestesítője, akit a Biblia fenevadként, vagy Antikrisztusként említ. A Biblia számos helyen beszél az Antikrisztus személyes tulajdonságairól. Ezeket az információdarabokat összeillesztve, egy kriminológushoz hasonlóan rekonstruálhatjuk az Antikrisztus jellemzőit, hogy megjelenésekor könnyebben felismerhessük.

1. Az Antikrisztus egész lénye gonosz lesz, mégis sokan megváltóként fogadják majd

A Biblia számos jelzővel illeti: ?útálatos?, ?a bűn embere?, ?veszedelemnek fia? és ?törvénytaposó?.

?És ennek helyébe egy útálatos áll, a kire nem teszik az ország ékességét; hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.? (Dániel 11:21) Némelyik Bibliafordítás a ?cselszövés? szót használja a ?hízelkedés? helyett vagy azzal együtt.

?Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.? (II. Thessalonika 2:3)

?És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével[az Armageddoni csata során].? (II. Thessalonika 2:8)

?Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 1 Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.? (II. Korinthusbeliek 11:14-15)

2. Az Antikrisztus szókimondó személyiség lesz és tehetséges szónok

?És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.? (Dániel 7:25)

? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.? (Jelenések 13:5)

3. Az Antikrisztus tekintete szigorú lesz

?És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.? (Dániel 8:23)

Dániel próféta azt is írja róla, hogy ?termete is nagyobb a társaiénál?. (Dániel 7:20) Más Bibliafordítások az izmos, testes illetve a tiszteletet parancsoló jelzőket használják.

4. Az Antikrisztus rendkívül büszke lesz

?És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés less.? (Dániel 11:36)

Olyannyira büszke lesz, hogy egy idő után kijelenti, hogy ő maga Isten. ?A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.? (II. Thessalonika 2:4)

5. Az Antikrisztus egy katonai zseni lesz

Dániel próféta több kiemelkedő háborút is leír, melyeket az Antikrisztus vív majd uralma második három és fél éve során azokkal, akik ellene szegülnek. ?A megtévesztés mestere lesz, sokakat legyőz, mikor nem vigyáznak és azt hiszik biztonságban vannak. Figyelmeztetés nélkül elpusztítja őket.? (Az Élő Biblia fordításból)

?És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?? (Jelenések 13:4)

6. Az Antikrisztus nem vágyakozik nők után

?Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével [nem vágyik asszonyra], és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.? (Dániel 11:37) Ez a vers jelentheti azt, hogy az Antikrisztus cölibátusban él vagy nőtlen lesz, de jelentheti azt is, hogy homoszexuális beállítottságú.

7. Az Antikrisztus természetfeletti erővel rendelkezik majd, amit magától az ördögtől kap

?24 És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik.? (Dániel 8:24)

Az Antikrisztus olyan hatalommal rendelkezik majd és módszerei olyan perverzek és romlottak lesznek, hogy a Jelenések könyve mindenhol ?fenevadként? említi. Kinek az erejével halad előre? Nem a saját erejéből és nem is Isten erejével. Az Antikrisztus az ördög saját embere lesz, egy hamis megváltó, aki sátáni fortélyokkal és boszorkánysággal fogja átvenni a világ irányítását. ?És a sárkány adá az ő erejét annak [a fenevadnak], és az ő királyi székét, és nagy hatalmat.? (Jelenések 13:2)

?A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,? (II. Thessalonika 2:9)

Fortélyaival megdöbbenti, lenyűgözi majd az egész világot. ?3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.? (Jelenések 13:3)

Egy rövid időre az ördög, az Antikrisztuson keresztül  végre eléri, amit mindig is akart a korokon keresztül: az egész világ ura lesz és elképesztő hatalommal uralkodik majd szinte mindenek felett. ?És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé [Jézusé].? (Jelenések 13:7-8)

Isten nem azért rendelte úgy, hogy ezek a leírások az Antikrisztusról és uralmáról belekerüljenek a Bibliába, hogy félelmet keltsen bennünk, hanem, hogy felkészülhessünk és könnyebben felismerjük, mikor megjelenik a világ színpadán. “Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok és figyeljük az Ő [Jézus] visszajövetelét.” (I. Thessalonika 5:5, 6 Az Élő Bibliából) Az az ismeret, hogy az Antikrisztus megjelenésével egyre közelebb van Jézus visszajövetele is segít, hogy kitartsunk a nehéz időkben, hiszen végül az Úr megmenti övéit.

-----------------------------------

 

portraitufonauta.jpg

Vissza a főoldalra...