Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

   

                                  

"Bizonyos, hogy aki természettudományosan gondolkozik, sohasem jut a dolgok mélyére."

                                                                                               Hamvas Béla 

"Tenni azért, hogy az elkövetkező generációk útjából a gondolkodásnak

azokat a rettenetes akadályait eltávolítsuk, amelyek elhitették velük, hogy

az ember nem több mint földi állat."         /Alfred Meebold /

 

TÚLVILÁG,  MENNY,  POKOL, HALÁLKÖZELI  ÉLMÉNYEK...

 

Ezeken a dolgokon érdemes elgondolkozni.  Beszámolók a túlvilági létről:

 

 Halálközeli élmény...

   Dobronay László esete

 

 

Katt:

http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/ufologia/uploads/FliegCsillDobrL.wmv

 

Audio file

 

 

 Hangfelvétel egy nyilvános előadáson.

 

 

Katt:

  http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/ufologia/uploads/dobronay_domjn.mp3

       

Kép  

 

 Gesztelyi Nagy Judit esete

 

Katt:

Halálközeli élmény from GG FF on Vimeo.

http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/ufologia/uploads/Flieg_CsillGesztNJ2.wmv

 

 Következők:

HALÁLKÖZELI ÉLMÉNY ITT IS  

 

  FOLYTATÁSITT

 

SZÓVÁLTÁS 

 

VISSZATÉRÉS 

 


A FÖLDÖN RAGADT LÉLEK,  ITT    (paranormál)

 

 

HA LÉTEZIK A MENNY, AKKOR  BIZTOSAN  KELL LENNIE EGY HELYNEK AHOL A GONOSZOK VANNAK/LESZNEK.    -    NA EZ ÍGY IS VAN!!   Íme:

A POKOL LÉTEZIK!!!! 

  (Beszámoló átélt tapasztalat(!) alapján...         Elég félelmetes!! )

   ------------------------------

A POKOL LÉTEZIK!!!!  (Sajnos... )

Faustyna nővér látomása

Ma egy angyal levitt a pokol mélyére. Ez nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következők:

1. kín, mely a poklot alkotja - Isten elveszítése.
2. kín - a szüntelen lelkiismeret-furdalás.
3. kín az, hogy a lelkek sorsa itt már sohasem változik meg. (160)
4. kín - a tűz, amely átjárja a lelket anélkül, hogy elpusztítaná.
E szörnyű szenvedés tisztán lelki tűz, amit Isten haragja gyújtott lángra.
5. kín - az állandó sötétség és az iszonyú, fullasztó szag. Bár sötét van, az ördögök és az elkárhozott lelkek kölcsönösen látják egymást, látják mások és a maguk gonoszságát.
6. fajta szenvedés - a sátán szüntelen társasága.
7. kín - a szörnyű kétségbeesés, a gyűlölet Isten ellen, istenkáromlások, átkok, gyalázkodások. Ezek azok a fájdalmak, melyeket az összes kárhozott lélek közösen szenved. De ezzel nincs vége.

Különleges lelki fájdalmak is léteznek, nevezetesen az érzékek kínjai, amivel az egyes lelkek vétkeztek, az által szenvednek leírhatatlanul irtózatos módon. Rettenetes barlangjai és mélységei vannak a gyötrelemnek, ahol az egyik fájdalom különbözik a másiktól. Látva ezeket a szörnyű gyötrelmeket, meghaltam volna, ha Isten mindenhatósága nem tart fenn. A bűnösöknek tudniuk kell, hogy az egész örökkévalóságon át (161) az által az érzékük által fognak gyötrődni, amellyel vétkeztek. Isten parancsára írok ezekről a dolgokról, hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol és nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott.

Én, Fausztina nővér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban, hogy hirdessem és tanúsítsam a lelkeknek, létezik a pokol. Most nem beszélhetek róla, mert Istentől azt a parancsot kaptam, hogy írásban hagyjam hátra ezeket. Az ördögök nagyon gyűlöltek, de Isten parancsára engedelmeskedniük kellett nekem. Amit leírtam, az csak gyenge árnyéka a valóságnak, amit láttam. Egyet megjegyeztem: a legtöbb ott szenvedő lélek olyan, aki nem hitte el, hogy van pokol. Midőn magamhoz tértem, nem tudtam a rémülettől rendbe jönni, annyira lesújtott a lelkek szenvedése. Ezért még buzgóbban imádkozom a bűnösök megtéréséért. Szünet nélkül könyörgök értük Isten irgalmához. Ó, Jézusom, inkább haldokolnék a legnagyobb kínok között a világ végezetéig, mintsem megbántsalak a legkisebb vétséggel!

