Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

arsenie_boca_duhovnic_2.jpg

[arsenie boca duhovnic]

 

Arsenie Boca a "román Nostradamus" szent életű ortodox szerzetes, és nagy misztikus volt.

Próféciái között szerepelt az is, hogy abban az évben, amikor a szülőfalujában lévő kis patak kiszárad, lesz egy isteni beavatkozás, amikor az emberiség elég kellemetlenül szembesül majd önmagával. Ez egybeesik majd egy csillagászati eseménnyel. ( Egyébként Conchita is egy asztronómiai eseményről beszélt a NF-el kapcsolatban.) Ehhez még két fontos tényről kell tudni.

Az említett kis patak 2015, januárban kiszáradt !!!!

A próféta sírja közelében lévő kis falu templomában most májusban könnyezni kezdett az őt ábrázol freskó. ( Ld. fenn.) Az esetről a román televízió is beszámolt. Az ortodox egyház vizsgálatot indított, és a képet elvitte.Így ez most már nem látogatható.

 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-icoana-din-vaslui-a-lui-arsenie-boca-plange-de-zile-intregi-localnicii-sunt-convinsi-ca-asista-la-o-minune-dumnezeiasca.html

 
 

Arsenie Boca (1910-1989 – Román ortodox keresztény szerzetes, lelkész, festő).

 Romániában van egy ortodox keresztény prófécia, mely szerint amikor Románia meg lesz támadva és meg lesz szállva Oroszország, Magyarország é s Bulgária által, akkor – Arsenie Boca próféciája szerint – '' Az égből tűzeső  fog  z ú d u lni a megszállókra.''.

 Halála előtt, mikor Amerika megmentéséért imádkozott, az Isten megmutatta neki, hogy miképpen él az átlag amerikai, és a 2001.09.11-én történt eseményeket is, amit – jóval azok megtörténte előtt – le is festett (Draganescu).

Ismerte az emberek gondolatait, múltját, jelenét és – részben – jövőjét, és sokat szenvedett a kommunisták miatt. Megjövendölte még, hogy Bukarestet egy olyan hatalmas földrengés fogja megrázni, továbbá, hogy Bukarest a második Jeruzsálem lesz, és az 1989-es decemberében történt eseményeket is előre látta . Romániával kapcsolatban azt jövendölte, hogy lesz idő, amikor Romániát lángok fogják körülvenni, és a külföldre távozottak közül sokan vissza szeretnének térni, de nem fognak tudni visszajönni.

 A Nibiruval kapcsolatban, azt jövendölte, hogy: 'A hegyek fölött egy farokkal rendelkező csillagot fogtok látni, és amint ezt meglátjátok, valami történni fog. Ugyancsak a Fogarasi hegyek fölött egy csillagok által alkotott kereszt fog megjelenni az égen, és akkor még lesz valami, egy nagy esemény.' Szólt még arról is, hogy Romániában óriási nagy csodák fognak történni, és ezért a világ figyelme erre az országra fog irányulni. Ezt – évtizedekkel ezelőtt – egy híres indiai keresztény, Sundar Singh is megjövendölte. Azt állította, hogy az emberiség előtt rendkívül nehéz idők állnak, és hogy Isten segedelme nélkül az ember nem lesz képes arra, hogy végig kitartson, de mindazok akik megtartják az Istenbe vetet igaz hitüket, meg lesznek mentve . 

A félelmet az ördögtől származónak tekintette. Szerinte a mi generációnk az utolsó. Halála előtt azt állította, hogy ellenségei meg akarják mérgezni, és ő ezt nem fogja megakadályozni, mivel az ő spirituális küldetése véget ért.

 

 https://iteletido.files.wordpress.com/2010/08/nibiru_short_1.pdf

------------------------------------------------------

 

Arsenie Boca szerzetespap jövendölései és élete

 

„Három ország fog letámadni minket" – Ez egy reggelre virradóra fog bekövetkezni (nem este, és nem is a délutáni szieszta ideje alatt - szerk.), azonban a támadókra is tűzeső vár a jóslat szerint. Ezek a következők: Magyarország, Bulgária, Oroszország.

„Sokan elmennek, kevesen jönnek vissza" – Egy nagyobb kivándorlási hullámra gondolt, nyilván. „Eljön az idő, amikor azok, akik elmentek, visszajönnének, de nem fognak tudni, mivel Románia lángba borul".