IRODALOM: Szent Fausztina Kowalska nővér. NAPLÓ. Isteni Irgalmasság Alapítvány. Eger. 2001.

-------------------------------------------

 

Kép

 

 

 

 

 

Beszámolók:

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                      A tökéletes metafizikai világkép

---------------------

KÉT MEGTÖRTÉNT MAGYARORSZÁGI ESET:

Részletek Árvai Attila könyvéből /PARANORMA /

1.  Andrea esete

"Év elején kaptam egy kedves kis levelet , melyben röviden részleteznek
egy furcsa találkozást "valakivel" aki útba igazítást adott az elbeszélőnek,
majd nyomtalanul eltűnt...
A levélből:

„ … Az egész akkor történt, mikor életemnek egy olyan szakaszához

értem, hogy egész nap azon törtem a fejem, végezzek magammal,

vagy sem?...

  Tél volt és sűrű pelyhekben hullott a hó.

Egyre csak bandukoltam a hóesésben és már nem is tudtam másra

gondolni csak arra mennyire szerencsétlen, elhagyatott és reményte-

lenül boldogtalan vagyok, mikor valaki megszólított:

- „Mi a baj Andrea?.. „

 Meglepődtem, mert a nevemen szólított ez a „valaki”.

Hirtelen felpillantottam rá, egész addig csak a cipőmet bámultam,

ahogy elkeseredve sétáltam, egy mellékutcában. Hangja nem volt

sehonnan ismerős.

 - Ki maga és honnan tudja a nevemet?...”

 - Nem az a fontos én ki vagyok, hanem, hogy te ne futamodj meg

önmagad elöl.”  Hangzott a váratlan és meglepő válasz.

Ekkor tudatosult bennem, hogy olyan „valakivel” találkoztam akivel

addig még sohasem.

Hosszú fekete kabát és egy nagy karimájú  régimódi kalap volt rajta.

Az arcát nem lehetett pontosan kivenni, mintha rejtegetni akarta

volna előlem, de a szemei rendkívül kifejezők voltak. Őszinteség és

tisztaság áradt belőle énfelém és én teljesen meglepődtem.

  Arra gondoltam  -  „Úristen, ki a franc ez?...”

  Ekkor megszólalt újra:  -  „ Nem kell félned tőlem  -  mondta csen-

desen, majd folytatta  -  látod ezt a hópelyhet? …  és kezében felém

nyújtott egyet.

  -  Ez aláhullik az égből, néhány pillanat alatt, aztán a földön semmivé lesz.

-  Ha ezt azonban az Isten ilyen pompába öltözteti, arra a néhány

pillanatra míg földet ér és örökre eltűnik, miért gondolod, hogy Téged

akit szeret, kevésbé kényeztetne? ..”

  Ezek a szavak úgy hatottak rám ott és akkor, hogy alig bírtam meg-

szólalni. Azokban az órákban mélyen el voltam keseredve, mint már

említettem és jön valaki aki ilyeneket mond nekem akkor amikor a

legjobban egyedül éreztem magam.

  Csak ennyit tudtam mondani:

  -  Ne, kérem ki maga, miért mond nekem ilyeneket, mikor meg akarok

halni?...”

    -  Meghalni?  -  kérdezte  -  tudod egyáltalán mi a halál?...”

    -  Nem, azt hiszem nem tudom.

    -  Akkor miért sóvárogsz olyasmiért, amiről nem tudod micsoda?

    -  A halál nem kikövetelhető adomány, mellyel megmentheted az

életedet, azért ne sóvárogj érte, menj haza, majd minden rendbe jön.”

  Ezeket a szavakat soha nem felejtem el, melyeket utoljára hallottam

a rejtélyes „idegentől”.

  Láttam amint eltűnik a sűrű hóesésben.

  Még utána szóltam:

  -  Kérem várjon, jöjjön vissza, még szeretnék Önnel beszélgetni!...”