„Nagy bajok jönnek"  – A pap általánosító baljóslata szerint jóval nagyobb gondok jönnek, mint a Fogarasi-havasok. Úgy fogalmaz: majd térdre borulunk hegyeink előtt, kérve őket, hogy omoljanak ránk, mert már nem fogjuk tudni elviselni a kínokat. Sőt, megrohamozzuk majd a temetőket, és könyörögni fogunk a halottaknak, hogy feltámadjanak azért, hogy mi elfoglalhassuk a helyeiket, mert ami lesz, az kibírhatatlan.

„Adókat és egyéb korlátozásokat fognak bevezetni. Mindent elvesznek!" – Enyhe vigasz, hogy vezetőink-választottaink fejei is porba hullnak, nagyobb baj viszont, hogy minket kizsigerelnek.

„Az ötágú csillag el fog tűnni." – A vörös rongy, a sarló, a kalapács, és az ötágú csillag eltűnik, ám jön a hatágú csillag, az anarchia, és jaj lesz a világnak.

Forrás: http://kolozsvaros.ro/web/kolozsvaros/-/a-romanok-nostradamusanak-5-joslata-romaniarol

 

Arsenie Boca szerzetespap

Ha Brassó-Fogaras-Szeben környékén bármikor megkérdeznek egy parasztembert, hogy hallott-e már Arsenie Boca atyáról, az arca fel fog derülni, mint a vasárnapi napsugár. Kézen fog, bevezet otthonába, és megmutatja őt a falon, az ikonok között. A Fogarasi-havasok falvaiban Arsenie atyát szentként tisztelik. Tíz évvel azután, hogy eltávozott az igazak közé, lelkierejének varázsa hatalmasabb, mint valaha, életének példája pedig nagyon sokak számára vezérlő csillag. Az Ortodox Egyház vértanújának, Arsenie Boca atyának szenvedését teljesen kárpótolja az őt ismerők mélységes szeretete. Ezreké és ezreké. Tőlük indult el a legenda.

Arsenie Boca atya sírján a fű még a legzordabb teleken sem szárad el. Novemberben az ünnepén a prislopi kolostornál óriási az emberözön. Ezrek jönnek el, akik végigimádkozzák az emlékezetére tartott Szent Liturgiát, majd megcsókolják a keresztet, hazainduláskor pedig nem felejtenek el magukkal vinni egy maréknyi szentelt földet, az ottlévő papok nem kis tiltakozása ellenére. Egyikőjük szelíden így szól: „Elég már, jóemberek, mert lecsupaszítják a koporsót!”

Sok mindent beszélnek az atyáról. Szent volt-e? Vajon birtokában volt-e a jövőbelátás adományának? Igaz-e – mert így beszélik, – hogy ki-kijött a Szekuritáté börtöncellájának megvasalt ajtaján? Ahogy telik az idő, egyre kevesebben vannak, és egyre öregebbek azok az emberek, akik őt igazán ismerték. Meg akarod tudni az igazat, de ez szinte már nem is számít. Eltúlozva-e vagy sem, Arsenie atya képe mostantól a legendáé.

A lelkek látója

Nem könnyű ilyen kemény emberről írni, mint Arsenie Boca atya. Életében sok a rejtett – az emberek előtt titkolt – rész, hasonlóan a Sâmbăta völgyében lévő remetelakához, amely egy szinte hozzáférhetetlen helyen, a sziklák vízmosta falai közé beásva található – ezekre sziklafalakra az atya ráfestette az Istenszülőt, átváltoztatván ez által a hegyek vadságát az ima és elmélkedés oltárává.

Gazdag életrajzán túl, amely regény tárgyát képezhetné (teológiai, orvosi és képzőművészeti diplomát szerzett, két évig politikai fogolyként raboskodott a Duna-csatornánál, száműzték Prislopból, kiszakították a szerzetesi életből, és mindvégig üldözték a kommunisták), az atya a század egyik legnagyobb lelkivezetője. Nem véletlenül követték őt az emberek mindenhová, egy percig sem hagyván egyedül. Igazán azonban kevesen ismerték.