Elindultam abba az irányba amerre láttam eltávozni azelőtt néhány

másodperccel.

  Ahogy lepillantottam a friss hóra, döbbenten vettem észre, hogy

semmilyen lábnyomot nem látok benne az enyémen kívül.

  A hó teljesen érintetlen volt abban az irányban amerre távozott ez a valaki.

    -  Ez nem lehet igaz  -  gondolkoztam  -  legalább a lábnyomát látnom

kellene! ..”

Rohanni kezdtem egyre sebesebben és kiabáltam:

   -   Hé uram várjon meg kérem, ki maga? …”

Soha nem láttam többé.

Roskadtan ültem le a frissen esett hótakaróra és csak könnyeztem egyre.

   -   Istenem, kit küldtél ide hozzám, ki volt ez?  -  Ezeket ismételgettem

folyton.

  Valahogy hazakeveredtem és azon az este mély nyugalom szállt rám,

megéreztem, hogy minden rendben lesz körülöttem.

  Nem tudtam ki volt az „idegen”, de tudtam igazat beszélt,és valóban

az esetet követően néhány hónapra körülményeim jóra fordultak, min-

den rendbe jött, ahogy azt megmondta.

  Máig sem tudom ki volt az akivel akkor beszéltem, de igazat mondott

és ha igazat beszélt rossz ember nem lehet, ha egyáltalán ember volt

és nem angyal…”   

winter2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2.   Egy beteg asszony esete:

 

„1991-ben annyira elhatalmasodott nyakamon egy rosszindulatú rákos
daganat, hogy az orvosok egyértelműen lemondtak gyógyulásomról.
  Egy idő után már se nyelni sem pedig enni nem tudtam, olyan hatal-
massá duzzadt közvetlenül az ádámcsutkámnál a daganat.
  Hasonlított egy méretes almához, amelyik közvetlenül az ajkam alatt
helyezkedett el.
  Egy este, mikor már számomra is kétséges volt, hogy megérem-e a
reggelt, olyan rossz volt az állapotom, meglátogatott gyülekezetünkből
hét testvérem, akikkel azelőtt eljártunk Istentiszeteletekre.
  Nagyon megörültem nekik, s ők látták mennyire rosszul vagyok.
  Akkor azt kérdezte tőlem István: „Hiszed-e, hogy meggyógyulsz?”
  Erre én: „ – Nagyon szeretném hinni, igen.”
  - „Ha elhiszed, hogy még most is van reményed, imádkozz velünk!”
  Ezeket mondta nekem határozottan, szinte felszólított, hogy tegyem
amit mond. Persze, hogy engedelmeskedtem neki, hiszen ezek az embe-
rek voltak azok akik az utolsó órákban mellettem voltak és hittek is
abban, hogy sikerülhet megmenteni engem.
  Olyan mély hittel kezdtek el imádkozni együtt hangosan, hogy én is
ugyanezt tettem és tényleg kezdtem elhinni, hogy van reményem az
életben maradásra. Este nyolc órakor kezdtünk el közösen imádkozni,
az ágyam körül hét ember volt akik imádkoztak egy nyolcadik ember
életéért és gyógyulásáért.
  Annyira belefeledkeztünk a közös imádságba, hogy észre sem vettük
az idő múlását.
  Aztán megtörtént a csoda, úgy éjfél előtt.
  Hihetetlen, de éreztem ahogy kezd „visszanőni” a daganat a nyakamon.
A többiek is látták mindannyian, néhány perc alatt eltűnt a rákos daganat.
Nem akartunk hinni a szemünknek mikor megtörtént. Már kaptam levegőt,
nyelni is tudtam és roppant éhes voltam.
  A nagy csodálkozástól abbahagytuk az imádságot és csak néztünk
egymásra.
  Aztán István szólalt meg hirtelen: „- Mit csodálkoztok?... – hát nem ezért
könyörögtünk a mi Urunkhoz?...”
  -  „Csoda történt testvéreim!”
  Üdvrivalgásban törtünk ki és én még mindig nem akartam  elhinni, hogy
ez tényleg sikerült. 
  Csak sírtam és sírtam, nem tudtam, hogyan köszönjem meg ezeknek az
embereknek, amit értem tettek.
  Már máskor is hallottam, hogy gyülekezetekben gyógyulnak meg emberek
a legkülönfélébb betegségekből, olyanokból is melyek „gyógyíthatatlanok”.
  Viszont teljesen más hallani, mint megtapasztalni.
  Azóta is rendszeresen járunk a gyülekezetbe és dicsérjük Istent, egyetlen
alkalmat sem szalasztanék el.”