A 76 éves Ion Lupu, egy fogarasi parasztember így emlékezik róla: „Az atya nagyon hallgatag volt. Amíg a felsőszombatfalvi (Sâmbăta de Sus) kolostorban élt – amelyet egyébként teljesen felújított -, majdnem naponta láttam őt. Nem emlékszem, hogy valaha is mosolygott, vagy a kelleténél többet beszélt volna. Magához és másokhoz is szigorú volt, elrejtette az emberek elől böjtöléseit és imáit. Igen, az atya rendelkezett a lélekbe látás adományával. Amikor legelőször mentem hozzá gyónni vagy két napot kellett várnom, hogy rám kerüljön a sor. Otthon a befejezetlen munka, hát tűkön ültem. Az atya észrevette ezt, és így szólt: „Menj, fogd a fűrészt, végezd el a munkádat, aztán gyere vissza!” Abban a pillanatban elnémultam. Tényleg olvasott a gondolataimban: az eszem a fűrészen járt és nem a gyónáson. Néhány hónappal később kitört a háború, és cellája ajtajánál sok nő gyűlt össze. Mindannyian a frontra szakadt férjeik sorsáról akarták kérdezni, de olyan sokan voltak, hogy az atyának már nem volt ideje egyenként meghallgatni őket. Ránézett a tömegre, majd ujjával rámutatott egy-egy asszonyra és így szólt: „Te állíttass keresztet a házad mellé… Te készíts csomagot, mert a férjed megsebesült, de él.” Napok múltán az asszonyok visszatértek a remetelakhoz, mondván: „Igaza volt atyám. Megsebesült, de él. Úgy volt, atyám.”

A lélek festőjéből lett templomi festő

Arsenie Boca atya szenthez méltó hittel és türelemmel vitte a szenvedés keresztjét a vizsgálatok és letartóztatások poklán át, majd méltósággal viselte a megalázó száműzetést is, 15 évig festve a Drăgănescu-i templomot; ahogy tanítója, Nichifor Crainic mondta: „A lelkek festőjéből, íme, templomi festővé lettél. Légy boldog, mert ecseteddel simogathatod a tökéleteseket.”

A Drăgănescu-i ottlétről talán még kevesebbet lehet tudni. A Szeku által állandóan üldözött atya kerülte az érte több száz kilométerről is eljött fogarasiakkal való beszélgetést, megpróbálva megóvni őket a maga módján. Egyszerűen öltözködött, mint bármelyik világi, a templom hidege miatt a hátán mindig volt egy kis bunda. Így tökéletesítette művét – Krisztusnak ajánlott festői himnuszát, a kép és esztétikai átélés liturgiáját. A Drăgănescu-i emberek alig vették őt észre. „Úgy neveztük csak: „a Festő”- emlékszik vissza Gheorghe Marinescu, aki ma a falu legidősebb embere. „Bunescu atyához jött, hogy kifesse a templomot, és nagyon félrevonultan élt. Csak most döbbenek rá, hogy miért fordított hátat a tömegnek, jelezvén a szájára tett ujjával, hogy üldözik, és nem beszélhet. Több időt töltöttem az atya körül, és úgy tűnt nekem, hogy olyan ember, mint bárki más. Nem volt szemem, hogy lássam, pedig nagy hatalma volt: nézésével állatokat szelídített meg és nem lehetett előle semmit elrejteni. Tudta a legrejtettebb gondolataidat is. Emlékszem, amikor egy fogarasi ember az ételekkel teli tarisznyáját a templom udvarában hagyta, mire az atya így szólt hozzá: „Miért aggódsz semmiségekért? A tarisznyádra vigyáznak”. És valóban, az ember ott talált a csomagja mellett őrként két nagy kutyát… Azt beszélik, hogy látnok és próféta volt. Én csak azt tudom, hogy itt, Bunesţi-en sokat fáradozott a templom festésén, és nagyon mértéktartó volt az ételben és megfontolt a beszédben. Magát nem kímélve dolgozott, egyedül keverte a maltert, késő éjszakáig kínlódott az állványokon; amikor Bunescu atya meglátta a festményeit, meghatottságtól kábultan ezt mondta neki: „Atyám, te a dogmatikát vitted a falakra. Nem festesz, hanem tüzesen prédikálsz a falakon”.

Ilyen volt a mi Festőnk, akit a bukarestiek számba sem vettek, de a fogarasiak szentként tiszteltek. Velünk volt, de nem tudtuk értékelni. Amikor a helybeliek meglátták az úton a nehéz és tömött tarisznyákat cipelő fogarasiakat, irigyen és rosszallóan mondták: „Nézd, hogy hordják neki a finomságokat.” Ha ezek az emberek tudták volna, hogy a tarisznyákban nem volt egyéb, mint egy-egy 4-5 kilós erdélyi kenyér, talán elszégyellték volna magukat.”