----------------------

 

A halálközeli élményeket (HKÉ) tárgyaló cikk az Origo.hu -ról      

    Újabb biztató jelek a túlvilágról

Brit kutatók állítása szerint úttörő jellegű bizonyítékok vannak arra, hogy a tudat a klinikai halál állapotában is működhet, miután az agyfunkciók már bizonyíthatóan leálltak.

Sam Parnia (Southampton University, Anglia) és munkatársai szerint egy éves időszakra kiterjedő kutatásaik úttörő jellegűnek minősíthetők a halálközeli élmények vizsgálata terén. Az eddigi eredményeket - amelyek a Resuscitation (Újraélesztés) c. folyóirat 2001 februári számában jelentek meg először - a múlt héten tárták a tudós-közvélemény elé a Caltech-en megrendezett konferencián.

Tiszta emléknyomok "odaátról"

A kutatók által vizsgált, kórházi körülmények között szívinfarktust szenvedett és újraélesztett személyek egy részénél jól szervezett agyműködésre utaló jeleket (gondolkodást, érzelmi funkciók és az emlékezet kialakulását) tapasztalták abból az időszakból, amikor azok agya már nem mutatott életjelet. A klinikai halál állapotában végzett EEG-vizsgálatok kétségkívül bizonyították, hogy az agy elektromos aktivitása a kritikus időszakban szünetelt. A kutatók lehetségesnek tartják, hogy mindezekért az agytól függetlenül létező tudat (lélek?) felelős.

Hatvanhárom infarktusos, klinikai halál állapotából visszahozott személyt vizsgáltak meg, s az esemény utáni egy héten belül mindegyikükkel interjút készítettek. A hatvanhárom emberből hét (11%) számolt be emléknyomokról. Közülük négyen teljesen tiszta gondolatokra és cselekvésekre emlékeztek, miután az orvosok megállapították az agyhalált. Ez - korábbi hasonló beszámolókhoz hasonlóan - ismét csak ellentmond annak az elméletnek, mely szerint az agy által kreált, a halálba való átmenetet megkönnyítő zavaros víziókról van szó csupán. Persze a "szokásos" halálközeli tapasztalatok is előbukkantak (így például a testenkívüliség élménye, pozitív érzések, alagút, fény stb.).

A kutatók fontosnak tartják megjegyezni, hogy a vizsgált személyek agya nem szenvedett oxigénhiányban, amellyel sokan magyarázzák az ilyen látomások kialakulását. Egy másik szokásos ellenérv, hogy az emlékek közvetlenül a tudat elvesztése előtt, illetve közvetlenül visszanyerése után rögzülnek. Parnia véleménye szerint azonban ez azért nem lehetséges, mert a tudatvesztés más, kevésbé súlyos állapotainál (például a baleseteknél előforduló eszméletvesztésnél) is pont ennek ellenkezőjét tapasztaljuk: az áldozatoknál egyszerűen kiesnek a kritikus időszak dolgai ("az utolsó, amire emlékszem, egy piros autó volt, aztán már csak a kórházban tértem magamhoz"). Egy másik, fontosnak tartott motívum, hogy a négy említett személy egyike sem vallotta magát gyakorló hívőnek, s nem számoltak be vallásos elemek feltűnéséről.

Alapítvány a további kutatásokért

Világszerte több ezer ember vallott már kutatóknak a halálközeli élményekről. A legkisebb mindössze 2,5 éves volt, s ő is beszámolt testének elhagyásáról és a fényről. Sokan azonban azért nem beszélnek, mert attól félnek, hogy bolondnak tartják őket.

Parnia és kollégái egy olyan alapítványt hoztak létre (Horizon Research Foundation), amelynek célja a szakértők és laikusok folyamatos tájékoztatása a terület legújabb kutatási eredményeiről.