Arsenie Boca atya 1989. november 28-án szenderült örök álomra. Öt nappal később temették el Prislop-on az általa kiválasztott helyen. E körül is sok még a meg nem fejtett titok. Sokan az ismerősei közül meg vannak győződve arról, hogy az atyát hosszan kínozta a Szeku, hogy a körmeit letépték az ujjairól, és hogy halála előtt figyelmeztette hóhérait: „Mondjátok meg Ceausescu-nak, hogy már nem éri meg a Karácsonyt.” Mások, a temetésnél segédkezők ezzel ellentétben azt állítják, hogy a sok munka és a sokféle betegség miatt lefogyott és természetes halállal halt meg a Sinaia-i kolostorban. Előbb vagy utóbb az igazság mindenképpen ki fog derülni.

Az nyilvánvaló, hogy Arsenie Boca nem volt egy hétköznapi ember, és az Úr szakadatlanul működött általa. Majd’ 50 éven keresztül, amíg tartott a kommunista rendszer, megpróbálták eltitkolni őt és nevét.

Az atya egy másik világhoz tartozott – az igazak világához. Nem véletlen az, hogy prislopi sírján a fű és a virágok soha nem hervadnak el.

(A Foaia Românească c. román nemzetiségi lapban megjelent írás nyomán fordította: Juhász-András Réka)

Forrás: http://hungary.orthodoxia.org/konyvtar/ortodoxia-mult-jelen-jovo/arsenie-boca-szerzetespap/

                                -------------------------------------------------------------

 

arsenie_boca_duhovnic.jpg

 

Inspiráló Idézetek Istenről - Arsenie Boca

Néhány inspiráló idézet egy erdélyi román szerzetestől, Arsenie Bocától.
Arsenie Boca a 20. században (September 29, 1910 – November 28, 1989) élt. Elismert szerzetes pap volt. A kommunisták féltek tőle, ezért börtönbe zárták. Megtiltották hogy misét tartson. 
Arsenie Boca magas spirituális szinten volt; ismerte az emberek múltját és jövőét. Előre tudta halálának időpontját, illetve az 1989-es forradalmat is megjósolta.
 

Isten szeretete a legnagyobb bűnös iránt is nagyobb, mint a legnagyobb szent szeretete Isten iránt.

Isten nem feledkezik meg az emberről, ahogy az ember megfeledkezik Róla.

Isten nem vár tőlünk csodákat. Azokat Ő teszi meg.

Azt hiszem a legtorzabb lény az emberi agyban, az maga Isten.

Ha türelmes vagy a nehézségekben akkor tudhatod hogy a Szentlélek benned van, de ha van erőd hálásnak is lenni akkor ragyog át rajtad a Lélek.

A legszebb ajándék amit Istennek adhatunk, ha egy életre Neki adjuk magunkat.

Amikor kisebb voltam édesanyám házában volt egy kép Szűz Máriáról. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy miért tetszik nekem annyira ez a kép.
Ő azt válaszolta: "Tudod, fiam, amikor méhemben voltál nagyon sokat néztem és imádkoztam hozzá."

Aki Jézust veszi példaképül élete minden pillanatában bizonyára megtalálta az élete értelmét és lelke békéjét.

A szerénység a büszkeség romjain építkezik.

Napjainkban sokan vannak akik a Szentírással a kezükbe haladnak a pokol felé.

A bűnök a génekbe vannak beíródva.

--------------------------------------------------------------------

 

Érdemes megnézni az "Ébredések" c. műsor 2015. május 13-i adását.
Szinte a teljes adás Arsénie Boca szerzetespapról szól egy érdekes,
Vele kapcsolatos, néhány nappal korábban történt, csodálatos jelenség
bemutatását is megtéve:, 

 

Weblap:

Arsenie Boca szerzetespap tanításai:

a_boca_tanitasai.jpg

 

------------------------------------------------------------

 

 

Ugrás a Szent Malakiás jóslatokra.

vagy

 Kép

 

Ugrás a NYIRKAI JÓSLATRA :     

 

 

vagy

 

Ugrás Pió atya jóslataihoz

 

vagy

portraitufonauta.jpg

 Vissza a főoldalra...