Parnia odáig merészkedik, hogy a tudat valamilyen szinten független lehet az agytól, amit csak önmaga megnyilvánulására, egyfajta gondolatközlésre használ (ahogyan például a tv-készülék alakítja át az elektromágneses hullámokat képpé és hanggá). Így aztán a készülék gyors ki- és bekapcsolása (klinikai halál) után maradhat valamiféle nyom arról, hogy a tudat elhagyni készült biológiai székhelyét.

A kutatások természetesen tovább szítják a halál utáni élet, illetve a tudat (lélek?) körüli vitákat, a tudományéról már részben a filozófia és a teológia területére sodorva a kutatási eredményeket.

[origo]

Nagyon érdekes eset !!

Különös lélekcsere: 

Ha ez igaz  - és szerintem az  -  akkor teljesen feleslegesek az agykutatásnak 
az emlékezet működésével, az emlékek tárolásával kapcsolatos kutatásai. Az 
emlékeinket nem az agyunk tárolja, rögzíti, hanem a lélek. A fenti lélekcserénél
az új testben megjelenő lélek emlékszik régi életére, az anyanyelvére és min-
denre korábbi életéből. Az agy csak egy csatoló elem ("interfész") a lélek és az
anyagi világ között. Így tehát hiába erőlködnek az agykutatók, hiába mészárol-
ják le kísérleti állatok százezreit, akkor sem fogják megfejteni hogyan tárolja az 
agy az információkat. Mert nem az agy tárolja. Hiába erőlködnek a materialista
kutatók, az agy nem számítógép, nem digitálisan, nem a fehérjék szerkezetében,
nem holografikusan, stb. tárol emlékeket adatokat. Mert nem tárol semmit, csak
biztosítja a kapcsolatot a lélek és a test között és természetesen biológiai funk-
ciókat végez, (pl. szabályoz, és információkat továbbít /látás, hallás, stb./ a 
lélek, a tudat felé, és vissza). 

--------------------------

  

Érdekes halálközeli élmény (HKÉ) leírása. 

Rengeteg ilyen van, könyvek jelentek  meg ebben a témában.

"A következő eset egy muszlim nő halálközeli élményét mutatja be, melyről Melvin Morse tudósít Búcsúlátomások (Parting Visions) című könyvében:

Mebruke harmincéves szaúd-arábiai származású nő; New Yorkban él. Húszéves korában történt, hogy a Földközi-tenger olaszországi partjai mellett úszott, amikor erőt vett rajta a fáradtság. Ahogy a part felé vette az irányt, ráébredt, hogy túl messze van ahhoz, hogy vissza tudjon úszni. Kapálózni kezdett, és vizet nyelt. Végül a hullámok alá merült.

---

... Negyedszer merültem le, a testem elerőtlenedett, és már nem voltam tudatában a testemnek. Ezen a ponton szép fehér fényt pillantottam meg. Olyan fényes volt, és mégis olyan nyugtató volt a hatása, hogy minél tovább néztem, annál nyugodtabbnak éreztem magam. A mai napig sem tudom igazán, hogy mi volt az a fény. A vallásomban vannak angyaloknak nevezett lények, akik tiszta, fehér fényből állnak. Talán ezt láttam.

Míg víz alatt voltam, mindenesetre hangot hallottam: "Nem az a sorsod, hogy így halj meg." Hirtelen azt éreztem, hogy tetőtől talpig energia jár át, s ugyanakkor úgy tűnt, valami kiemel a vízből. Mintha valaki fizikailag emelt volna ki a vízből, de esküszöm, nem volt ott más fizikai lény.

Mozgatva voltam a vízben, nem tudok máshogy fogalmazni. Hamarosan arra jött egy csónak. Egy férfi kinyúlt értem, és behúzott. Ekkor nevetni kezdtem, mert nagyon örültem, hogy kint vagyok a vízből.  "

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizarr mellékhatása lett a fejfájásnak

MTI | 2010. 04. 21., 12:39

 
Kínai akcentust kapott igen heves migrénjétől egy brit nő.

A 35 éves illető sohasem járt Kínában és nem is tanult kínaiul, másfél éves kora óta Délnyugat-Angliában, Plymouthban él. Fejfájása oly heves volt, hogy mentőt hívtak hozzá. A kórházból telefonálva azután sem családtagjai, sem barátai nem ismerték fel a hangját, utóbbiak azt hitték, valaki viccel velük a kínai kiejtéssel.

Egyedül azonban az eset elszenvedője találta viccesnek a dolgot, ám ő is csak az elején, hamarosan idegesíteni kezdte a saját hangja, amelyet teljesen idegennek hall.

A világon nem először történik, hogy valaki súlyos agyi eseménytől - kómától - máshogy, esetleg számára addig teljesen idegen nyelven kezd el beszélni. Egy hete például tökéletes némettudással ébredt kómájából egy 13 éves lány Horvátországban, viszont elfelejtett horvátul.

Az orvosi szakirodalom tud olyanokról is, akik ókori - egyiptomi vagy babiloni - nyelven szólaltak meg, miután magukhoz tértek

(MTI)

Megjegyzés: Hasonló eset már msáhol, többek között nálunk is történt.

Hatalmas önbizalommal tért vissza a halálból

Anita Moorjani 2006 elején rákos betegségének végstádiumában haldoklott,
majd a szervei leálltak és kómába esett. Az orvosok szerint legkésőbb másfél nap múlva meg kellett volna halnia, ő azonban felébredt, és 4 nap alatt meggyógyult. A rák dokumentáltan eltűnt a testéből - teljesen. Az interjú a kómában töltött tudatos tapasztalatairól szól.

Megdöbbentő, de még inkább megnyugtató és inspiráló őt hallgatni.

 

Az európai vallásos hagyományok szerinti túlvilági struktúra teológusok szerint:

 

                                  AZ ÉGI HIERARCHIA:

 

 Kép               ISTEN 

               -   SZERÁFOK

               -   KERUBOK

               -   TRÓNOK

               -   URASÁGOK

               -   ERŐK

               -   HATALMASSÁGOK

              -   ARCHÉK

              -   ARKANGYALOK

                                                                -   ANGYALOK

         Kép 

 

 

Kép

                                                                            

ISTEN SZERETETE

 

Nyelvemlék:

A kunok is ismerték saját nyelvükön a Miatyánkot:

A kun Miatyánk

Bezen attamaz kenze kikte
szen lészen szen adon
dösön szen küklön
nitziengen gerde ali kikte
bezen akomezne oknemezne
bergezge pitbütör küngön
ill bezen menemezne
neszen bezde jermez berge utrogergene
illme bezne algyamanna
kutkor bezne algyamanna
szen börsön boka csalli
batson igye tengria. Ámen.

          (Szappanos Lukács, Kunszentmiklós, 1968)

  

  Kép

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   (  e-mail -ből: )

EGY ERŐS IMA

"Az Isten megkért, hogy mondjam meg Neked, hogy az eljövendő év jó
lesz számodra..

Nincs jelentősége annak,hogy v
alakik megkísérelnek megbántani - nem
sikerül nekik..
Elő van írva, hogy sikerrel fo
gsz járni minden területen és eléred
céljaidat. 2012-ben minden fáj
dalmad el lesz törölve és az életedben
sok siker és győzelem várható.
Ma az Isten megerősítette, hog
y vége van a szomorúságodnak és
fájdalmadnak, mert Ő emlékezik
 Rád. Ő elengedte a próbatételeket és
örömet küldött Neked. Ő soha s
em fog téged megbántani.
Ma reggel kopogtam a Paradicso
m kapuján és az Isten megkérdezte: "
Mit tehetek érted gyermekem". 
Mondtam: "Atyám, kérlek vigyázz arra és
áldd meg azt, aki olvassa ezt 
a levelet."

                                                                                                             Amen

 

A SZERETET HIMNUSZA

 1Kor 13 - A legkiválóbb adomány a szeretet

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom testemet is égőáldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,
úgy gondolkoztam, mint a gyerek,
úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükör által homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy
most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük a legnagyobb a szeretet.

 ---------------------------------------

 

MÁRIA - JELENÉS ÉS ÜZENETEK

 

page0_blog_entry155_maria.png

 ----------------------------

 

HENOCH APOKALYPSISE

 henoch.jpg

---------------------

 

hamvas_bela.jpg

Hamvas Béla:  MEDITÁCIÓ

 

 Lao Ce:  TAO TE KING

 

Czakó Gábor: A verseny és a kék lepkeszárny

 

TAMÁS EVANGÉLIUMA

 -------------------

BÖLCSESSÉG

"Igazi filozófus lévén, Szókratész szentül meg volt győződve arról, hogy a bölcs ember ösztönszerűleg igénytelen életet él. Ő maga még cipőt sem hordott; de ugyanakkor a piac szelleme sokszor rabul ejtette, és kiment, hogy az árukban gyönyörködjék. Amikor egy barátja aziránt érdeklődött, hogy miért teszi ezt, Szókratész ezt válaszolta:
- Azért szeretek odamenni, mert ott fedezem fel, hogy annyi minden nélkül is tökéletesen  boldog vagyok.

A lelkiség nem annak a tudása, hogy mit akarsz, hanem annak a megértése, hogy mire nincs szükséged."

                          (Anthony de Mello)

 --------------

 

“Meg kell bocsátania a bűnösöknek, és soha nem vetheti meg azoknak alacsony sorát, mert senki sem tudhatja, hogy milyen végre is jut majd. Mert hányszor is jutott el már bűnös a hit lényegéhez a halál óráján, és emelkedett nagyokat kortyolva a halhatatlanság nedűjéből a Mennyei Gyülekezethez! És mily gyakran megesett már, hogy egy odaadó hívő, lelke eltávoztának óráján, olyannyira megváltozott, hogy a legmélyebb mélységben lángoló tüzekre jutott!”

Az élet és halál idézetek forrása
Bahá’u'lláh: magyarul megjelent Ruhi 1. könyvben

Magyarországi Bahá'í Közösség

--------------------

A VÉGSŐ IDŐK...

--------------------

Ha szomorú lennél...

 

our-cities-ourselves-the-future-of-transportation-in-urban-life-jakarta-indonesia_tbr2l_11446.jpg

  

AZ ESSZÉNUSOK

 --------------------------

 

Ateistáknak:

 Két magzat beszélget.
- Mondd, te hiszel a születés utáni életben ?
- Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.
- Hagyjuk már! A születés után nincs semmi ! Onnan még senki nem tért vissza ! És különben is, hogy nézne az ki ?
- Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak... Talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk.
- Ez már végképp ostobaság ! Járni nem lehet ! Még, hogy szájjal enni ! Nevetséges ! Hát nem látod a köldökzsinórt ? És ha már itt tartunk, gondolkodj el egy picit: azért sem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid .
- Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk.
- Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész.
- Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a Mama segít nekünk...
- A Mama ? Te hiszel a Mamában ? !
- Igen.
- Ne nevettesd ki magad ! Láttad már valahol ? Egyáltalán látta már valaki ?
- Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki köszönhetjük, hogy vagyunk.
- Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó ? Majd akkor hiszem a Mamát, ha látom.
- Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét.

-----------------------

 

Nagyon érdekes videó:

https://youtu.be/080hUklttPw

----------------------------
 
 

jezus-arc-ukrajna-krim-felsziget-felho-uzenet-2014-uj-vilagtudat--1-.jpg

2014 július 7-én a Krím-félsziget fölött Jézus arca volt látható az égbolton.

Ez napokkal a Malajziai Légitársaság gépének katasztrófája előtt történt a

konfliktusos térségben.Ez vajon egy újabb üzenet? Egy figyelmeztetés?

Mindenesetre egy rendkívül különös jelenség.

Szimferopolban július 7-én több szemtanúja is volt a különös égi jelenségnek. Tisztán látható volt, ahogy a felhőkből Jézus arca formálódik meg. Egy jel, ami békére hív fel a térségben? A hírről számos média beszámolt. A szemtanúk elmondták, hogy az arc apránként jelent meg, majd teljes egészében felismerhetővé vált az égbolton. Tisztán látszottak a szemei és az orra, az emberek még a hosszú szakállát is felismerték."

Tovább a forrásra...

-------------------------

 

Misztikus területek Magyarországon.

 

Sötét idők jönnek, Jézus második eljövetelére való felkészítés...

 

genomia1.jpg

Genomia. Megint bebizonyosodott, a régiek sokkal tisztábban láttak mint mi

 

Valamilyen szörnyű hangok jönnek a jövőből? Vagy a Pokolból?

 

 

 

portraitufonauta.jpg

  < Vissza a főlapra